ภาพกิจกรรม 

02-528-4567

ภาพกิจกรรม

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ชั้น9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ทุ่มเท เสียสละเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 จึงมองเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบรุี ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 8

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดย มูลนิธิชัยพัฒนา ได้จัดพิธีส่งมอบ ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาพบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี โดยพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่าย รวดเร็ว เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ และจะได้ไม่เป็นการรบกวนเวลาคุณหมอที่ต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อรักษาผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในขณะนี้

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม สืบสานประเพณีไทย และร่วมมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 เวลา 08.00-16.30 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม สืบสานประเพณีไทย และร่วมมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 เวลา 08.00-16.30 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรม วันข้าราชการ 2564 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรี เวลา 09.00 -12.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เวลา 10.00-12.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดโครงการบริการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ณ อาคาร 18 ชั้น บริเวณ ชั้น 1 ในวันที่ 2 มีนาคม 2563

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจักกิจกรรมวันเบาหวานโลก ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุน เวลา 08.30-16.30 น. 

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม วันลอยกระทง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศรีสุลาลัย ชั้น 8 เวลา 16.00-21.00 น. 

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม วันลอยกระทง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศรีสุลาลัย ชั้น 8 เวลา 16.00-21.00 น. 

 

 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม วันลอยกระทง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศรีสุลาลัย ชั้น 8 เวลา 16.00-21.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งกล้าจัดกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ ฟรี ณ ชั้น 1 อาคารเจ้าสัว เวลา 08.30-11.00น 

 

 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 18 ชั้น ชั้น 1 เวลา 06.00-12.00 น.และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทาน ห้อง Negative pressure เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด - 19 แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563  

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้รับพระราชทาน หุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจก ระบบสื่อสารทางไกลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 เวลา 10.00-12.00 น

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Good Moment Good Bye, My love ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เวลา 17.30-22.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Good Moment Good Bye, My love ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เวลา 17.30-22.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Good Moment Good Bye, My love ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เวลา 17.30-22.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Good Moment Good Bye, My love ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เวลา 17.30-22.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Good Moment Good Bye, My love ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เวลา 17.30-22.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Good Moment Good Bye, My love ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เวลา 17.30-22.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Good Moment Good Bye, My love ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เวลา 17.30-22.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Good Moment Good Bye, My love ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เวลา 17.30-22.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Good Moment Good Bye, My love ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เวลา 17.30-22.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Good Moment Good Bye, My love ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เวลา 17.30-22.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมวัน มหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น ณ อาคาร 18 ชั้น ชั้น 1

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาค พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 18 ชั้น เวลา 09.00 น

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเจ้าสัว โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดทำวีดีทัศน์ สรุปสถานการณ์ เมื่อ covid 19 ทำให้เราเรียนรู้ และปรับเปลี่ยน ภายในโรงพยาบาล และความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ ทุก ท่าน เพราะสิ่งหนึ่งที่จะดึงพวกเราให้ลุกขึ้นและสู้กับสงครามครั้งนี้ต่อไปได้คือ...กำลังใจ

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม ลูกเจ้าสัว เราไม่ทิ้งกัน เพื่อให้กำลังใจบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ในช่วง Covie 19

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบห้องแยกโรคความดันลบ 2 ห้อง จาก ศูนย์การค้าสลากไทย และคุณชัยภัทร คุณภัทราพร คุณภิชญา นิศามณีวงค์ มูลค่า 3,800,000 บาท ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ตึกสำเภาทอง ชั้น 8 เวลา 09.00-11.00 น.

 

การระงับความรู้สึกสำหรับผู้ที่มาผ่าตัด โดยหน่วยงานวิสัญญี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร 18 ชั้น ชั้นที่ 16 กลุ่มงานวิสัญญี

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจักกิจกรรม เปิดเปิดห้องปฎิบัติการทางอณูชีววิทยาโมเลกูล Biomolecular Laboratory ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ณ อาคารมารดาเรียม ชั้น 5 เวลา 08.30-10.00 น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินทรฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31 มีนาคม พ.ศ. 2330 - 2 เมษายน พ.ศ. 2394) เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ในวันที่ 31มีนาคม 2563 ณ อาคาร18ชั้น บริเวณชั้น 1

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพื้นที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด และตรวจวัดอุหภูมิ คนไข้ที่มารับบริการ เพื่อแยกผู้ป่วยทีมีไข้ มาที่คลินิคไข้หวัด ที่อยู่ด้ายข้างหน้าโรงพยาบาลพระนั่งกล้า ชั้น 1 อาคารเจษฎาบดินทร์ เริ่มวันที่ 9 มีนาคม 2563

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เปิดห้องควบคุมผู้ต้องขังป่วย ที่อาคารมารดาเรียม ชั้น 6 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม วันการได้ยินโลก การได้ยิน คือ ชีวิต ไปให้สุด อย่าหยุดที่ไม่ได้ยิน ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารสำเภาทอง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่อดีตเจ้าอาวาส วัดเทพอุรุมภังค์ วัดหัวเมืองและผู้มีอุปการคุณแก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรม พิธีเปิดหอผู้ป่วยอายุรกรรมเฉพาะทาง ในวันที่ 6 กุมภาพัน 2563 ณ อาคารสำเภาทอง ชั้น 3 เวลา 08.30-10.00

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมป้องกันการแพร์ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 1 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

พิธีมอบกายอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โครงการกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม งานกีฬาสีภายใน ลูกเจ้าสัวเกมส์ 2019 ณ ลานจอดรถ หน้าศาลพระพรหม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และงาน Sport night

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม งานกีฬาสีภายใน ลูกเจ้าสัวเกมส์ 2019 ณ ลานจอดรถ หน้าศาลพระพรหม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และงาน Sport night

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม งานกีฬาสีภายใน ลูกเจ้าสัวเกมส์ 2019 ณ ลานจอดรถ หน้าศาลพระพรหม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และงาน Sport night

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม งานกีฬาสีภายใน ลูกเจ้าสัวเกมส์ 2019 ณ ลานจอดรถ หน้าศาลพระพรหม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และงาน Sport night

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม งานกีฬาสีภายใน ลูกเจ้าสัวเกมส์ 2019 ณ ลานจอดรถ หน้าศาลพระพรหม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และงาน Sport night

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม งานกีฬาสีภายใน ลูกเจ้าสัวเกมส์ 2019 ณ ลานจอดรถ หน้าศาลพระพรหม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และงาน Sport night

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม งานกีฬาสีภายใน ลูกเจ้าสัวเกมส์ 2019 ณ ลานจอดรถ หน้าศาลพระพรหม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และงาน Sport night

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม งานกีฬาสีภายใน ลูกเจ้าสัวเกมส์ 2019 ณ ลานจอดรถ หน้าศาลพระพรหม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และงาน Sport night

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม งานกีฬาสีภายใน ลูกเจ้าสัวเกมส์ 2019 ณ ลานจอดรถ หน้าศาลพระพรหม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และงาน Sport night

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม งานกีฬาสีภายใน ลูกเจ้าสัวเกมส์ 2019 ณ ลานจอดรถ หน้าศาลพระพรหม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และงาน Sport night

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม งานกีฬาสีภายใน ลูกเจ้าสัวเกมส์ 2019 ณ ลานจอดรถ หน้าศาลพระพรหม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และงาน Sport night

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม งานกีฬาสีภายใน ลูกเจ้าสัวเกมส์ 2019 ณ ลานจอดรถ หน้าศาลพระพรหม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และงาน Sport night

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมเปิดศูนย์กันชา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเจ้าทับชั้น 1

 

โรงพยาบาลพระนั่งกล้า จัดกิจรรม กล่าวปราศรัยกับ อสม. โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9

 

ประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 17 "ชีวิตที่มีคุณค่า...บนเส้นทางที่มั่นคง" Healthy - Happy - Money วันที่20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งกล้า ร่วมจัดกิจกรรมลอยกระทง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ท่าน้ำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

พิธีเปิดหอผู้ป่วยอายุรกรรมราม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ตึกสำเภาทอง ชั้น 5 เวลา 10.00 น.

 

โครงการ ผู้ป่วย สิทธิบัตรทอง ไม่ต้องรอยาที่โรงพยาบาบาล เลือกรับยาที่ร้านยา ใกล้บ้าน เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 1

 

วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ อาคารสำเภาทอง ชั้น 1 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

กิจกรรมวันอัมพาตโลก 2562 อย่าให้ อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ Don't Be the one 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม วันล้างมือ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 ณ ชั้น 1 อาคาร เจษฎาบดินทร์

 

โคงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยห้วใจ กิจกรรม พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพ ถึงสมุทรปารการ ปีที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าไปท่าน้ำนนท์ จากท่าน้ำนนท์ถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ ปี 2562 " อักหลายๆ สายใยไม่มีวันเกษียณ" ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบรุี

 

สัปดาห์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์แพทย์ 18 ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดไข้เลือดออก ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 18 ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เวลา 08.30-12.00 น.

 

โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ วัดพุทธปัญญา เวลา 07.00 - 11.00 น

 

โรงพยาบาลจัดกิจกรรม วัดงดสูบบหรี่โลก 2562 World no tobacco day 2019 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00-11.00 น. ณ วัดบัวขวัญ

 

โครงการสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารมารดาเรียม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อชะลอไตเสื่อมของกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

พระนั่งเกล้าสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมใจแต่งไทย เล่นสงการนต์ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9

 

นคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ 2562 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร18 ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จนนทบุรี

 

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประ่ชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

 

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จัดกิจกรรมเรื่องเล่าจากแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

ดาวน์สังสรรค์ ประจำปี 2562 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจักกิจกรรม ดาวน์สังสรรค์ ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

วันได้ยินโลก 2019 World Hearing Day 2019 วันการได้ยินโลกแห่งประเทศไทย Check your hearing วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 2562 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

 

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่อดีตเจ้าอาวาส วัดเทพอุรุมภังค์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่อดีตเจ้าอาวาส วัดเทพอุรุมภังค์ และผู้อุปการคุณแก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9

 

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.00-14.00 น ณ ชุมชนวัดโบสถ์ดอนพรหม ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี

 

ออกกำลังกายผู้บริหาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผู้บริหารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8

 

การแสดง สีเขียว Sport night โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดงาน Sport Day and Sport Night วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

การแสดง สีชมพู Sport Night โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดงาน Sport Day and Sport Night วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

เปิดงาน Sport night และคนดีศรีพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดงาน Sport Day and Sport Night วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

กีฬามหาสนุก 2 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดงาน Sport Day and Sport Night วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

การแสดงโชว์เชียร์ สี ชมพู โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดงาน Sport Day and Sport Night วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

การแสดงโชว์เชียร์ สี เขียว โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดงาน Sport Day and Sport Night วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

กีฬามหาสนุกผู้บริหาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดงาน Sport Day and Sport Night วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

กีฬามหสนุก 1 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดงาน Sport Day and Sport Night วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

เต้นบาสโลบ อสรพ. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดงาน Sport Day and Sport Night วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

วอร์มอัพ ผู้บริหาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดงาน Sport Day and Sport Night วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

เดินขบวนพาเหรด และพิธีเปิด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดงาน Sport Day and Sport Night วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

วิธีประกอบอาหารทางสายให้อาหาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า การให้อาหารทางสายให้อาหารเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้เพื่อให้บุคลค หรือผู้ป่วยที่ไม่สารารถรับประทานอาหารได้เองทางปากแต่ระบบย่อยและดูดซึมอาหารยังทำงานได้ดีเป็นปกติให้ได้รับอาหารและน้ำรวมถึงยาอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย การเตียมอาหารปั่นผสมที่จะให้ทางสายให้อาหาร สามารถเตียมได้เองอย่างง่ายๆ สิ่งสำคัญต้องคำนึงถึงคุณค่าของอาหารทางโภชนาการและความสะอาด ต้องตรวจสอบสายให้อาหารให้อยู่ในตำแหน่งในกระเพาะอาหารและตรวจสอบปริมาณอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารก่อนการให้อาหารทางสาย ทุกครั้ง รวมทั้งการควบคุมให้สะอาด ระมัดระวังภาวะแทรกซ้อนจากการให้อาหารทางสายให้อาหาร สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความปรลอดภัยและได้รับอาหารทางสายให้อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทีมหมอครอบครัว เรื่องที่ 3 นางลาวัลย์ ไม้สัก 2561 หมอครอบครัว “ใกล้บ้านใกล้ใจ” ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยและญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำขึ้นเพื่อให้กำลังใจกับผู้ป่วยและทีมหมอครอบครัว รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ทีมหมอครอบครัว เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ถือเป็นกลไกที่ช่วยสร้างความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ” โดยมีแพทย์ ตรวจรักษา ให้คำแนะนำเรื่องยาโดยเภสัชกร แนะนำเรื่องอาหารทางสายยางโดยโภชนากร และการออกกำลังกายฟื้นฟูสภาพโดยกายภาพ จัดทีมลงเยี่ยมตามบ้าน ในชุมชน ในการดูแลผู้ป่วย

 

ทีมหมอครอบครัว เรื่องที่ 2 หมอครอบครัว “ใกล้บ้านใกล้ใจ” ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยและญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำขึ้นเพื่อให้กำลังใจกับผู้ป่วยและทีมหมอครอบครัว รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ทีมหมอครอบครัว เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ถือเป็นกลไกที่ช่วยสร้างความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ” โดยมีแพทย์ ตรวจรักษา ให้คำแนะนำเรื่องยาโดยเภสัชกร แนะนำเรื่องอาหารทางสายยางโดยโภชนากร และการออกกำลังกายฟื้นฟูสภาพโดยกายภาพ จัดทีมลงเยี่ยมตามบ้าน ในชุมชน ในการดูแลผู้ป่วย

 

หมอครอบครัว “ใกล้บ้านใกล้ใจ” ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยและญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำขึ้นเพื่อให้กำลังใจกับผู้ป่วยและทีมหมอครอบครัว รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ทีมหมอครอบครัว เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ถือเป็นกลไกที่ช่วยสร้างความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ” โดยมีแพทย์ ตรวจรักษา ให้คำแนะนำเรื่องยาโดยเภสัชกร แนะนำเรื่องอาหารทางสายยางโดยโภชนากร และการออกกำลังกายฟื้นฟูสภาพโดยกายภาพ จัดทีมลงเยี่ยมตามบ้าน ในชุมชน ในการดูแลผู้ป่วย

 

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉิลมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 18 ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

บรรยายเรื่อง Happy Money คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ (Money Coach) โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

บรรยายเรื่อง การยศาสตร์กับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ : ความเสี่ยงและการป้องกัน - ดร.กภ.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ (คณะกายภาพบำบัด ม.รังสิต) โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

บรรยายเรื่อง Interesting update in dyspepsia management and prevention ผช.ศ.นพ.กาจพงศ์ เตชธุวานันท์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

บรรยายเรื่อง ขยับอย่างไรให้กายปลอดภัย ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ (ม.มหิดล) กำหนดการโครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

บรรยายเรื่อง ไขมันทรานส์ ภัยร้ายที่มาพร้อมความอร่อย ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ (สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย) โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

บรรยายเรื่อง การจัดการเชื้อดื้อยาใน รพ.พระนั่งเกล้า พญ.ศรีเพชรัตน์ เมฆวิวัฒนาวงศ์ นส.ปฐณิธ อรัญญะ (รพ.พระนั่งเกล้า) โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

บรรยายเรื่อง Blood transfusion พญ.ชวฎา ปิยะบุญญานนท์ (รพ.พระนั่งเกล้า) โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

กิจกรรม หมอชวนวิ่ง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้เข้าร่วมโครงการ หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติ” ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๙.๐๐ น ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และบริเวณอุทยามกุฏรมยสราญ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติ” ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๙.๐๐ น ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และบริเวณอุทยามกุฏรมยสราญ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติ” ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๙.๐๐ น ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และบริเวณอุทยามกุฏรมยสราญ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 18 ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแห่ลงเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย โรงพยาบาลพระนั้่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม เนื่องในวันมหิดล 2561 ขึ้น ณ ลานกิจกรรมชัั้น 1 อาคาร 18 ชั้น ในวันที 24 กันยายน 2561 เวลา 07.00-12.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม เนื่องในวันมหิดล 2561 ขึ้น ณ ลานกิจกรรมชัั้น 1 อาคาร 18 ชั้น ในวันที 24 กันยายน 2561 เวลา 07.00-12.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม เนื่องในวันมหิดล 2561 ขึ้น ณ ลานกิจกรรมชัั้น 1 อาคาร 18 ชั้น ในวันที 24 กันยายน 2561 เวลา 07.00-12.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม วันนักกำหนดอาหารเอเชีย (Asian Dietitian's Day ) ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคารมารดาเรียม ชั้น 1 โรงพยาบาลพระนั้่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

โรงพยาบาลพระนั้งเกล้า จัดกิจกรรม พิธีมองหมวกแก่ผู้ช่วยพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554 และ 2560 ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

กิจกรรม สัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก "ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ" ขอเชิญตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และซี ฟรี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม -3 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 08.00-12.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบรุี

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระชัยมลคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ โถงชั้น 1 อาคาร 18 ชั้น

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรม ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 1

 

สัปดาห์เภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2561 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเจษฎาบดินทร์ เวลา 08.30-12.00 น.

 

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รุ่นที่ 1 และ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชััน 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

กิจกรรมครบรอบ 61 ปี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเจษฎาบิดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

คณะดูงานจากต่างประเทศ GHANA Welcome Delegates from The NHIA Board and Management of GHANA 31 May 2018 at Parnangklao Hospital

 

กิจกรรม โครงการรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก 2561 จัดโดยกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล วันวิชาขบูชา เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวันที่ 28 พฤษาคม 2561 ณ วัดน้อยนอก ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 

กิจกรรมล้างส้วมรับวันสงกรานต์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2561 ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 1 ในวันที่ 11 เมษายน 2561

 

กิจกรรมวันสงกรานต์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม เจษฎาบดินทร์ ชั้น 9

 

กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพจิตอาสา ประชาชนทั้วไป ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั้งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

 

กิจกรรมงานประกวดโรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9

 

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9

 

กิจกรรมธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ อาคาร18 ชั้น ชั้น 1 เวลา 08.00 น

 

กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ. ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 เวลา 08.00-12.00 น.

 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคารมารดาเรียม ชั้น 1 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดทำวีดีทัศน์ เรื่องยาและสมุนไพรที่ต้องระวังในผู้ป่วยโรคไต โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม สัปดาห์วันต้อหินโลก "รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันตาบอดได้" ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันต้อหินโลก ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดทำวีดีทัศน์ เรื่องยาและสมุนไพรที่ต้องระวังในผู้ป่วยโรคไต โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดทำวีดีทัศน์ เรื่องยาและสมุนไพรที่ต้องระวังในผู้ป่วยโรคไต โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดการแข่งขันกีฬาสี 60 พระนั่งเกล้าเกมส์ 2560 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ ลานจอดรถด้านข้างโรงพยาบาล

พิธีพุทธาภิเษก พระหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสพานสูง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.39 น. ณ วัดสพานสูง จ.นนทบุรี เพื่อสมทบทุนชื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแทพย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ อาคารเจษฏาบดินทร์ ชั้น 2 เวล 08.30-16.30 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 3-6 อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 ณ หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น โรงพระยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี