ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ฉีดวัคซีน สำหรับเด็ก อายุ 6เดือน หรือไม่เกิน 5ปี
หรือ เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565
{{error_iden}}

ยอมรับข้อกำหนดและยืนยันการลงทะเบียน

โปรดเลือกวันที่ฉีด


วันที่ คงเหลือ จอง
วันที่ {{convertDateTH(val_date.date)}} เวลา {{convertPeriod(val_date.period)}} {{val_date.total}}
เต็ม

ปิด