ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

02-528-4567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

๑๕ พ.ค ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาและตรวจวิเคราะห์การไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยเลเซอร์สแกน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049129067 )

๑๕ พ.ค ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่ลวดมัดกระดูก (Set wire) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049165982 )

๑๓ พ.ค ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องศูนย์กลางเครื่องควบคุมศูนย์กลางระบบติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Central monitor) พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพข้างเตียง (Bedside monitor) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049101851 )

๑๓ พ.ค ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Manifold 3 port จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : P67050000411 )

๑๓ พ.ค ๒๕๖๗ เรื่อง เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ๔ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เลขที่โครงการ 67049107487

๙ พ.ค ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดสำหรับทรวงอกชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049204564)

๙ พ.ค ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดศูนย์กลางการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ 67049157107

๙ พ.ค ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกล และเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน ๓ เครื่อง เลขที่โครงการ 67049103600

๘ พ.ค ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049266354)

๘ พ.ค ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมใช้กับการผ่าตัดเพื่อซ่อมเสริม (Revision TKA) จำนวน 9 ชุด

๘ พ.ค ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน 135 ชุด (เลขที่โครงการ 67049206981)

๒ พ.ค ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวแบบขอบบางพิเศษ จำนวน 18 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑ พ.ค ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic Stent Graft) จำนวน 10 ชิ้น (แผน49) (เลขที่โครงการ 66119039323)

๒๓ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการประกวดราคาซื้อระบบจัดยาผู้ป่วยนอกกึ่งอัตโนมัติแบบครบวงจร (ห้องยาเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รหัสแผนจัดซื้อ : P67040023317)

๒๓ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นล้างและแยกเม็ดเลือดแดง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049349337)

๒๓ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูยึด (Locking Plate Screw) จำนวน ๑๗๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๒ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหนังสือราชการทำลายแล้ว ประจำปี ๒๕๖๖

๑๙ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศคณะอนุกรรมการสวิสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่าง เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๘ เม.ย ๒๕๖๗ ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๔ โคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049245341)

๑๘ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049266354)

๑๗ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๓,๖๐๐ ตัว(P๖๗๐๓๐๐๒๗๗๙๗)

๑๑ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือดามกระดูกภายนอกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049203899)

๑๑ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือดามกระดูกภายนอกขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049204444)

๑๑ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 2 จอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049192522)

๑๑ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดสำหรับทรวงอกชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049204564)

๑๑ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049182780 )

๑๑ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 72 ชุด (เลขที่โครงการ 67029243127)

๑๑ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออ่างอาบน้ำผู้ป่วยแบบนอนปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบน้ำล้างแผล จำนวน 1 อ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049184047)

๑๐ เม.ย ๒๕๖๗ ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดด้ามสว่านไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกและกรอกระดูก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049180582)

๑๐ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย (Server) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039169157)

๑๐ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดแขวนเครื่องมือแพทย์กับเพดานและระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบไฟฟ้าพร้อมระบบชุดไฟส่องทำหัตถการแบบ Double Arm จำนวน ๒๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039609926)

๑๐ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อชุดการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ 67049157107

๑๐ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายสำหรับอาบน้ำผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049180665)

๑๐ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่ลวดมัดกระดูก (Set wire) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049165982

๑๐ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์แบบแขวนเพดานระบบดิจิทัล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๓๐ mA พร้อม ๒ ชุดรับภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049129226 )

๙ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงการทำงานของของหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๙ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาและตรวจวิเคราะห์การไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยเลเซอร์สแกน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049129067 )

๕ เม.ย ๒๕๖๗ ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือจับยึดกะโหลกศีรษะสำหรับผ่าตัดสมอง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049123499)

๕ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ๔ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ 67049107487

๕ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมทางมือ จำนวน ๑ อัน

๕ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อส่วนรองรับสะโพกและบาร์สามารถเอกซเรย์ผ่านได้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ หลัง

๕ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่านไฟฟ้าเจาะกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๒ ชุด

๕ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049124033)

๕ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องและเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังแบบใช้กล้องเต็มรูปแบบ(scope spine) จำนวน ๑ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049111356)

๔ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อ เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ ในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน ๓ เครื่อง เลขที่โครงการ 67049103600

๔ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องศูนย์กลางเครื่องควบคุมศูนย์กลางระบบติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Central monitor) พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพข้างเตียง (Bedside monitor) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049101851 )

๔ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคา ชุดสว่านไฟฟ้าเจาะกระดูกขนาดมาตรฐาน จำนวน ๒ ชุด

๔ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียด้วยหลักการ Mass Spectophotometer จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039453913)

๔ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049103334)

๔ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมหลอดเลือดแบบเอ็กซเรย์ผ่านได้ ๓๖๐ องศา Surgical Operating Tables จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049102935)

๔ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพขณะวิกฤตชนิดซับซ้อน จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049096085)

๔ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือจัดกระดูก ขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049103340)

๔ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัด จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049103325)

๓ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน ๔ เครื่อง

๓ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อตลับทดน้ำเข้า/ออก Constellation จำนวน ๔๕๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 2 จอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049076326)

๒ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครืองกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดสองห้อง (Dual AICD) จำนวน ๒ ชุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสาย IABP Arrow จำนวน ๔๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดปลายสายหัวกลม (Conqueror) จำนวน ๓๐๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดห้องเดียว (VVIR) จำนวน ๑๕ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรสองห้อง (DDDR) จำนวน ๕๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTD) จำนวน ๓ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑ เม.ย ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการประกวดราคาซื้อชุดแขวนเครื่องมือแพทย์กับเพดานและระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบไฟฟ้าพร้อมระบบชุดไฟส่องทำหัตถการแบบ Double Arm จำนวน ๒๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รหัสแผนจัดซื้อ : P67030015055)

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย (Server) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039169157) 

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการประกวดราคาซื้อเครื่องวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียด้วยหลักการ Mass Spectophotometer จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รหัสแผนจัดซื้อ : E๖๗๐๓๐๐๑๕๘๗๑) 

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประกวดราคาซื้อเครื่องวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียด้วยหลักการ Mass Spectophotometer จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รหัสแผนจัดซื้อ : P๖๗๐๓๐๐๒๔๒๓๕)

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิด Non-Compliant (๐.๐๑๖) จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น (เลขที่โครงการ : P67020015674)

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิดหลอดเลือดคดเคี้ยวกลุ่ม sion/sion blue จำนวน ๔๕๐ ชิ้น (เลขที่โครงการ : P67020015265)

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิดหลอดเลือดชนิดตีบตันเรื้อรัง กลุ่ม Gaia จำนวน 300 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66089067287 ) 

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิดหลอดเลือดชนิดตีบตันเรื้อรัง กลุ่ม Gaia จำนวน 300 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66089067287 ) 

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สายสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อการแก้ไขการอุดตันด้วยการดูดลิ่มเลือด Genoss จำนวน 800 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66109320186 )

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวเกลียว จำนวน 30 ชุด (แผน33) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66099085110)

๒๗ ก.พ. ๒๒๕๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิด หลอดเลือดชนิดตีบตัน กลุ่ม XT จำนวน ๑๕๐ ชิ้น (เลขที่โครงการ : 66129148132)

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่ลวดมัดกระดูก (Set wire) จำนวน 1 ชุด

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประกวดราคาซื้ออ่างอาบน้ำผู้ป่วยแบบนอนปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบน้ำล้างแผล จำนวน 1 อ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รหัสแผนจัดซื้อ:P67020001951)

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศแผนกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมทางมือ จำนวน ๑ อัน

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๓ รายการ) 

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นล้างและแยกเม็ดเลือดแดง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รหัสแผนจัดซื้อ:P67020001432) 

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รหัสแผนจัดซื้อ:P67020001337)

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ๕ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดศูนย์กลางทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือดามกระดูกภายนอกขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง จัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดสำหรับทรวงอกชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ เครื่อง (P67010031587)

๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน 135 ชุด

๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 90 ชุด

๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 72 ชุด

๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง จัดซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัด จำนวน ๔ เครื่อง (P67010032786) 

๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง รบกวนประกาศแผนชุดสว่านไฟฟ้าเจาะกระดูกขนาดมาตรฐาน จำนวน ๒ ชุด 

๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง รบกวนประกาศเผยแพร่แผนชุดสว่านไฟฟ้าเจาะกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๒ ชุด 

๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง รบกวนประกาศเผยแพร่แผนเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อส่วนรองรับสะโพกและบาร์สามารถเอกซเรย์ผ่านได้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ หลัง 

๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน ๔ เครื่อง (รหัสแผนจัดซื้อ P67020000060) 

๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการซื้อกล้องและเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังแบบใช้กล้องเต็มรูปแบบ (scope spine) จำนวน ๑ อัน (รหัสแผนจัดซื้อ P67020000235)

๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 2 จอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รหัสแผนจัดซื้อ : P67010032760)

๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพขณะวิกฤตชนิดซับซ้อน จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รหัสแผนจัดซื้อ : P67010032759)

๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประกวดราคาซื้อเครื่องวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียด้วยหลักการ Mass Spectophotometer จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รหัสแผนจัดซื้อ :P67010030955)

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019437254)

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดมียาปฏิชีวนะผสม จำนวน 225 ชุด (รหัสแผนจัดซื้อ P67010009339)

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดสองห้อง (DDDR) จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องล้างเร็วเครื่องมืออัตโนมัติ ชนิด 2 ห้องล้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รหัสแผนจัดซื้อ : P๖๗๐๑๐๐๐๑๘๐๒) 

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูยึด Locking Plate Screw แบบปรับทิศสกรูได้ จำนวน 100 ชุด (แผน89) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66079269240)

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์พองบอลลูน Genoss จำนวน 800 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66109320186)

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ๒๓ G Combined PACK จำนวน ๘๐ ชิ้น

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน กลุ่ม Sequent NEO จำนวน 200 ชิ้น (แผน15) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66049237864)

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Biofreedom จำนวน 50 ชิ้น (แผน31) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66049372032)

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Xience Sierra จำนวน 150 ชิ้น (แผน28) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66079415470)

๓ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิดหลอดเลือดคดเคี้ยว กลุ่ม Sion จำนวน 800 ชิ้น (แผน8) (เลขที่โครงการ 66119018040)

๓ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic Stent Graft) จำนวน 10 ชิ้น (แผน49) (เลขที่โครงการ 66119039323)

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ยประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ Piriformis Fossa หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน 120 ชุด (แผน28) (เลขที่โครงการ 66129418854)

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ Piriformis Fossa หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน 120 ชุด (แผน28) (เลขที่โครงการ 66069331128)

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดส่วนรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบรัศมีความโค้งฟีเมอร์คงที่ โดยการตั้งแนวตัดกระดูกตามขอบหลังของฟีเมอร์ จำนวน 35 ขุด (แผน6) (เลขที่โครงการ 66059261380)

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผ้า จำนวน #$ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดสองห้อง (DDDR) จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129162029)

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิด หลอดเลือดชนิดตีบตัน กลุ่ม XT จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129148132)

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว และก้นกบแบบสกรูยาวปกติ จำนวน 120 ชุด (แผน39) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66089217202)

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวเกลียว จำนวน 30 ชุด (แผน33) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66099085110)

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูยึด Locking Plate Screw แบบปรับทิศสกรูได้ จำนวน 100 ชุด (แผน89) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66079269240)

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน 40 ชุด (แผน3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 66089601676)

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย (Server) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รหัสแผนจัดซื้อ :P67020005297)

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 20 ชุด (แผน7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 66109031460)

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ( 60 เดือน )

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 40 ชุด (แผน2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 66109115404)

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ( 60 เดือน )

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดสายสวนเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน 50 ชิ้น (แผน 58) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 66109385860)

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษ MRI และBone density เป็นระยะเวลา ๒ ปี เลขที่โครงการ 66049068885

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกเทียมใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะ จำนวน 15 ชุด (แผน45) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059370442)

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (DDDR) จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ66089621744

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยทันตแพทย์

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ Greater torchanter หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน 120 ชุด (แผน27) (เลขที่โครงการ 66099277645)

๖ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกเทียมใช้กับการผ่าตัดเพื่อซ่อมเสริม (Revision THR) จำนวน 12 ชุด (แผน69) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059304117)

๖ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมใช้กับการผ่าตัดเพื่อซ่อมเสริม (Revision TKA) จำนวน 12 ชุด (แผน70) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059291583)

๖ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดสองห้อง (DDDR) จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119073535)

๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ส่วนขวดหุ้มกราฟส่วนปลาย (Peripheral Stent Graft or Stent) จำนวน ๓๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหม่บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน ๒๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหนังสือราชการทำลายแล้ว

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง จำยงย๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน กลุ่ม Sequent NEO จำนวน 200 ชิ้น (แผน15) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66049237864))

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน กลุ่ม Sequent NEO จำนวน 200 ชิ้น (แผน15) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66049237864)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์พองบอลลูน Genoss จำนวน 800 ชิ้น รหัสแผนจัดซื้อ P66020026107

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Biofreedom จำนวน 50 ชิ้น (แผน31) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66049372032)

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Biofreedom จำนวน 50 ชิ้น (แผน31) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66049372032)

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสี่อมสภาพ จำนวน ๑,๐๘๒

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดห้องเดียว (Single AICD) จำนวน ๓ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรพ.สต.วัดแคนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน 120 ชุด (แผน34) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 66089045906)

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66089477063)

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกเทียมใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะ จำนวน 15 ชุด (แผน45) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059370442)

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดส่วนรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบรัศมีความโค้งฟีเมอร์คงที่ โดยการตั้งแนวตัดกระดูกตามขอบหลังของฟีเมอร์ จำนวน 35 ขุด (แผน6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059261380)

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ Piriformis Fossa หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน 120 ชุด (แผน28) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66069331128)

๙ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์เสี่อมสภาพเครื่องเอกซเรย์ C-Arm จำนวน ๑ รายการ งานห้องผ่าตัดและศุลยกรรมกระดูก

๖ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย ชนิด Angiodyn diagnostic catheter จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66089050236) 

๕ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิด workhorse กลุ่ม Rinato จำนวน ๖๐๐ ชิ้น โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66079144150) 

๓ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษ MRI และBone density เป็นระยะเวลา ๒ ปี (e-bidding) เลขที่โครงการ 66049068885

๓ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่แปนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุกไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTD) จำนวน ๕ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ส่วนขดลวดหุ้มกราฟต์ส่วนปลาย (Peripheral Stent Graft or Cover Stent) จำนวน ๓๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66099163560)

๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Xience Sierra จำนวน 150 ชิ้น (แผน28) (เลขที่โครงการ 66079415470)

๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไหมเย็บ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 66049151250) 

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน ๒๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic Stent Graft) จำนวน 10 ชิ้น (แผน49)

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน ๒๕๐ เครื่อง

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะ จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 66079464562)

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อชุดสายสวนเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน 50 ชิ้น (แผน 58) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารหนืด Visiol 2.0 % จำนวน 420 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66079144103

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ Greater torchanter หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน 120 ชุด (แผน27) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66099277645)

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ Greater torchanter หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน ๑๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 66069263806)

๗ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ส่วนขดลวดหุ้มกราฟต์ส่วนปลาย (Peripheral Stent Graft or Cover Stent) จำนวน ๓๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66079144738) 

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกวดราคาซื้อไหมเย็บ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66049151250) 

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษ MRI และ Bone density เป็นระยะเวลา ๒ ปี (e-bidding) เลขที่โครงการ 66049068885 

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรพ.สต.วัดแคนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66089566799) 

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 24 เครื่อง

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ Sodium hyaluronate ๑.๔% ๐.๘๕ ml จำนวน ๓,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๙ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมใช้กับการผ่าตัดเพื่อซ่อมเสริม (Revision TKA) จำนวน 12 ชุด (แผน70) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059291583)

๙ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกเทียมใช้กับการผ่าตัดเพื่อซ่อมเสริม (Revision THR) จำนวน 12 ชุด (แผน69) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059304117)

๘ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (DDDR) จำนวน ๑๐ ชุด (รหัสแผนการจัดซื้อ : P๖๖๐๗๐๐๒๓๓๒๔)

๘ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว และก้นกบแบบสกรูยาวปกติ จำนวน 120 ชุด (แผน39) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๗ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 100 ชุด (แผน2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 70 ชุด (แผน7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อสารหนืด Visiol ๒.๐ % จำนวน ๔๒๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๔ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน 40 ชุด (แผน3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Hydrophobic Acrylic เนื้อเลนส์สีเหลือง จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว (e-bidding) เลขที่โครงการ 66079166241

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอว และก้นกบแบบสกรูยาวพิเศษ จำนวน 60 ชุด (แผน40) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66069081377) 

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผ฿้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ARI Clinic เป็นศูนย์รักษาแบบ One Stop Service โดยวิธีคัดเลือก

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ Draeger จำนวน ๓๘ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวเกลียว จำนวน 30 ชุด (แผน33) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๗ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) Cordis เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๗๐ จำนวน ๖๐๐ ชิ้น

๗ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานทันตกรรม ช้ัน ๔ อาคารเจญฎาบดินทร์ โดยวิธีคัดเลือก

๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุคิมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ Greater torchanter หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน 120 ชุด (แผน27) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66069263806) 

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกโลหะหัวเกลียว จำนวน 90 ชุด (แผน29) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059100515)

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อสารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดมียาปฏิชีวนะผสม จำนวน 250 ชุด (แผน59) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 66059183035) 

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน 120 ชุด (แผน34) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 100 ชุด (แผน2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 70 ชุด (แผน7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะ จำนวน 40 ชุด (แผน9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน 100 ชุด (แผน3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูยึด Locking Plate Screw แบบปรับทิศสกรูได้ จำนวน 100 ชุด (แผน89) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๗ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอว และก้นกบแบบสกรูยาวพิเศษ จำนวน 60 ชุด (แผน40) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66069081377) 

๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนเอกสารซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ๔ จำนวน ๑๓,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 66059419306)

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ศัลยกรรม (Major set) จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66049065243) 

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกโลหะหัวเกลียว จำนวน 90 ชุด (ครั้งที่ 2) (แผน29) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059100515) 

๓ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อ Revision hip จำนวน 6 ชุด (แผน63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65127107750) 

๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษ MRI และBone density เป็นระยะเวลา ๒ ปี (e-bidding) เลขที่โครงการ 66049068885 

๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017360548)

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 11 รายการ

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 9 รายการ)

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Smart Touch Navigation Catheters จำนวน 6 ชิ้น

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวย์โปรตีนไอโซเลต จำนวน 880,000 กรัม

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสูตรสำเร็จรูปเบาหวานน้ำหนักสุทธิ 2,500 กรัม จำนวน 1,100 ถุง

๙ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์การใช้งาน (ต่อเนื่อง) จำนวน 1 เครื่อง

๘ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาฟอกเลือด Part A และน้ำยาฟอกเลือด Part B จำนวน 22,000 แกลลอน

๘ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ อาหารทดแทนหรือระหว่างมื้อสูตรครบถ้วน (สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน) บรรจุ 230 มิลลิลิตร จำนวน 10,557 กล่อง

๗ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น 3 อาคารมารดาเรีย

๗ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษ MRI และBone density เป็นระยะเวลา ๒ ปี (e-bidding)

๓ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารสดสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๗ หมวด ๒๖๕ รายการ ประจำปี ๒๕๖๖ 

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน 20 ชุด (แผน4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66027379616)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอิเลคทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66037076207) 

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Resolute onyx จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66037565176)

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกโลหะหัวเกลียว จำนวน 90 ชุด (แผน29) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65117558374) ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA1C ทางอิเลคทรอนิกส์ จำนวน ๕๒,๓๗๓ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66037329989) 

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Synergy จำนวน 50 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66037572145) 

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิด Non-Compliance (๐.๐๑๖) จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66037081645)

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) Launcher เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.071 จำนวน 1,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66037509453) ลงประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2566

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าม่าน ประจำปี ๒๕๖๖ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66037076774

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะ จำนวน 25 ชุด (แผน11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65127056333)

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกเทียมใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะ จำนวน 15 ชุด (แผน45) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกเทียมใช้กับการผ่าตัดเพื่อซ่อมเสริม (Revision THR) จำนวน 12 ชุด (แผน69) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมใช้กับการผ่าตัดเพื่อซ่อมเสริม (Revision TKA) จำนวน 12 ชุด (แผน70) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดส่วนรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบรัศมีความโค้งฟีเมอร์คงที่ โดยการตั้งแนวตัดกระดูกตามขอบหลังของฟีเมอร์ จำนวน 35 ขุด (แผน6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดมียาปฏิชีวนะผสม จำนวน 250 ชุด (แผน59) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

๓ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารสดสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๗ หมวด ๒๖๕ รายการ ประจำปี ๒๕๖๖

๒ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ Revision hip จำนวน 6 ชุด (แผน63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65127107750) 

๑ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดมีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ GREATER TROCHANTER หรือจุดเข้าที่ส่วนบนกระดูกทิเบีย จำนวน 80 ชุด (แผน25) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66017092126)

๑ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนเอกสารซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ๔ จำนวน ๑๖,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 66027114953)

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะ พร้อมน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน ๕๒๕,๐๐๐ Report เป็นระยะเวลา ๓ ปี (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107165025 

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน 20 ชุด (แผน4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66027379616) 

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหนังสือาชการทำลายแล้ว ประจำปี ๒๕๖๔

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ น้ำยาตรวจ HPV DNA จำนวน ๑๒,๐๐๐ Test ลงประกาศวั

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ น้ำยาตรวจ หาปริมาณไวรัส เอชไอวี (HIV Viral load, HBV Viral load) จำนวน ๒ รายการ

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม จำนวน ๑,๙๐๐ ตัว

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ Piriformis Fossa หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน 120 ชุด (แผน28) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ Greater torchanter หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน 120 ชุด (แผน27) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอว และก้นกบแบบสกรูยาวพิเศษ จำนวน 60 ชุด (แผน40) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๙ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายตลาดลิฟต์โดยสารเตียง จำนวน ๒ รายการ

๒ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะ จำนวน 25 ชุด (แผน11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65127056333) 

๒ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกโลหะหัวเกลียว จำนวน 90 ชุด (แผน29) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65117558374)

๒ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบติดเพดานชนิดโคมคู่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017404258) 

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Resolute onyx จำนวน 150 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) Launcher เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.071 จำนวน 1,000 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิด Non-Compliance (0.016) จำนวน 1,000 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน กลุ่ม Sequent NEO จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง (ระดับสูงชนิดสี 5 หัวตรวจ) จำนวน 1 เครื่อง

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ไหมเย็บ จำนวน ๑๐ รายการ

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนกลุ่ม NC trek จำนวน 500 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Biofreedom จำนวน 50 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สารหนืด Visiol 2.0% จำนวน 420 หลอด

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย ชนิด Angiodyn diagnostic catheter จำนวน 1,500 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สาย Pressure wire (FFR) จำนวน 20 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Synergy จำนวน 50 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) Cordis เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.070 จำนวน 600 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ อุปกรณ์พองบอลลูน Abbott จำนวน 200 ชิ้น

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน 20 ชุด (แผน4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65107063378)

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนปลายสายยืดหยุ่น จำนวน 800 ชิ้น

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Xience sierra จำนวน 150 ชิ้น

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดปลายสายหัวกลม (Conqueror) จำนวน 200 ชิ้น

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิด หลอดเลือดชนิดตีบตัน กลุ่ม XT จำนวน ๑๕๐ ชิ้น

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิด workhorse กลุ่ม Rinato จำนวน ๖๐๐ ชิ้น

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิด หลอดเลือดคดเคี้ยวกลุ่ม Sion จำนวน ๘๐๐ ชิ้น

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องรังสีวิทยาเป็นห้องตรวจกระดูก ชั้น ๓ อาคารเจษฎาบดินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017204012)

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบงอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน 20 ชุด (แผน5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65097732716) 

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา จำนวน ๔ รายการ ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097082784)

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้างบริหารระบบเครื่องมือแพทย์(แบบรวมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบบริการเครื่องมือส่วนกลางพร้อมบริการ ๒๔ ชั่วโมง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017100768)

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ Reverse Osmosis สำหรับหน่วยไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องไตเทียม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ กล้องส่องกระเพาะอาหารสามารถปรับระยะการมองได้ ๒ แบบ ชนิด Dual Focus จำนวน ๑ ชุด

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดมีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ GREATER TROCHANTER หรือจุดเข้าที่ส่วนบนกระดูกทิเบีย จำนวน 80 ชุด (ครั้งที่ 2) (แผน25) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66017092126)

.

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127022616) 

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน 20 ชุด (แผน4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65107063378) 

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสังสีวิทยาเป็นห้องตรวจกระดูก ชั้น 3 อสคารเจษฎาบดินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนขอบของโลหะ จำนวน 55 ชุด (แผน10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65097668264) 

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค (LOCKING PLATE SCREW) จำนวน 280 ชุด (แผน34) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65077078916) 

๘ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดมีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ GREATER TROCHANTER หรือจุดเข้าที่ส่วนบนกระดูกทิเบีย จำนวน 80 ชุด (แผน25) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65107051845)

๘ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117492424)

๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 40 ชุด (แผน2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 65087689914)

๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ลงทะเบียนผู้ป่วยอัตโนมัติ (ตู้ Kiosk) จำนวน ๕ เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107141599)

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่ห้องรังสีวิทยาเป็นห้องตรวจกระดูก ชั้น ๓ อาคารเจษฎาบดินทร์

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107104754)

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบงอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน 20 ชุด (แผน5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65097732716) 

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าม่าน ประจำปี ๒๕๖๖

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117282650)

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งฟีเมอร์คงที่ โดยตั้งแนวตัดกระดูกฟีเมอร์ตามร่องกลางหัวเข่า (Intercondylar line) จำนวน 30 ชุด (แผน1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65097183696)

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน 140 ชุด (แผน30) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 65097678362)

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องรังสีวิทยาเป็นห้องตรวจกระดูก ชั้น ๓ อาคารเจษฎาบดินทร์ (เลขที่โครงการ : 65097679760) 

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง อก, เอวและก้นกบ แบบสกรูยาวปกติ จำนวน 100 ชุด (แผน35) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65087610306) 

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อตลับทดน้ำเข้า/ออก Constellation จำนวน ๒๔๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117100319) 

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อตลับทดน้ำเข้า/ออก Constellation จำนวน ๒๔๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117100319) 

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสวนภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (IVUS) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107223770) 

๔ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ชั้น 5 อาคารเจษฎาบดินทร์

๓ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107230899)

๒ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107124203)

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยเคมีบำบัด 

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087161078) 

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดมีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ GREATER TROCHANTER หรือจุดเข้าที่ส่วนบนกระดูกทิเบีย จำนวน 80 ชุด (แผน25) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65107051845)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งฟีเมอร์คงที่ โดยตั้งแนวตัดกระดูกฟีเมอร์ตามร่องกลางหัวเข่า (Intercondylar line) จำนวน 30 ชุด (แผน1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65097183696) 

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 40 ชุด (แผน2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65087689914) 

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนขอบของโลหะ จำนวน 55 ชุด (แผน10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65097668264) 

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 20 ชุด (แผน8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65057426485) 

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดสายสวนเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077547647) 

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค (LOCKING PLATE SCREW) จำนวน 280 ชุด (แผน34) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65077078916) 

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค (LOCKING PLATE SCREW) จำนวน 280 ชุด (แผน34) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65077078916) 

๗ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ AIR HANDLING UNIT ห้องตรวจ ๕๕ - ๖๐ อาคารมารดาเรียม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097787171)

๗ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องรังสีวิทยาเป็นห้องตรวจกระดูก ชั้น ๓ อาคารเจษฎาบดินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097679760)

๒๘ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037168381)

๒๘ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา จำนวน ๔ รายการ ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๓ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดห้องเดียว (Single AICD) จำนวน ๑๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067357638)

๒๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) Launcher เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๗๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077256963)

๒๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประเภทขาเทียม จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067400889)

๒๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประเภทรถนั่งคนพิการ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087548139)

๒๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน กลุ่ม NC trek จำนวน ๗๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077259276)

๒๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067090616)

๒๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแถบทดสอบเบาหวานปลายนิ้ว จำนวน 270,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077262479) 

๒๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097446590)

๒๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๔๕ เครื่อง (เป็นระยะเวลา ๓ ปี ๓๖ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087147551) 

๒๐ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดเข้าทางแขน จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067355952) 

๑๙ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ข้าวสาร จำนวน ๒ รายการ

๑๔ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อRevision hip จำนวน 6 ชุด (แผน63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๔ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะ จำนวน 25 ชุด (แผน11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๙ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค (LOCKING PLATE SCREW) จำนวน 280 ชุด (แผน34) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65077078916) 

๙ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง อก, เอวและก้นกบ แบบสกรูยาวปกติ จำนวน 100 ชุด (แผน35) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65087610306)

๕ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูก โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087732570)

๕ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน (PTA) จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ในวงเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) จากเงินบำรุง (ฝากคลัง) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : (65087744680)

๕ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดทั่วไป ในวงเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) เงินงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๕ (งบค่าเสื่อม) ฝากคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : (65087724457)

๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077180451) 

๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65057426485) 

๓๑ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารโรงพักขยะ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๘ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087367388)

๑๗ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077180050)

๑๗ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077180050)

๑๕ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกโลหะหัวเกลียว จำนวน 90 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๑๑ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ รุ่น Evita V๓๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ รุ่น Babylog ๘๐๐๐ Plus จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น SELENIA Dimensions (Tomo) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๙ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนขอบของโลหะ จำนวน 55 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๙ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดมีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ GREATER TROCHANTER หรือจุดเข้าที่ส่วนบนกระดูกทิเบีย จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๙ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๘ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบงอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๘ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งฟีเมอร์คงที่ โดยตั้งแนวตัดกระดูกฟีเมอร์ตามร่องกลางหัวเข่า (Intercondylar line) จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๕ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา จำนวน ๔ รายการ ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗

๔ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Supraflex Cruz จำนวน ๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๔ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Supraflex Cruz จำนวน ๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (เลขที่โครงการ :65037168381)

๒๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) Launcher เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๗๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65077256963

๒๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน กลุ่ม NC trek จำนวน ๗๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65077259276

๒๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ ชนิดจอภาพ ๖ ล้านฟิกเซล จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65077249757 

๒๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ไหมเย็บ) จำนวน ๑ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65077252598 

๒๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออาหารสูตรสำเร็จ น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๒,๐๙๒ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65077254554 

๒๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีดกลุ่ม Scorflex จำนวน ๖๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65077307960 

๒๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2565 (สิงหาคม-กันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077527090) 

๒๖ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Samsung รุ่น GM๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ๒ (วัดลานนาบุญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067080538) 

๒๒ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย สำหรับการซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Supraflex Cruz จำนวน ๒๐ ชิ้น

๒๒ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจความเข้ากันได้ของโลหิตอัตโนมัติ พร้อมชุดน้ำยา Coombs gel จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ หลุมทดสอบ เป็นระยะเวลา ๓ ปี (e-bidding) เลขโครงการ 65077253215

๑๙ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีดกลุ่ม Scorflex จำนวน ๖๐ ชิ้น

๑๒ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ก่อสร้างคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๑ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุการแพทย์ (ไหมเย็บ) จำนวน ๑ ประเภท

๑๑ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้ออาหารสูตรสำเร็จ น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๒,๐๙๒ ถุง

๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน กลุ่ม NC trek จำนวน ๗๐๐ ชิ้น

๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ ชนิดจอภาพ ๖ ล้านฟิกเซล จำนวน ๒ ชุด

๖ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) Launcher เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๗๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น

๔ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ อะไหล่ชุดประมวลผลและแสดงผลภาพอัลตร้าซาวด์ สำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ Samsung Medison รุ่น RS๘๐A จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067288790)

๔ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๗๗๕ รายการ

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ออกแบบและติดตั้งนิทรรศการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067395553)

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายชื่อผู้ป่วยแบบสายวัดรัดข้อมือ (Wristband) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงระบบประปาและระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ๒ (วัดลานนาบุญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067080538) 

๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดีทัศน์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดปลายสายหัวกลม จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067044672)

๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดปลายสายหัวกลม จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067044672)

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง อก, เอวและก้นกบ แบบสกรูยาวปกติ จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTD) จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65057243881

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTD) จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65057243881

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๒๗ ชุด และบันไดเลื่อน จำนวน ๒ ชุด ยี่ห้อ มิตซูบิชิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอวและก้นกบแบบสกรูยาวปกติ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64127159224)

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดเข้าทางขา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057317700)

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) Heartrill ลื่นพิเศษ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057315601) 

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยากลุ่ม eucal IMUS จำนวน ๑๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057320947)

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057141945)

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน ๑๐๐ เครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) รหัวเผยแพร่แผนการจัดเช่า : P65050010548

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTD) จำนวน ๒๐ ชุด รหัสแผนจัดซื้อ : P65050013359

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อน้ำยาฟอกเลือด จำนวน ๒ รายการ เลขที่โครงการ : 65047301590

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว (Single AICD) จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : 65057205999

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายลวดสำหรับนำสายสวนหลอดเลือด wire ๐.๐๓๕ x ๑๘๐ cm จำนวน ๑,๑๐๐ ชิ้น เลขที่โครงการ : 65057205915

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดกลุ่ม Xience Pro Xeverolimus จำนวน ๕ ชิ้น เลขที่โครงการ : 65057205798

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ยี่ห้อ Getinge จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิ(ธีเฉพาะเจาะจง

๖ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดเลเซอร์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลูเมนส์ พร้อมจอมอนิเตอร์ ขนาด ๒๕๐ นิ้ว รวมติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายสัญญาณควบคุม เชื่อมต่อระบบ จำนวน ๒ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037312390)

๕ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Trane โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและดูแลลิฟต์ ยี่ห้อ ฟูจิ ฟูจิเทค แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง ปรับปรุงระบบประปาและระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ๒ (วัดลานนาบุญ) 

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๖๐,๐๐๐ BTU ห้องตรวจศัลยกรรม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047324303) 

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTP) รุ่น U228Visionist X4 CRTP จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047250855) 

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027191829) 

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง รักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037510781)

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค (LOCKING PLATE SCREW) จำนวน 280 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2565 (เลขที่โครงการ :65037168381) 

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๗ หมวด ๒๖๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65027224368 

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หอผู้ป่วยอาคารสำเภาทอง ชั้น ๗ - ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047065416) 

๔ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่ห้องรังสีวิทยาเป็นห้องตรวจกระดูก ชั้น ๓ อาคารเจษฎาบดินทร์

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037448670)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดเลเซอร์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลูเมนส์ พร้อมจอมอนิเตอร์ ขนาด ๒๕๐ นิ้ว รวมติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายสัญญาณควบคุม เชื่อมต่อระบบ จำนวน ๒ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037312390)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง จ้างรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๕ 

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออาหารสูตรสำเร็จสำหรับเบาหวาน น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๑,๐๙๖ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037054000) 

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวเกลียว จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64127270237)

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027191829) 

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027231911) 

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอวและก้นกบแบบสกรูยาวปกติ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64127159224) 

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๗ หมวด ๒๖๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65027224368 

๘ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อถุงและสายสำหรับอาหารสายยาง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027384705) 

๔ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวย์โปรตีนไอโซเลต บรรจุถุงละ ๑ กก. จำนวน ๗๓๐,๐๐๐ กรัม โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65027022416) 

๑ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม วัสดุ Hydrophobic Acrylic เนื้อเลนส์สีเหลือง จำนวน ๔๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027421965) 

๑ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดเลเซอร์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลูเมนส์ พร้อมจอมอนิเตอร์ ขนาด ๒๕๐ นิ้ว รวมติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายสัญญาณควบคุม เชื่อมต่อระบบ จำนวน ๒ ห้อง (Electronic Bidding : e-Bidding) 

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโครงกระดูกฟีเมอร์ที่ Piriformis Fossa จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64067077310)

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ร่างประกาศระกวดราคาซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๗ หมวด ๒๖๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (e-bidding) เลขโครงการ 65027224368

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสูตรสำหรับเบาหวาน น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๑,๐๘๖ ถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง เผแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียใชนิดนิ่ม วัสดุ Hydrophobic Acrylic เนื้อเลนส์สีเหลือง จำนวน ๔๐๐ ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง เผแพร่การจัดซื้อถงและสายสำหรับอาหารสายยาง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหนังสือราชการทำลายแล้ว

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด ซื้อเครื่องปรับอากาศ Air Handling Unit จำนวน ๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ ยี่ห้อ Olympus จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖5 (Electronic Bidding : e-Bidding)

๗ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องผ้า ๑๗ รายการ (สำหรับนำไปใช้กับหน่วยงานจ่ายกลางและทันตกรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117279600) 

๓ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวเกลียว จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64127270237) 

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๗ หมวด ๒๖4 รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เลขที่โครงการ 65017449144 

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม จำนวน 1,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017262452) 

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน ๒ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding) 

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบระบายอากาศ ๑๒ ir change โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 18,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (เลขที่โครงการ : 65017094404)

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097309745) 

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงงานสถาปัต ห้องผ่าตัด ๑๒A ชั้น ๑๓ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมเคลื่อนไหวได้ จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64067076835)