วันที่ คงเหลือ
วันที่ {{convertDateTH(val_date.date)}} เวลา {{convertPeriod(val_date.period)}} {{val_date.total}}