ติดต่องานเวชระเบียน

  • งานเวชระเบียน อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 1 โทร 02-528-4567 ต่อ 10142
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06:00 - 21:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07:00 - 21:00 น. | 
    วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07:00 - 21:00 น.