ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

02-528-4567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ชนิด Launcher จำนวน ๖๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม เนื่อนส์สีเหลือง จำนวน 1,315 ตัว (e-bidding)

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ เอ และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 65 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 62057471000)

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นกระเบื้อง หน้าทางเข้าห้องสมุด ชั้น ๖ อาคารเจษฏาบดิน

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมน้ำรั่วซึมในผนัง ห้องพักแพทย์ กุมารเวชกรรม ๘ อาคารจินดา

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานทางหนีไฟ ชั้น ๔

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ หอพักพยาบาล เครื่องที่ ๒๑

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ ฟูจิเทค อาคารมารดาเรียม ตัวที่ ๗ จำนวน ๑ ตัว

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ ฟูจิเทค อาคารมารดาเรียม ตัวที่ ๘ จำนวน ๑ ตัว

๐๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม

๐๗ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๗ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากำจัดคราบสนิม จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๗ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบรคเกอร์ จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๗ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวย์โปรตีน จำนวน 200 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๗ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผรการจัดซื้อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 6 หมวด 250 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563

๐๗ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง

๐๗ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผรการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนส์เดี่ยว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (2 วาวล์) จำนวน 70 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (วาวล์เดียว) จำนวน 24 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 400 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 23 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดทะเบียนผู้คลอด จำนวน 5 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะนั่งเล่นพร้อมเก้าอี้ จำนวน 16 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกะทะพร้อมซึ้ง จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นจ่ายยาประจำหอผู้ป่วย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความมีชีวิตของฟัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรอฟันปลอม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดวัสดุอุดคลองรากฟัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเผาลูปไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสับผสมแบบกระทะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับลูกปืน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างทำเคาน์เตอร์และตู้ของกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม (e-bidding) เลขโครงการ 62117077030

๐๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตู้เตรียมยาเคมีบำบัด Envair จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมโซล่าเซลล์ LED 200 วัตต์ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกุญแจและบานพับ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งแตก ชั้น 8 กุมารเวช ลงมา ชั้น 7 อาคารจินดามณี

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรงสูง

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสง ชั้น ๑๖-๑๗ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพื้นสแตนเลสกันลื่น ในลิฟท์ No.๓๒ อาคารจินดามณี

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำประปาแตกในช่องชาร์ป ชั้น ๒ กายภาพบำบัดลงมาห้องฉีด

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นรองนอนสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ้า Premium จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชามผสมสเตนเลส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP และ EPSON จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครเวฟ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นของและอาหาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน 140 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 62027493728)

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นแช่ยา 1 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผลิตถุงตวงเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่น CDและซอง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใส จำนวน 10 แพ็ค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใส จำนวน 10 แพ็ค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กบ 4957 จำนวน 1 คัน

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน 4 รายการ

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Pulse Oximeterจำนวน 1 เครื่อง

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นจ 691 จำนวน 1 คัน

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นง 3993 จำนวน 1 คัน

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 2 รายการ

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 4 รายการ

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 4 รายการ

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดล๊อคคานบนและล่าง จำนวน 2 รายการ

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นของแบบตาข่ายสแตนเลส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกผล จำนวน 28 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดนิทรรศการ จำนวน 5 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นปฐมพยาบาล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA จำนวน 1,200 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AAA จำนวน 1,200 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสก๊อตเทปใส จำนวน 600 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างจาน จำนวน 160 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงซักฟอก จำนวน 480 ถุง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษฟาง จำนวน 8,000 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนภาพไวนิล จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาติดผนัง จำนวน 16 เรือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรอ่านระยะไกล จำนวน 500 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาด 5.2 คิว จำนวน 16 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น 2 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นเหล็กฉาก จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ จำนวน 20 หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบคล้องถุงเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการการจ้าง ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในชนิดธรรมดา (ANALOG EXTENSION LINE) จำนวน ๘๐ เลขหมาย ของอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโปรแกรมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097708208)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง พร้อมกล่องมาตรฐานบรรจุ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก (เงินบริจาค)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือเจาะกระดูกสำหรับยึดติดกระดูกโดยการผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก (เงินบริจาค)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก (เงินบริจาค)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ สูติกรรม พร้อมกล่องมาตรฐานบรรจุ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก (เงินบริจาค)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด Retina Set จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก (เงินบริจาค)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลหะดามโพรงกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087079145)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดผ่าตัด Pediatric Set จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก (เงินบริจาค)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097662184)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าและสัญญาณไฟห้องผ่าตัด ชั้น ๑๖-๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคาศประกวดราคาจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษนอกโรงพยาบาล (MRI) ประจำปี ๒๕๖๓ (e-bidding)

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน ๓๖๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเกลียงเตียงเฟาเวอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ) (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097716115

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยงานจ่ายกลาง (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097331132

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองกระดาษใส่ช้อนส้อม จำนวน ๕๕,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์เข้าม้วน จำนวน ๕๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๓๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงร้อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงร้อน จำนวน ๑๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกระบบ Sentricon อาคารสงฆ์อาพาธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนบานหน้าต่างกระจก ในห้องบัญชี และหน้าลิฟต์ ชั้น ๕ อาคารเจาณฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ห้องควบคุมแอร์ ชั้น ๘ หน่วยงานข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะตัน ห้องน้ำชาย ชั้น ๓ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้อง ๕๖๐๔ อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้อง ๕๖๐๑ อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อแกนเกลียว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อแกนเกลียว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟกลม จำนวน 30 หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายฉีดชำระ จำนวน 60 pc ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกลิดประตู จำนวน 36 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อแกนเกลียว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อแกนเกลียว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัด รังสีวิทยา ชั้น ๒ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมินิบอลวาล์ว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊อก จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมน้ำรั่วซึมจากห้อง ๔๐๗ ลงมา ๓๐๗ แฟลตพักพยาบาล ๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อส้วม บ้านพักแพทย์หลัง ๒ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินท่อประปา หน่วยงานเตาเผาขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น HP LJ M๔๕๕๕ MFP ๒๔K black Contract Toner Cartridge (๐๒CE๓๙๐XC) จำนวน ๓๐ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62097405018

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ ชนิดกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTP) จำนวน ๕ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ จำนวน 100 ดวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝักบัวและก๊อก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊ก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อชาร์ป จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กั้นผักตบชวา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดบอร์ดอินเตอร์คอม จำนวน 24 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนตรัสออกไซด์ 25 กิโลกรัม จำนวน 10 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 1 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์แบบไใ่ใีตัวบ่งชี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มลม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล SSB ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารทางหลอดเลือด TPN (clean room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่การจัดจ้างติดตั้ง ACB MAIN ของหม้อแปลงไฟฟ้า TR๑ และ TR๒ ขนาด ๔๐๐๐A ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านและฉากกั้นห้อง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 5,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการการซื้อ ชุดอุปกรณ์ใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดห้องเดียว (Single AICD) จำนวน ๒๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการการซื้อ ชุดอุปกรณ์ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดห้องเดียว (VVIR) จำนวน ๑๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการการซื้อ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ชนิด cordis จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง ยี่ห้อ Alcon จำนวน ๑ เครื่อง โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดปกแข็ง จำนวน 120 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าห่อเครื่องมือ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ 3 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ 1 ประตู จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 27 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องทำความเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกดบัตรคิว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด Hood จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน ๑๐๐ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑ ปี ( ๑๒ เดือน) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097662184)

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องยกเลิก ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097410733)

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักาาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องล้างและฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ยี่ห้อ GETINGE จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างซ่อมพื้นกระเบื้องห้องน้ำและติดตั้งชักโครก แฟลตพักแพทย์ ๔/๑ A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อแอร์น้ำรั่วซึมบนฝ้าเพดาน หน้าห้องตรวจสูตินรีเวช ชั้น ๒ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อแอร์น้ำรั่วซึมบนฝ้าเพดาน บริเวณทางเดินกลางหน้าห้องผู้อำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้อง ๕๖๐๗ อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานไม้ดามขา-แขน หน่วยงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบป้องกันการเกิดการเคลื่อนหลุดของสะบ้า จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่่โครงการ 62057405424)

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว โดยการเปลี่ยน Flat Detector Pixium ๔๘๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน ๑๐๐ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑ ปี ( ๑๒ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097410733

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายวัดระดับออกวิเจนปลายนิ้ว จำนวน 1 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อLED TV DIGITAL จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อLED TV DIGITAL จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทิชชูแกนใหญ่ จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเกลือป่น จำนวน 20 ถุง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล่องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ยี่ห้อ Olympus จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ยี่ห้อ Olympus จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นเหล็กฉาก 6 แผ่นชั้น จำนวน 5 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 50 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดทะเบียนผู้ป่วยนอก จำนวน 50 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ผลภาพ จำนวน 10 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแกนกระดาษ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจก ห้อนห้องเจาะเลือด ชั้น ๑ อาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปาแตกบนฝ้า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๘ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้อง ๓๐๙ อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๖๕ รายการ ประจำปี ๒๕๖๓ (e-bidding)

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้อนที่หน่วยงานรังสีวินิจฉัย บริเวณชั้น ๒ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแท่นเหล็กสำหรับตั้งเครื่องขัดอุปกรณ์ขาเทียม หน่วยงานกายอุปการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปาแตกในผนัง ชั้น ๗ ลงมา ๙ั้น ๖ อายุรกรรมชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ห้องตรวจจิตเวช ชั้น ๓ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซีเมนท์ยึดแระดูกมีสารปฏิชีวนะ จำนวน ๖๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 200 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่รถไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อLED TV DIGITAL จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ผล จำนวน 10 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียม แฟลตพักแพทย์ B ห้อง ๓/๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบ่อพักน้ำเสีย บริเวณใต้ลานดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษนอกโรงพยาบาล (MRI) ประจำปี ๒๕๖๓ (e-bidding) เลขโครงการ 62097127524

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังยาง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีใช้กับเครื่องล้างจานและเคมีช่วยให้แห้งเร็ว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษEKG จำนวน 10 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 15 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ Halogen Lamp จำนวน 10 หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางขอบประตู จำนวน 2 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์อิงค์เจทสติกเกอร์ใส จำนวน 1,000 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 60,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตัวอักษรสแตนเลสเงา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 40,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBattery 12V 7 Ah จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเผาลูป จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเคลือบกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 100% 340 กรัม จำนวน 60 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ผล จำนวน 10 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษปริ้นเครื่องนึ้งไฟฟ้า จำนวน 60 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อIV Solution Administration Set จำนวน 300 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น HP LJ M๔๕๕๕ MFP ๒๔K black Contract Toner Cartridge (๐๒CE๓๙๐XC) จำนวน 30 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น HP LJ M๔๕๕๕ MFP ๒๔K black Contract Toner Cartridge (๐๒CE๓๙๐XC) จำนวน 30 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (2 วาวล์) จำนวน 70 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (วาวล์เดียว) จำนวน 24 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 23 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSEAGATE HDD จำนวน 2 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อEPSON L3110 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคิดฟิล์มกรองแสงแผนกกุมารเวช อาคาร ๔ ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (OAE) จำนวน ๑ เครื่อง

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ Pirifomis Fossa จำนวน 125 ชุด (เลขที่โครงการ 62057203007)

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบ จำนวน 500 ลูก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตัวอักษรสแตนเลสเงา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนตรัสออกไซด์ 25 กิโลกรัม จำนวน 4 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon และ HP จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นโถงหน้าลิฟท์ ชั้น ๕ อาคารมารดาเรียม (อาคารปฏิบัติการ ๕ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือต่อมลูกหมากชนิด Bipolar จำนวน ๑ ชุด 

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสว่านเจาะกระดูก สำหรับกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น ประจำปี 2563

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อาคารเจ้าทับ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อาคารจินดามณี จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำฟัน จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน นจ 1266 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน นจ 691 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางปลั๊กไฟ จำนวน 60 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 300 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตัวอักษรสแตนเลสเงา จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยกรวยกระดาษ จำนวน 20 ลัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเช็ทผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 390XC จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน ๕ เครื่อง

๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 50,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระรูป จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท่งให้ความร้อน จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียง 3 ไกร์ ชนิดมือหมุน จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียง 3 ไกร์ ชนิดมือหมุน จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อคเกอร์ ขนาด3 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อคเกอร์ ขนาด3 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อคเกอร์ ขนาด3 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟา-นอน จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 720 ห่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว จำนวน 20 แถว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้มีพนักพิงและท้าวแขน จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษนอกโรงพยาบาล (MRI) ประจำปี ๒๕๖๓ เลขโครงการ 62079127524

๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลิฟต์ขนเตียงคนไข้ อาคารศูนย์การแพทย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษนอกโรงพยาบาล (MRI) ประจำปี ๒๕๖๓ (e-bidding) เลขโครงการ 62097127524

๕ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๖๕ รายการ ประจำปี ๒๕๖๓ เลขที่โครงการ ๖๒๐๙๗๐๙๖๐๔๙

๔ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบงอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน ๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ ซี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูกระจกบานสวิง อายุรกรรมหญิง ชั้น ๕ อาคารจินดามณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปารั่วซึมและทำเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ ห้องพักแพทย์ ชั้น ๒ อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ห้องประชุม ๘.๒ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่การจัดจ้าง บำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล SSB ประจำปี ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการการซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน ชนิด Sequent NEO จำนวน ๑๐๐ ชิ้น

๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ชนิดที่ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูก ฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding

๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และ มีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 62077131954)

๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๘๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 62077079558)

๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่ โดยตั้งแนวตัดกระดูกฟีเมอร์ตามร่องกลางหัวเข่า (Interconndylar line) จำนวน 170 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 62057234913)

๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาซักผัา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 100% 340 กรัม จำนวน 60 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อO2 Flowmeter 0-15 LPM. จำนวน 25 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นของและอาหาร จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเช็ดเท้า จำนวน 100 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ จำนวน 20,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงและสายสำหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อ โปรแกรมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเช็ดเท้า จำนวน 100 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งาน ประจำปี ๒๕๖๓ (e-bidding) เลขโครงการ 62087487176

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น ประจำปี 2563 (e-bidding) เลขโครงการ 62087455684 

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปี ๒๕๖๓ 

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ย ยาฆ่าหญ้าและดิน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อLED DIGITAL TV จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อLED DIGITAL TV จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกชนิดเท้าเหยียบ จำนวน 2 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแบบเท้าเหยียบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแบบเท้าเหยียบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บบัตร 6 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแกลลอนใส่น้ำดื่ม จำนวน 10 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระติกเก็บความร้อน จำนวน 15 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 500 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีดำ จำนวน 500 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A5 จำนวน 1,500 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์ใส จำนวน 10 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าแตะ จำนวน 90 คู่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบส่งตรวจทางรังสีวินิจฉัย จำนวน 20,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแบบเท้าเหยียบ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน 100 คิวบ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโครงเหล็กด้านหน้าอาคาร ER เก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือ ขนาดอุ่นน้ำเกลือได้ประมาณ ๗๐ ขวด และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62067399998)

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายฉีดชำระ จำนวน 60 pc ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อรถเข็นนั่ง จำนวน 50 ล้อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อรถเข็นเปลนอน จำนวน 40 ล้อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 1,000 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 100 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท่นตัดสติกเกอร์ จำนวน 36 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ตัด-เย็บผ้า จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระดาษพิมพ์ผล จำนวน 150,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RIBBON จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงและสายสำหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดาน จำนวน ๕ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์เข้าม้วน จำนวน 200 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบสั่งยาผู้ป่วยใน 2 ชั้น จำนวน 50 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสำหรับเครื่องกดบัตรคิว จำนวน 120 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้กลมสเตนเลส จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยการสร้างภาพสามมิติ จำนวน ๕๐ ชิ้น

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ Greater trochanter หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน ๑๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62057074727)

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ติดชุดอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (2 วาวล์) จำนวน 70 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (2 วาวล์) จำนวน 60 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้มีพนักพิงและท้าวแขน จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับ จำนวน 25 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กก. ชนิดวาวล์เดียว จำนวน 24 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้มีพนักพิงและท้าวแขน จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด ๔ มอเตอร์ จำนวน ๒ เตียง โดยวิธีคัดเลือก

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดหน้าจอสัมผัส จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย Intra Aortic Balloom Catheter ทุกขนาด จำนวน ๑๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ ความคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอ็นเย็บแผลชนิดละลายแช่ด้วยเกลือใช้เย็บอวัยวะภายใน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62047271669)

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ Fluoroscope แบบไม่รวมอะไหล่ทุกชนิด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกบริดสโตน 205/65/15 จำนวน 4 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นฟิล์มถนอมอาหาร จำนวน 96 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A5 จำนวน 1,500 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ระบบรวมศูนย์ ๘ เตียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067451843) 

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดเข้าทางแขน จำนวน ๘๐๐ ชิ้น 

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดเข้าทางขา จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดหลอดเลือดตีบตัน กลุ่ม XT จำนวน ๕๐ ชิ้น

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายลวดนำสายสวดเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ชนิด workhorse กลุ่ม Rinato จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สาย Intra Aortic Balloon Pump (IABP) จำนวน ๑๕๐ ชิ้น

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 4 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 40 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ผล จำนวน 10 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษปริ้นผล (ต่อเนื่อง) จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วางเครื่องมือแพทย์พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077513744)

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาค่าตรวจพิเศษนอกโรงพยาบาล (MRI)

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้ จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นกระเบื้อง ห้องฝากครรภ์ ชั้น ๒ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดจ้างระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุ อุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งาน ประจำปี ๒๕๖๓ 

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างพนักงานทำความสะอาด อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ประจำปี ๒๕๖๓

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบป้องกันการเกิดการเคลื่อนหลุดของสะบ้า จำนวน ๘๐ ชุด (เลขที่โครงการ 62057405424)

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ Pirifomis Fossa จำนวน 125 ชุด (เลขที่โครงการ 62057203007)

๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าออกัสซั่ม จำนวน 3 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๘ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น HP ๒๖X BLACK CONTRACT LJ TONER CARTRIDGE (๐๒CF๒๒๖XC) จำนวน ๓๐ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62077204646 

๗ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBattery 12V 26 Ah จำนวน 11 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBattery Baxter 12V 2A จำนวน 28 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 971XL จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 970XL จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิดหลอดเลือดตีบตันเรื้อรัง กลุ่ม GAIA จำนวน ๑๐ ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อราวตากผ้าสแตนเลส จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดภาพสำหรับการป่าตัดภายใน หู คอ จมูก จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายลวดนำสายเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดหลอดเลือดคดเคี้ยวกลุ่ม SION จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดย่อยสลายได้ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน ชนิด Non-Compliance (๐.๐๑๖) จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย จำนวน ๑,๖๐๐ ชิ้น 

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นสะท้อน จำนวน ๑๕๐ ชิ้น

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ตลับทดน้ำเข้า-ออก ใช้ผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงและตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน ๔๐ ชิ้น 

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ชนิด Launcher จำนวน ๖๐๐ ชิ้น

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายลวดสำหรับนำสายสวนหลอดเลือด จำนวน ๑,๖๐๐ ชิ้น

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนหลอดเลือดเอนกประสงค์ชนิด Distal shaft ๑.๘ FR จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายลวดนำสายสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดลื่นพิเศษ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น

๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดชนิดเคลือบน้ำยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา Amphilimus จำนวน ๕๐ ชิ้น

๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อโลหะดามโพรงกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก จำนวน ๑๐๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ ร.พ. พระนั่งเกล้า จำนวน 10,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบสั่งยาผู้ป่วยใน 2 ชั้น จำนวน 50 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบ Lab สีฟ้า จำนวน 50,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 15 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทำถังหมักรักษ์โลก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาชนะชานอ้อย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 390XC จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ติดชุดอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 50 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นผ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นผ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางธรรมดาและตรายางหมึกในตัว จำนวน 18 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ Sodium Hyaluronate Solution ๑.๔% จำนวน ๒,๖๐๐ หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยบอลลูนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ จำนวน ๕๐๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เลนส์แก้สตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Copolymer ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ตลับทดน้ำเข้า-ออก ใช้ผ่าตัดจอประสาทตา ชนิดตัดน้ำวุ้นตา จำนวน ๔๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Sodium hyaluronate Solution (IALF) จำนวน ๔๖๐ หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่า เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๒๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เครลื่อนที่ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Syring Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารหอพักแพทย์ ตึก A จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 300 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 1,500 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนตรัสออกไซด์ 25 กิโลกรัม จำนวน 6 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีใช้กับเครื่องล้างจานและเคมีช่วยให้แห้งเร็ว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน 200 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 30 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงเครื่องสลายต้อกระจก ยี่ห้อ Alcon จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติ ยี่ห้อ Getinge จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อปรับปรุงพื้นที่หน่วยงานจ่ายกลา

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมพื้นห้องแต่งตัววิทยากร ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๙ อาคารเจษฎาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมท่อน้ำในผนัง ห้อง ๕๒๐๕ อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปาก (แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เม็ดสีย้อมฟัน) จำนวน ๒,๘๘๙ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62067419081

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ส่งเอกสาร จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นรองเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาขจัดสนิม จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อFlow sensor Spirolog for Draeger Ventilator จำนวน ๒ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 200 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 200 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ NST จำนวน 15 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RIBBON จำนวน 50 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายชำระ จำนวน 60 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินและปุ๋ย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซักผ้าชนิดเปิดบน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงและสาย สำหรับอาหารสายยาง จำนวน ๒ รายการ (เลขที่โครงการ : 62057071843)

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วใสพร้อมฝา ขนาด ๖ ออนซ์ จำนวน ๒๖๔,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057070848)

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาพไวนิลและตราสัญลักษณ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครเวฟ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นสำหรับแช่ยา 2 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น 1 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วใสพร้อมฝา ขนาด ๖ ออนซ์ จำนวน ๒๖๔,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057070848)

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างติดตั้งชักโครก แฟลตพักพยาบาล ๕ ชั้น ห้อง ๔๐๖,๕๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองให้กับอาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฮพาะเจาะจง

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งแตกรั่วในผนัง ชั้น ๗ กุมารเวช ลงมา ชั้น ๖ อายุรกรรมชาย โดยวิธีเฮพาะเจาะจง

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๙ อาคารเจษฎาบดินทร์ โดยวิธีเฮพาะเจาะจง

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฮพาะเจาะจง

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะแบบ online (GPS Tracking) รายปี โดยวิธีเฮพาะเจาะจง

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคิดตั้งประตูบานสวิง ห้องผ่าตัด ชั้น ๑๖ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์พองบอลลูน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่าน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉุกเฉิน จำนวน 18 ลูก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊อกหางปลายาว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อVortex Mixer จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 980 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 15 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคิดตั้งบานสวิงแทนกระจกบานเลื่อน จำนวน ๑๒ จุด หน่วยงานห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสบายนิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน นจ ๑๒๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มรถยนต์ ทะเทียน กบ ๖๒๔๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มรถยนต์ ทะเบียน นจ ๑๗๔๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่อง Laminer Airflow จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Mixer จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 100 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเซ็ทผู้ป่วย จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาวดักหนู จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 10 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเช็ดเท้า จำนวน 100 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ จำนวน 50 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 50,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้รองเท้า จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น HP ๒๖X BLACK CONTRACT LJ TONER CARTRIDGE (๐๒CF๒๒๖XC) จำนวน ๓๐ กล่อง 

๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสก๊อตเทปใส 1 นิ้ว จำนวน 600 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างจาน จำนวน 160 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงซักฟอก จำนวน 480 ถุง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดแก้วและจุกยาง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้องกันการกัดกร่อน จำนวน 140 ลิตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษฟาง จำนวน 8,000 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์ฉีดยุง จำนวน 120 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 60 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกบิดประตู จำนวน 36 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกบริดสโตน 215/70/15 (ทะเบียน กย-7042) จำนวน 4 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกบริดสโตน 215/70/15 (ทะเบียน นจ-1741) จำนวน 4 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงและน้ำยา CO2 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อคเกอร์ขนาด 9 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองจดหมายราชการ จำนวน 10,000 ซอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกพลาสติก จำนวน 240 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อO2 Flowmeter จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะแบบ online (GPS Tracking) และกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักนักศึกษาแพทย์ หลัง ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อราวตากผ้าสแตนเลส จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงิน จำนวน 100,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเหล็กและตู้เสื้อผ้า จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเหล็กและตู้เสื้อผ้า จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 9 ประตู จำนวน 5 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อCUFF ASSEMBLY จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน พร้อมเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62067411482 

๔ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ เด็กป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62067409062 

๔ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (สารเมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๖,๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62067144636

๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นฉีดยาสเตนเลส 1 ลิ้นชัก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สเอทธิลีนอํ๊อกไซด์ 100% 340 กรัม จำนวน 60 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำประปาแตกบนฝ้าเพดาน ห้องคลอด ชั้น ๔ อาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นหลังอาคาร ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตดลขนาดไม่น้อยกว่า ๖๓๐ mA แขวนเพดาน ๒ จอรับภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบ จำนวน 500 ลูก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มเจาะพลาสติก จำนวน 250 แฟ้ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้ายางเขียว จำนวน 20 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทิชชูแกนใหญ่ จำนวน 150 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดหอผู้ป่วยพิเศษพรีเมี่ยม ชั้น ๔ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดกำลังผลิตน้ำ ๖๐๐ ลิตรต่อชัวโมง สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดกำลังผลิตน้ำ ๘๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์เข้าม้วน จำนวน 210 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 15 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBROTHER FAX 2950 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อแก้วใสพร้อมฝา ขนาด ๖ ออนซ์ จำนวน ๒๖๔,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057070848)

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกประตูทางเข้าอาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างปรับปรุงรั้วกำแพงด้านข้างบริเวณหน้าแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้องควบคุมไฟฟ้า ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารศรีสุลาลัย

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบาะรถเข็น จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อLED DIGITAL TV จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อLED DIGITAL TV จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ระบบรวมศูนย์ ๘ เตียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067451843)

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดภาพสำหรับการผ่าตัดภายใน หู คอ จมูก จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067430213) 

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจ ระนาบเดียว รุ่น Artis ZEE Ceilling S/N 147707 ยี่ห้อ SIEMENS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคาน์เตอร์ ชั้น ๑๖ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานประตูกระจก ชั้น ๑๖ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อแอร์น้ำรั่วซึมบนฝ้าเพดาน ห้องประชุมภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ อุปกรณ์พองบอลลูน จำนวน ๓๐๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดชนิดเคลือบยาต้านตีบซ้ำ ชนิดโคบอลโครเมียม เคลือบยา Everolimus จำนวน ๕๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้งบอลลูนชนิดแรงดันสูง จำนวน ๕๐๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายเลือดโคโรนารีด้วยการดูดลิ่มเลือด eucaAC RX จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Disposable Dome จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสาย Intra Aortic Balloom Catheter ทุกขนาด จำนวน ๑๐ เส้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเหล็ก 1 ชั้น พร้อมที่นอน จำนวน 1 เตียง

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นหน้าจอกรองแสงคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้อง ๕๐๗ อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม สมุดทะเบียนผู้ป่วย จำนวน 100 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบแจ้งค่าบริการวิสัญญี จำนวน 100 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงและสายสำหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอุลคาไลน์ จำนวน 1,200 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปเวอร์ เป่าลม จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อชาร์ป จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ และตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดตะเกียบ จำนวน 50 หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กก. ชนิดวาวล์เดียว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นผ้า จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าห่มลมร้อน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงและสายสำหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางเครื่องมือ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน 200 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A5 จำนวน 1,000 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อHalogen 22.8V 50W จำนวน 10 หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg (2 วาวล์) จำนวน 70 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์พองบอลลูน จำนวน ๓๐๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ Disposable Dome จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดโคบอลโครเนียม เคลือบยา Everolimus จำนวน ๕๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยบอลลูนชนิดแรงดันสูง จำนวน ๕๐๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยการดูดลิ่มเลือด eucaAC RX จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 10 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Hydrophobic Acrylic จำนวน ๙๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047173348)

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโปสเตอร์ไวนิล พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047233351)

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสูตรสำเร็จสำหรับเบาหวาน น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๑,๐๙๕ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62037125937)

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว โดยการเปลี่ยนหลอดเอกซเรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS สำหรับใช้งานเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำ จำนวน 100 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาถูพื้น จำนวน 100 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์แอลอีดีดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 800 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดภาพสำหรับการผ่าตัดภายใน หู คอ จมูก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027299893)

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62047272033

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น HP LJ M๔๕๕๕ MFP ๒๔K black Contract Toner Cartridge (๐๒CE๓๙๐XC) จำนวน ๓๐ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62047206047 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขนหนู จำนวน 500 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นขัดใยสังเคราะห์ จำนวน 1,200 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านไฟฉายขนาดเล็ก จำนวน 600 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านไฟฉายขนาดเล็ก จำนวน 600 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยห้องพักฟื้น จำนวน ๖ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62057073241) 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อProglide ๗STOMSIP-INTL จำนวน ๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117124385 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารกำจัดลูกน้ำ (ทรายทีมีฟอส) จำนวน ๓๒ ถัง และน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน ๑๒ ขวด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62057068774

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารเจษฎาบดินทร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจอวัยวะภายใน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Infusion Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Electrical Stimulator จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่กล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวตรวจวัดความอิ่มตัวออกซิเจน จำนวน 20 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายช่วยหายใจชนิดซิลิโคนสำหรับเด็ก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเก็บของมีล้อ จำนวน 10 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อIV Solution Administration ration Sat จำนวน 300 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอบผ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องดมยาสลบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องซักผ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Monitor จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ แผงวงจรเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง EKG จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Monitor จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Monitor จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่หม้อต้มแผ่นร้อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องดมยาสลบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องSlit Lamp Unit จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Syring Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Infusion Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบความเที่ยงตรง เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบความเที่ยงตรง เครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบความเที่ยงตรง เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอบผ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องดมยาสลบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอบผ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องดมยาสลบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อาคารเจ้าทับ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อาคารจินดามณี จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่มอเตอร์สูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เตียงผู้ป่วย จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็กแรกเกิด จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Infusion Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Fume Hood จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ตู้เย็นเก็บอาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบริการตรวจสอบระบบป้องกันควบคุมการติดเชื้อในห้องผ่าตัด จำนวน ๓ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่มอเตอร์สูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อ จำนวน 8 ลัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึก SONY จำนวน 20 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ผล จำนวน 150,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 52 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์น้ำ RO จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง ULTRASOUND จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้เตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Syring Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องอบผ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ มอเตอร์สูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ มอเตอร์สูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องล้างอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงร้อน จำนวน 150 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 500 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วางเครื่องมือแพทย์พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077513744)

๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุด นิทาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟัน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาเขียนครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทำความสะอาดช่องปาก จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วนและผ้าโทเร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและซักรีดผ้าม่าน ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีฟ้าเพดาน หลังห้องตรวจกุมารเวช ชั้น ๒ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเม้าส์ จำนวน 60 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP 390XC จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดรื้อและขนย้ายเครื่องปรับอากาศ,อุปกรณ๊ไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์จากคลินกิกผิวหนัง ทันตกรรม มาเก็บใน โรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบกรองน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาสเชิญชวนประกวดราคาซื้อถุงและสาย สำหรับอาหารสายยาง จำนวน ๒ รายการ (เลขที่โครงการ : 62057071843)

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ จำนวน 6 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อO2 Sensor for SLE 5000 จำนวน 1 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง BP Monitor จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Syring Pump จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Syring Pump จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Syring Pump จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง BP Monitor จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบสั่งยาผู้ป่วยใน 2 ชั้น จำนวน 50 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาชนะชานอ้อย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้มีพนักพิงและเท้าแขนขา จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ผลการทำงานด้วยความร้อน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่อง Fluoroscope Toshiba โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดวัดอัตราการไหลเวียนของออกซิเจน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง กรองน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Infusion Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Monitor จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องล้างจาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบความเที่ยงตรง เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบความเที่ยงตรง เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบความเที่ยงตรง เครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องอบผ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเผาสูบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Monitor จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องดึงคอ-ดึงหลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง อัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยในห้องพักฟื้น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62047271739)

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอุ่นเลือดและพลาสม่า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62047120182)

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อแก้วใสพร้อมฝา ขนาด ๖ ออนซ์ จำนวน ๒๖๔,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057070848)

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047115608)

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62047271947

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62047271999

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ข้างเตียง จำนวน ๕๕ ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62047117962

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ไม้เอนกประสงค์ ขนาด ๒๐๐x๖๐x๒๐๐ cm. จำนวน ๔ ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62047271979 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด ๒ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62037531728

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจตาชนิดลำแสงแคบ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047264535)

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มและเสาธง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชาไม้สักทอง 9 ชั้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ทาการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการสลายนิ่ว 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ทาการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ทาการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ทาการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องสลับสัญญาณ จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ตู้ Biosafety จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๖๐๔ รายการ

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นเหล็กฉาก 6 แผ่นชั้น จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2562

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรศการ วันงดสูบบุหรี่โลก จำนวน 5 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากกันสารเคมี จำนวน 6 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทอร์โมมิเตอร์และไฮโกรมิเตอร์ จำนวน 3 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดแก้วและจุกยาง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและซักรีดผ้าม่าน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อLED TV จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่เย็นแบบ 1 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ข้างเตียงสเตนเลส จำนวน 5 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เอนนอนสำหรับให้ยา จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg (2 วาวล์) จำนวน 70 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนตรัสออกไซด์ 25 กิโลกรัม จำนวน 6 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อนและตู้ล็อคเกอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายตู้ผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เครื่องมือเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm จำนวน ๑ เครื่อง 

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและซักรีดผ้าม่าน ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ติดชุดอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางปลั๊กไฟ จำนวน 13 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำร้อนและน้ำเย็น จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปรับอัตราการไหลเวียนของออกซิเจนพร้อมชุดปรับลดแรงดันจากแทงค์ออกซิเจน จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กบ 4958 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ มอเตอร์เติมอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นง 3993 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กล 7349 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ท่อส่งไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งจุดรับไฟสำหรับเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ บันไดเลื่อน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นจ 1741 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นจ 1266 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กม 2203 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต้นท์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเซ็ทผู้ป่วย จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดแบบติดผนัง จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๕ หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ HbA1C ติดตามการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน ๓๔,๐๐๐ Test (e-bidding)

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ Fresenius รายสามเดือน สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบและถุงอบสมุนไพร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg (2 วาวล์) จำนวน 60 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยกรวยกระดาษ จำนวน 20 ลัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่เย็น จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง หน่วยงานสถิติ ชั้น ๘ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นถนนทางเดินเข้าโรงพยาบาล บริเวณศาลพระภูมิเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานสวิง ห้องพับผ้า หน่วยงานซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อส้วมตันหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น ๖ อาคารจินดามณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องห้องตรวจสูตินรีเวช ชั้น ๒ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกำแพงห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ หอพักพยาบาล ตึก B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารสำเภาทอง

๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดกำเนิดไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า ๖๓๐ mA แขวนเพดาน ๒ จอรับภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037426991) 

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเซนเซอร์ จำนวน 12 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟสำหรับเครื่องส่องหลอดลมคอ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 2 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อHEPA filter จำนวน 22 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBROTHER FAX 2950 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 280 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RIBBON จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม Doctors order sheet (ทารกแรกเกิด) จำนวน 2,500 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องพ่นหมอกแรงดันสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน 100 คิว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother และ CANON จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 กก. (วาวล์เดียว จำนวน 24 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบสั่งยาผู้ป่วยนอก จำนวน 300 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 20 แถว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุ่นเลือดและสารน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61117061330)

๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญเชิญชวนประกวดราคาซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ชนิดที่ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ เอ และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 62017491816)

๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพื้นสแตนเลส จำนวน 48 ป้าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม หนังสือแสดงความยินยอมการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อ เอชไอวี จำนวน 20,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่าน จำนวน 50 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดเก็บเครื่องยูนิตทันตกรรม จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าแตะ จำนวน 80 คู่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องนอน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดพาวเวอร์ซัพพลายไมค์วนห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟังหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Infusion Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน นง ๙๙๓๐ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหร่ลิฟต์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอมบูแบ๊ค จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงตรวจภายใน จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟส่องตรวจ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 200 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 30 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทิชชูแกนใหญ่ จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือพลาสติก จำนวน 150 แพ็ค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านไฟฉาย จำนวน 600 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีใช้กับเครื่องล้างจานและเคมีช่วยให้แห้งเร็ว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษฟาง จำนวน 8,000 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2562 (e-bidding) เลขที่โครงการ 62047265827

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์เข้าม้วน จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์ จำนวน 300 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 800 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีดำ จำนวน 500 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีเขียว จำนวน 300 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 set ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊อก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน 1,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสำหรับเครื่องกดบัตรคิว จำนวน 120 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบกล้องผ่าตัดตา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและซักรีดผ้าม่าน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบกล้องผ่าตัดตา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงดูแลรักษาลิฟท์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายการวิเคราะห์และคำนวณการออกแบบงานซ่อมแซมเพดานชั้น ๕ อาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ชนิดที่ใช้กับกายวิภาคกระดูก ฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 61127461408)

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนและอะไหล่เครื่องอบฆ่าเชื้อไอ้น้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหร่เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางเครื่องมือ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A5 จำนวน 1,000 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 980 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 390XC จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อซีเมนท์ยึดกระดูกมีสารปฏิชีวนะ จำนวน ๖๘๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน ๒,๓๘๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ เอ และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๖๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในวงเงิน ๒,๑๖๑,๒๕๐.- บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโครงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ Greater trochanter จำนวน ๑๒๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในวงเงิน ๑,๑๒๕,๐๐๐.- บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบป้องกันการเกิดการเคลื่อนหลุดของสะบ้า จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในวงเงิน ๓,๗๔๐,๐๐๐.- บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๑๕๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน ๗,๐๑๒,๕๐๐.- บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบงอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน ๓,๗๔๐,๐๐๐.- บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ HbA1C ติดตามการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน ๓๔,๐๐๐ Test (e-bidding) เลขที่โครงการ 62047091315 

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับคลินิกผิวหนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Hydrophobic Acrylic จำนวน ๙๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047173348)

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อแถบทดสอบเบาหวานจากปลายนิ้ว จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ Strips 

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน ๑๙ ชุด และบันไดเลื่อน จำนวน ๒ ชุด ยี่ห้อ มิตซูบิชิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและดูแลลิฟต์ ยี่ห้อ ฟูจิเทค แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ชื่อโครงการ : ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ ซี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 25 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 831,250.- บาท (แผนจัดซื้อ P62030018529) 

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ซื้อตู้อบความร้อนแห้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61117061289) 

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2562 (e-bidding) เลขที่โครงการ 62047265827 

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติกเกอร์ จำนวน 1,000 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงนอนเหล็กและที่นอน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTHC Cassette (ชุดตรวจสารเสพติดกัญชา) จำนวน ๓,๕๑๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจตาชนิดลำแสงแคบ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047264535) 

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า ๖๓๐ mA แขวนเพดาน ๒ จอรับภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037426991) 

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047233351)

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดภาพสำหรับการผ่าตัดภายใน หู คอ จมูก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027299893)

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมพื้นที่ให้เป็นห้องตรวจผิวหนัง อาคารสำเภาทอง ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSodium Hyaluronate Solution 1.5% จำนวน 2,600 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61077518985)

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๒ รายการ (e-bidding)

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่ โดยตั้งแนวตัดกระดูกฟีเมอร์ตามร่องกลางหัวเข่า (Intercondylar line) จำนวน ๑๗๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ( รายการแผน P62030016145 )

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชิ้ตลายไทย จำนวน 100 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมปรุงแต่ง จำนวน 1,120 ซอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 20,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงและสายสำหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับ จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจ Free Chlorine จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ชนิดดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน 2,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 300 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน 50 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 980 จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 970XL จำนวน 5 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBROTHER FAX 2950 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบเพาะเชื้อ ขนาด ๒๕๐ ลิตร (Incubator ๒๕๐ L) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61117039947)

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047115608) 

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดูดเสมหะและน้ำลายผู้ป่วยชนิดติดผนัง จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62037348157 

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Hydrophobic Acrylic จำนวน ๙๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047173348)

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสก๊อตเทปใส 1 นิ้ว จำนวน 600 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างจาน จำนวน 160 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงกระดาษ จำนวน 40,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ จำนวน 60 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วน้ำพร้อมฝาปิด จำนวน 15,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและซักรีดผ้าม่าน ประจำปี 2562 จำนวน ๒ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62047051514

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีที่ตันชนิดเรื้อรัง (Chronic total Occlusion CTO PTCA guide wire) จำนวน ๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61067023345) 

๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย EKG จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ PROZYME ALKA จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงและอัดน้ำยา CO2 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน 200 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ถุงและสาย สำหรับอาหารสายยาง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ แก้วใสพร้อมฝา ขนาด ๖ ออนซ์ จำนวน ๒๖๔,๐๐๐ ใบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบออกซิเจนสำรองแบบทำงานโดยอัตโนมัติ (ครั้งที่ ๒) 

๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบเพาะเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2 Incubator) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61117039849)

๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ โลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ Greater trochanter หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน ๑๓๐ ชุด

๘ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศราคากลางในการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจตาชนิดลำแสงแคบ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047264535)

๕ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศราคากลางในการจัดประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047233351)

๕ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047115608)

๔ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๑ - ๓ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนข้อต่อสามทอง พร้อมท่อ ซ่อมรั่ว ระบบท่อเมนส์ทิ้งของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (AUTOCLAVE) ยี่ห้อ Getinge โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวย์โปรตีน จำนวน ๑,๒๐๐ กระป๋อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62037026339)

๔ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสูตรสำเร็จ น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๑,๘๖๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62037025601)

๓ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เต็ง จำนวน 10 ท่อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจรชนิดพกพา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP และ Brother จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP จำนวน 30 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อAnalog Gateway ๒ Port จำนวน ๒๐ ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือทำหัตถการขยายผิวหนังแบบตัดเป็นตาข่าย (Mesh Graft) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61117061425)

๓ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและซักรีดผ้าม่าน ประจำปี 2562 จำนวน ๒ รายการ (e-bidding)

๓ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักรักษาระบบปรับอาการและความคุมอากาศ แผนก SUB I.C.U ชั้น 3 อาคารจินดามณี

๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติ จำนวน ๑๐๐ เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 300 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม สมุดแจ้งประจำหอผู้ป่วย จำนวน 100 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์ปรับอากาศ จำนวน 120 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าแตะยาง จำนวน 90 คู่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นผ้าบุด้วยตาข่าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับการส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ จำนวน 1,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนตรัสออกไซด์ 25 กิโลกรัม จำนวน 9 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ทะเบียนคุมเว็ค จำนวน 10 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติกและฝอยขัดหม้อ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 971XL จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 390XC จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBlack Support จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 62027170547) 

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับทดน้ำเข้า - ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดจอประสาทตา ชนิดตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61067006867) 

๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับทดน้ำเข้า - ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๒๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61057505799)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด BIG CLEANING อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น ๑๑,๑๒,๑๖,๑๗,๑๘ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายอุปกรณ์ห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ชนิดที่ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ ซี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ( เลขที่โครงการ 62037051435 )

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาเจาะจง

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรีฟิล สำหรับเครื่องไล่ยุง จำนวน 20 โหล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงและสายสำหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงร้อนพลาสติก จำนวน 50 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTimer ตั้งเวลาเปิด - ปิด จำนวน 16 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเซ็ทผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSAW๔๐๐๐-๐๔BDG Autodrain จำนวน ๒ EA ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อO๒ cell (ชุดวัดเปอร์เซนต์ออกซิเจน) จำนวน ๑ PC ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบส่งตรวจทางรังสีวินิจฉัย จำนวน 30,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ Pirifomis Fossa จำนวน 125 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ( รหัสเผยแพร่แผน M62030002529

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ ยี่ห้อ Olympus จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (Intravascular or Intracardiac ultrasound) จำนวน ๒๗๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62017293161)

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจ้างรักษาความปลอดภัยภายในรพ. ปี 2562

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2562

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศราคากลางในการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า ๖๓๐ mA แขวนเพดาน ๒ จอรับภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037426991)

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อแอร์น้ำรั่วซึมบนฝ้าเพดาน บริเวณทางเดินหน้าห้องบัตร ชั้น ๘ อาคารเจษฏาบดินทร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานน้ำรั่วซึม ห้อง ๕๑๒ อาคารเจ้าสัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานน้ำรั่วซึม ห้อง ๕๐๖ อาคารเจ้าสัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อแอร์น้ำรั่วซึมและซ่อมฝ้าเพดาน หน้าห้องฝากครรภ์และบริเวณหน้าห้องตรวจสูตินรีเวช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ ห้อง ๒๐๑ แฟลตพักพยาบาล ๕ ชั้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูม้วนบริเวณข้างห้องตรวจกระดูกและข้อเชื่อมไปอาคารอุบัติเหตุเก่า ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บอุปกรณ์บานเลื่อนทึบซ้อนบานเลื่อนทึบ พร้อมขารองตู้ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๖๕ รายการ (e-bidding)

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าของที่ระลึก (โถเบญจรงค์) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ห้องตรวจตา ชั้น ๔ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบ่อพักน้ำเสีย ข้างรั่วด้านหลังห้องพักงานสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ห้องตรวจตา ชั้น ๔ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบ่อพักน้ำเสีย ข้างรั่วด้านหลังห้องพักงานสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ระกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว โดยการเปลี่ยนหลอดเอกซเรย์

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน 13 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแนเนอร์ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ EKG จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟตะแกรง จำนวน 24 โคม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน 13 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟตะแกรง จำนวน 24 โคม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแนเนอร์ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ EKG จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและเจาะช่องสำหรับทำเป็นช่องเซอร์วิส ของห้องพิเศษ ชั้น ๓,๔,๕,๖ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและเจาะช่องสำหรับทำเป็นช่องเซอร์วิส ของห้องพิเศษ ชั้น ๓,๔,๕,๖ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่อง CR พร้อมติดตั้งของแผนกเอกซเรย์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่อง เอกซเรย์พาโนรามิก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอ่างล้างมือและอ่างอเนกประสงค์ รังสีวิทยา ชั้น ๒ อาคา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งรั่วซึมลงมา ห้อง ๒๐๑ แฟลตพักพยาบาล ๕ ชั้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานเกล็ดอลูมิเนียมกันแดด หน่วยงานฝังเข็ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 5,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 500 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62017493943

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62017493943

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงและสายยางสำหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบและถุงอบสมุนไพร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48Kg. (วาวล์เดียว) จำนวน 24 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48Kg. (2 วาวล์) จำนวน 60 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเซ็ทผู้ป่วย จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชาร์ทอลูมิเนียม จำนวน 20 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว จำนวน 20 แถว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน 400 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ NST จำนวน 20 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Tumer marker จำนวน 7 รายการ (e-bidding)

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจตะกอนปัสสาวะ จำนวน ๔๓,๐๐๐ Test (e-bidding)

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ CD๔ (CD๔ Count จำนวน ๗,๐๐๐ Test) (e-bidding)

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวีดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62017439206)

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารทดแทนหรือระหว่างมื้อสูตรครบถ้วน จำนวน ๙,๑๒๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62017448975)

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารหนืดใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา ( Sodium Hyaluronate Solution 20 มล. IALF ) จำนวน ๔๖๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61057460444)

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 19 ชุด และบันไดเลื่อน จำนวน 2 ชุด ยี่ห้อ มิตซูบิชิ

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS สำหรับใช้งานเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62027271629 

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ๒ จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127323599)

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรศการ สัปดาห์วันต้อหินโลก จำนวน 5 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 set ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรศการ สัปดาห์วันต้อหินโลก จำนวน 5 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 set ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน ๑๒,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและซักรีดผ้าม่าน ประจำปี 2562 

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Fume Hood จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง บริการตรวจแล็บ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 71 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่น CD และซองใส่ CD จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบคกิ้งโซดา จำนวน 50 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปไม้โอ๊ค 2 ชั้น จำนวน 30 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อHalogen 22.8V 40W จำนวน 3 หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาชนะชานอ้อย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 22 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างส่งตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน ๓ รายการ (e-bidding)

๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน หัวแบบ Swing Bucket (๒๔ หัว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องละลายพลาสม่า แบบไม่ใช้น้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายแสง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อแอร์น้ำรั่วซึมบนฟ้าเพดาน บริเวณทางเดินหน้าห้องกลุ่มการพยาบาล ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชักโครก แฟลตพักพยาบาล ๕ ชั้น ห้อง ๕๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น ๔ อาคารศรีสุลาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นกระเบื้องยางห้อง ๗๐๙ องค์กรแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย PRO-FLOW SENSOR จำนวน 10 PC ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชาร์ทอลูมิเนียม จำนวน 20 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 12 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเดี่ยวพร้อมฟูก หมอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนและผ้าห่ม จำนวน 31 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62027019742

๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง อาหารสูตรสำเร็จสำหรับเบาหวาน น้ำหนักสุทธิ 2,500 กรัม จำนวน 1,095 ถุง

๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้กวาดสนามและผงซักฟอก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กพ่วง จำนวน 60 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาซักผ้า จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านปรับแสงและราง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 100,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน 200 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้กวาดสนามและผงซักฟอก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กพ่วง จำนวน 60 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาซักผ้า จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านปรับแสงและราง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 100,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน 200 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62027462170)

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงลิฟต์แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบเฝ้าระวังการติดเชื้อ จำนวน 3,500 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนผ้าม่านแบบจับจีบทึบแสงพร้อมราง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบเฝ้าระวังการติดเชื้อ จำนวน 3,500 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนผ้าม่านแบบจับจีบทึบแสงพร้อมราง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหัวภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน  ๑๔๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นไม้ แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นไม้เทียม บริเวณลานดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ห้องบัตร ชั้น ๑ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic Catheter) จำนวน ๓,๗๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117384702

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PTCA guide wire) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61107268153

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Infusion Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Monitor จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Sying Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน นง 3994 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน นจ 1266 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กบ 4957 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน นจ 1741 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน นจ 691 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงตรวจภายในสเตนเลส จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กโล่ง 5 ชั้น จำนวน 15 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 9 ประตู จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรอง จำนวน 2 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหัวโคมไฟจราจร จำนวน 1 set ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปี62 จำนวน 3,000 ฉบับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมโทรทัศน์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ผล จำนวน 150,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายนำเข้าหลอดเลือด (Introducer Sheath) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61117168471)

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62017538050)

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดบิลิลูบินในเลือดสำหรับเด็กผ่านทางผิวหนัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61117039876)

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือด ขนาด ๔๘ Unit จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : 62017413474 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ อาหารสูตรสำเร็จ น้ำหนักสุทธิ 2,500 กรัม จำนวน 1,860 ถุง

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 30 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 12 รายการ (e-bidding) 

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๖๕ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62027211666

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62017190817)

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62017190679)

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นไม้เทียม บริเวณลานดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นไม้ แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง  กระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ห้องบัตร ชั้น ๑ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงคัดแยกขยะเดิมเป็นห้องเก็บเอกสาร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย Hose ท่อลมเดี่ยวแบบเกลียว จำนวน 6 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 100% 340 กรัม จำนวน 60 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อO2 Flowmeter 0.15 LPM. จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อO2 Flowmeter 0.15 LPM. จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวย์โปรตีน จำนวน ๑,๒๐๐ กระป๋อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 250 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กก. ชนิดวาวล์เดียว จำนวน 24 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษกาวย่น จำนวน 480 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อแอร์น้ำรั่วซึม บนฟ้าเพดานหน้าห้องตรวจจิตเวช ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคา อนามัยวันแคนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมฝ้าเพดานน้ำรั่วซึม ห้อง ๕๑๑ อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งม่านที่กลุ่มงานรังสีวิทยาอาคารศูนย์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบออกซิเจนสำรองแบบทำงานโดยอัตโนมัติ (ครั้งที่ ๒) (e-bidding) เลขที่โครงการ 62017484034

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายลวดลายสำหรับนำสายสวนหลอดเลือด (Diagnostic Guide wire) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสวยลวดวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี (Pressure Wire X FFR) จำนวน ๔๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTransradial Sheath ๑๐ cm จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117124279 

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องยางและทาสี แฟลตพักแพทย์ ๔/๑ A ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม แบบบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน 20 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบแบบซิลิโคนสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อFlow sensor Spirolog for Draeger Ventilator จำนวน ๒ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๖๕ รายการ (e-bidding) 

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินการจัดซื้อยา Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle จำนวน ๓๑,๗๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินการจัดซื้อยา Furosemide ๕๐๐ mg tablet จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินการจัดซื้อยา Oxaliplatin ๑๕๐ mg/๓๐ mL concentrate for solution for infusion, ๓๐ mL vial จำนวน ๒๙๕ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินการจัดจัดซื้อยา Piroxicam ๕๐๐ mg/๑๐๐ g gel, ๒๕ g tube จำนวน ๘๘,๐๘๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินการจัดจัดซื้อยา Dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + Sodium chloride ๔๕๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag จำนวน ๓๒,๘๐๐ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบันไดเหล็ก ทางขึ้นหน่วยงานสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ห้อง lab ทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดและป้องกันปลวก บ้านพักนักศึกษาแพทย์ ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิดใช้สารยึดกระดูกไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61117147328)

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูก (Gamma Nail Short) รายการที่ ๒ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น รวมสกรู จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117183270)

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำตาลพาราทีน จำนวน ๒,๑๙๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62017103217)

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๒ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62017332186 

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อแถบทดสอบเบาหวานจากปลายนิ้ว จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ Strips (e-bidding) เลขที่โครงการ 62017362294 

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผรการจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน (e-bidding) 

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศราคากลางในการจัดซื้อชุดถ่ายทอดภาพสำหรับการผ่าตัดภายใน หู คอ จมูก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027299893)

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟแบล็คไลท์ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย SPO2 Adult จำนวน 1 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนไร้สาย มือถือคู่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 20,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าปูที่นอน จำนวน 400 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม แบบบันทึกประวัติและประเมินสมรรถนะผู้ป่วย จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโถชักโครก 2 ชั้น สีขาว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงและสายสำหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเคาน์เตอร์ จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฟลัชวาล์ว จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุด OXYGEN TRANSFER พร้อม OXYGEN FLOW METER จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กก. ชนิดสองวาวล์ จำนวน 60 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองกระดาษใส่ช้อนส้อม จำนวน 30,000 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อIV Solution Administration Set จำนวน 300 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนตัสออกไซด์ 25 กิโลกรัม จำนวน 12 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 30 ctn ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนเล็ก จำนวน 25 ctn ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงและสายสำหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำกลุ่มบำบัดสำหรับผู้ป่วยและญาติ จำนวน ๖๘ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล จำนวน ๑๐๕ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อออกซิเจน ขนาด ๖ คิว จำนวน ๒๓ ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๔๓,๙๐๐ แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน ๒๐ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่าน้ำทิ้งรั่วจาก ชั้น ๒ ลงมาห้องตรวจวัณโรค อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ หน่วยงานกายภาพบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นกระเบื้องยางห้องศัลยแพทย์ ๗๑๑ องค์กรแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนประตู แฟลตพักแพทย์ ห้อง ๓/๑ B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนประตูบ้านพักนักศึกษาแพทยื หลัง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ Tracking โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชักโครก หน่วยงานซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกบานเลื่อนหน้าต่างมุ้งลวดหน้าต่าง แผนกอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อ Sterrad ๑๐๐s จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องฝาผนัง อายุรกรรม ICU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อ Sterrad ๑๐๐s จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ CD๔ (CD๔ Count จำนวน ๗,๐๐๐ Test) (e-bidding) เลขที่โครงการ 62017343567

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นเหล็กฉาก 6 ชั้น จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Lamp Power Supply Unit สำหรับเครื่อง Ligth Source จำนวน ๑ แผง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ Xenon จำนวน ๑ หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโมดูเลเตอร์ อนาลอก จำนวน ๙ ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้ายางสีชมพู-ฟ้า จำนวน ๒๐ ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงซักฟอก จำนวน ๔๘๐ ถุง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดโกน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ PROZYME ALKA จำนวน ๑๐ แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านไฟฉาย จำนวน ๖๐๐ ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อคเกอร์ ขนาด ๙ ประตู จำนวน ๒ ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออพติค ชนิด ๔ เบลด LED Handle จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดลูกยางดึงกระดาษ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ ๑๐๐% ๓๔๐ กรัม จำนวน ๖๐ กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กก. ชนิดสองวาวล์ จำนวน ๗๐ ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสลิป EDC จำนวน ๑๐ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก แบบมีล้อ จำนวน ๑ อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าประจำปี ๒๕๖๒

๔ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบใช้สารยึดกระดูก และงอเข่าได้ ๙๐ องศา จำนวน ๑๖๐ ชุด

๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเช็ทผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองกระดาษใส่ช้อนส้อม จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจาดสี่เหลี่ยม จำนวน ๔๐๐ ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 22 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117234436

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117234436

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 800 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117234436

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีดำ จำนวน 500 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117234436

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 22 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีดำ จำนวน 800 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีดำ จำนวน 500 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน ชั้น ๖ จ่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำประปาแตก บริเวณทางระบายน้ำ ลานจอดรถแฟลตพักแพทย์ B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นฟิล์มถนอมอาหาร จำนวน 96 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมขารองตู้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อนทึบซ้อนตู้ 8 ลิ้นชัก 1 บานเปิด พร้อมขารองตู้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่ยา แบบ 1 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 11 คิว จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชาร์ทอลูมิเนียม จำนวน 20 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ผล จำนวน 10 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ๒ จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127323599)

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารทดแทนหรือระหว่างมื้อสูตรครบถ้วน จำนวน ๙,๑๒๕ กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ XEROX จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออพติค ชนิด 3 เบลด LED Handle จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบขอเลือดฉุกเฉิน จำนวน 40,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้มีพนักพิงไม่มีท้าวแขน จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 200 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแผ่นเหล็กทางระบบน้ำ แผนกอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูห้องพิเศษ ห้อง ๗๐๑ – ๗๐๖ ชั้น ๗ กุมารเวชกรรม ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นห้องน้ำและประตู บ้านพักนักศึกษาแพทย์หลัง ๒ โดยวิธีเฉพาเจาะเจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจตะกอนปัสสาวะ จำนวน ๔๓,๐๐๐ Test (e-bidding) เลขที่โครงการ 62017192098

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Tumer marker จำนวน 7 รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62017288094

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบออกซิเจนสำรองแบบทำงานโดยอัตโนมัติ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61127166022

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097186931)

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097188185)

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ จำนวน 1,200 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษปริ้นผล ๒ ชั้น (ต่อเนื่อง) จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDisposable Dome จำนวน ๘๘๐ ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117061537

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ชนิดที่ใช้กับกายวิภาคกระดูก ฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อข้าวสาร จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107224676)

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๕๐ ข้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61117147505)

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่ โดยการตั้งแนวตัดกระดูกตามขอบหลังของฟีเมอร์ จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ ฟูจิเทค อาคารจินดามณี จำนวน ๑ ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๒,๑๘๑.๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ ฟูจิเทค อาคารจินดามณี จำนวน ๑ ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๕๗๖.๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงตรวจภายในสเตนเลส จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปรับอัตราการไหลเวียนของออกซิเจนพร้อมชุดปรับลดแรงดันจากแทงค์ออกซิเจนจำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นรองเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษฟาง จำนวน ๘,๐๐๐ พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มการปฏิบัติตนหลังผ่าตัด จำนวน 2,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนผ้าม่านห้องพักแพทย์ ห้อง701 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดถ่ายทอดภาพสำหรับการผ่าตัดภายใน หู คอ จมูก จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Hydrophobic Acrylic จำนวน ๙๐๐ ตัวประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ กล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจตาชนิดลำแสงแคบ จำนวน ๑ เครื่องประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายสามเหลี่ยม จำนวน 12 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบสั่งยาผู้ป่วยใน 2 ชั้น จำนวน 50 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงกระดาษ จำนวน 15,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดและชาม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดบรรจุเครื่องมือ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้มีพนักพิงและท้าวแขน จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน ๒๒๐ ชุด 

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหนังสือราชการที่ทำลายแล้ว ประจำปี ๒๕๖๐

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๑๕,๐๐๐ รีม (e-market)

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกแบบเคลื่อนไหวไม่ได้และแยกซ้ายขวาวัสดุแทนผิวข้อเข่าส่วนบนของกระดูกหน้าแข้ง จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107028996)

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม อาการแรกรับ จำนวน 20,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม สต็อกการ์ด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ก็อปปี้ Post-op order for Explor lap ชนิดในตัว จำนวน 20 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดสองห้องต่อเนื่องกัน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างส่งตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน ๓ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61127366597

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น HP LJ M๔๕๕๕ MFP ๒๔K black Contract Toner Cartridge (๐๒CE๓๙๐XC) จำนวน ๒๐ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61127225406

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน 110,000 การทดสอบ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117256788

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อน้ำยา DG gel coombs จำนวน ๗๐,๐๐๐ หลุม (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117141456

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหนังสือราชการที่ทำลายแล้ว ประจำปี ๒๕๖๐

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวหอมมะลิ จำนวน ๕๐ กระสอบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน ๑๔ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อ พีวีซีสีฟ้า จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโถชักโครก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือสำหรับขูดมดลูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีใช้กับเครื่องล้างจานและเคมีช่วยให้แห้งเร็ว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน 200 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊อก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร PB (NEW-1)-80G-A5 จำนวน 1,000 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางห้องพักแพทย์ ๗๐๗ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหร่ปั๊มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั่นตกตะกอน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน นง 9268 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน ฐ 9879 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กม 2203 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กบ 6247 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กล 7349 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กย 7042 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน นจ 1741 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กบ 4957 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ๒ จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127323599)

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพเคลื่อนเสียงสะท้อน (Intravascular or Intracardiac ultrasound) จำนวน ๒๗๑ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-eluting stent : DES) จำนวน ๖ รายการ 

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวีดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1,000 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อS-Light guide 2.0m จำนวน 1 PC ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอบฆ่าเชื้อก้วยแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กก. ชนิดวาวล์เดียว จำนวน ๒๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบติดตามยานพนะแบบ online (GPS Tracking) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์วางเครื่องมือแพทย์พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077513744)

๗ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำตาลพาราทีน จำนวน ๒,๑๙๐ กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายดินไปถมหลังบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจ CD๔ Count จำนวน ๗,๐๐๐ Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดแบบติดผนัง จำนวน ๑๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 12 รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117308144

๓ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน ๑๒,๐๐๐ Test (e-bidding) เลขที่ โครงการ 61127006003

๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า ๖๓๐ mA แขวนเพดาน ๒ จอรับภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยการดูดลิ่มเลือด (Thrombectomy device catheter) จำนวน ๒๒๐ ชิ้น

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้งอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบออกซิเจนสำรองแบบทำงานโดยอัตโนมัติ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61127166022

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 15,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) เลขที่โครงการ 61127051904

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิลม์กรองแสง กระจกอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น หอผู้ป่วย ชั้นที่ ๗,๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายโครงเหล็กข้างแฟลตพยาบาลไปติดตั้งหน้าตึกเจษฎาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายอุปกรณ์ห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน ๗ รายการ (e-bidding)

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Thyroid Function test จำนวน ๕ รายการ (e-bidding) 

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบใช้สารยึดกระดูก และงอเข่าได้ ๙๐ องศา จำนวน ๑๖๐ ชุด (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117035666

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) (e-bidding))

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขท่อระบายน้ำทิ้งอุดตันโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาฟอกเลือด สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067159896)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61107140006)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายเนื้องอกในสมอง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117166873)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117234131)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของลูกตาส่วนหน้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117234782)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117232063)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117307552)

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน ๑๒,๐๐๐ Test(e-Bidding ) 

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP และ BROTHER จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านจีบแบบทึบแสงพร้อมรางไมโคร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะกลมสเตนเลส จำนวน 2 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บกล้องส่องตรวจ ขนาด 4 หัว จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกดสบู่เหลว จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 300 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงและอัดน้ำยา CO2 ใหม่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเจ้าหน้าที่ จำนวน 26 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายฉีดชำระ จำนวน 60 pc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าสี่เหลี่ยมผ้าดิบ 2 ชั้น จำนวน 1,000 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าสี่เหลี่ยมผ้าดิบ 2 ชั้น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนตรัสออกไซด์ 25 กิโลกรัม จำนวน 6 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ข้างเตียงสเตนเลส จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กก. ชนิดสองวาวล์ จำนวน 60 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กก. ชนิดวาวล์เดียว จำนวน 24 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ Printer สำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 5 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจาดสี่เหลี่ยม จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจรและไม้กั้นเขต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อHalogen 22.8V 50W จำนวน 10 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๘๒ รายการ ๓๖๑ การทอดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์เคลื่อนที่ สำหรับฟอกเลือด หน่วยงานไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา DG gel coombs จำนวน ๗๐,๐๐๐ หลุม (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117141456

๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๘๒ รายการ ๓๖๑ การทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินสำหรับการกู้ชีพ - กู้ภัยระดับสูง พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107233052)

๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตชนิดหน้าจอสัมผัส จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61107149910

๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117401814

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เคลื่อนจี้ปิดและตัดหลอดเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117173267

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เคลื่อนจี้ปิดและตัดเส้นเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117207291

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117159854

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117239661

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117197779 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117205379 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117226126 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117193498 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117238339 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117186036 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117158634 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117194896 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117163053 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117238339 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117229799 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117170554 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บหลอดเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117228938 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บเส้นประสาท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117230615 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลผ่าตัดจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117219196 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลผ่าตัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117222071 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเลือดเทียม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117183976 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางชนิดถาวร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117175584 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือเชื่อมปิดหลอดเลือดและหัวจี้แบบตรงยาว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117178576

๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 15,000 รีม (e-masket)

๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน 110,000 การทดสอบ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117256788

๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๒) (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117443285

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน ๒๒๐ ชุด (e-bidding) เลขที่ โครงการ 61117038417

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 6111739034 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117314860 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117372905 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117266419 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117154322 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117337337783 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117334146 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117269251 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117248719 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117245287 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117312344 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 6111727848 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117263946 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117277695 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117147291 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117146942 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเลือดเทียมส่วนปลายชนิดมีวงแหวนจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117147464 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสายสวนลวดนำสายสวน จำนวน ๑ รายการ เลขที่โครงการ 61117243532 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มท่อกลวงปลายซิลิโคน จำนวน ๑ รายการ เลขที่โครงการ 61117146638

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มท่อกลวงใช้สำหรับฉีดน้ำมันซิลิโคนกดจอประสาทตา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117146436

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายไฟ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117451599

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117451822

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อสำหรับอบด้วยความร้อน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117451497

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่เย็น จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117426923

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเว็ทผู้ป่วย จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117426824

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกะทะไฟฟ้า จำนวน 2 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117427040 

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด จำนวน 2 รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117147553

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ HYUNDAI จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๓๑,๓๘๖.๓๑ บาท

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ HYUNDAI จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๒๗,๑๐๖.๓๑ บาท

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครการ : ๖๑๑๐๗๒๒๔๖๗๖

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการผลิดน้ำยาล้างจาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสวิตซ์สำหรับมือแม่กด จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบตรวจเลือดสีชมพู จำนวน ๓๐๐ เล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๒๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กก. ชนิดวาวล์เดียว จำนวน ๖๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กก. ชนิดวาวล์เดียว จำนวน ๒๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กระกาษ NST จำนวน ๒๐ พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Digital TV Receiver จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Battery จำนวน ๒๔ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งอุดตัน ห้องน้ำผู้ป่วย กุมารเวชกรรม ๒ ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน ๑๒,๐๐๐ Test (e-bidding)

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสก๊อตเทปใส จำนวน 600 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117282092

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117281541

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117280781

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาลบคำผิด จำนวน 240 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117281902

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษฟาง จำนวน 8,000 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117281980

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจาดพลาสติก จำนวน 360 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 6111728168

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายเนื้องอกในสมอง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๑๗๑๖๖๘๗๓)

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๑๗๒๓๔๑๓๑)

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117253754

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117260342

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117259354

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117259196

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117259095

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117240067

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117259578

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117254484

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117251349

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117259029

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117235589

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117260489

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117249250

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117260032

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117254230

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  61117038544

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61117039064

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61117235012 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  61117038783

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 61117039210

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 61117039378

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117331475 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117331484

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117331501

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117331527

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์ จำนวน 30 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117331459

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117331510

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อRechargeable battery จำนวน ๑ PC ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117309345

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBattery Pack Casmed ๗๔๐ จำนวน ๑๒ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117309474

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกแบบเคลื่อนไหวไม่ได้และแยกซ้ายขวาวัสดุแทนผิวข้อเข่าส่วนบนของกระดูกหน้าแข้ง จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๐๒๘๙๙๖ )

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราว stainless หน้าทางเข้าหน่วยงานฝังเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ห้องตรวจตา ชั้น ๔ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ชั้น ๗ องค์กรแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุผูกเย็บ จำนวน ๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117188218)

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน ๒๒๐ ชุด (e-bidding)

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบใช้สารยึดกระดูก และงอเข่าได้ ๙๐ องศา จำนวน ๑๖๐ ชุด (e-bidding)

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงและสายสำหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบติดเพดาน ชนิดโคมคู่ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077402440)

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๒ (e-bidding) 

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงมือยางผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ สำหรับงานศัลยกรรม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของลูกตาส่วนหน้า จำนวน ๑ เครื่อง เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุผูกเย็บ จำนวน ๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117188218)

 

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ชนิดที่ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ ซี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๒๐ ชุด

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูก (Gamma Nail Short) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่ โดยการตั้งแนวตัดกระดูกตามขอบหลังของฟีเมอร์ จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Thyroid Function test จำนวน ๕ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๑๐๗๑๕๒๙๑๒

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ระบบดิจิตอล ขนิดแขวนเพดาน ๒ จอรับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๘ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน ๗ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๑๑๗๑๒๓๔๗๙

๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด (HBV Viral Load) จำนวน ๖๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๖ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินสำหรับการกู้ชีพ - กู้ภัยระดับสูง พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๒๓๓๐๕๒) 

๖ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (Coronary balloon dilatation) จำนวน ๙ รายการ 

๕ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Antivirus จำนวน ๖๐๐ ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมน้ำรั่วซึมฝ้าเพดาน ชั้น ๕ เทคนิคการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตู้เตรียมยาเคมีบำบัด Envair จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ Reverse Osmosis (R.O.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบค้ำยันท้องฟื้นชั้น ๖ อาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ย. ๒๕๖๑เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม แบบเคลื่อนด้วยมอเตอร์ พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑ พ.ย. ๒๕๖๑เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองและปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๑๕๓๕๔๗)