ประกาศจัดซื้อจัดจ้างx-ray 

02-528-4567

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทองตลอดครุภัณฑ์ฺของกลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน ๕ รายการ

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CT-CORE 16Gx10CM จำนวน ๑๐ ชิ้น , 18Gx10CM จำนวน ๑๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Omnipaque ๓๕๐ ขนาด ๑๐๐ ML จำนวน ๘๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Optiray ๓๕๐ ขนาด ๑๐๐ ML จำนวน ๘๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lopamiro ๓๐๐ ขนาด ๑๐๐ ML จำนวน ๘๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lopamiro ๓๐๐ ขนาด ๕๐ ML จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ultravist๓๗๐ ขนาด ๕๐ ML จำนวน ๘๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lopamiro๓๐๐ ขนาด ๕๐ ML จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง