ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

02-528-4567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหร่ปั๊มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั่นตกตะกอน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน นง 9268 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน ฐ 9879 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กม 2203 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กบ 6247 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กล 7349 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กย 7042 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน นจ 1741 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กบ 4957 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ๒ จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127323599)

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพเคลื่อนเสียงสะท้อน (Intravascular or Intracardiac ultrasound) จำนวน ๒๗๑ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-eluting stent : DES) จำนวน ๖ รายการ

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวีดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอบฆ่าเชื้อก้วยแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแล็บ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กก. ชนิดวาวล์เดียว จำนวน ๒๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบติดตามยานพนะแบบ online (GPS Tracking) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์วางเครื่องมือแพทย์พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077513744)

๗ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำตาลพาราทีน จำนวน ๒,๑๙๐ กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๗ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายดินไปถมหลังบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจ CD๔ Count จำนวน ๗,๐๐๐ Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดแบบติดผนัง จำนวน ๑๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 12 รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117308144

๓ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน ๑๒,๐๐๐ Test (e-bidding) เลขที่ โครงการ 61127006003

๒ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า ๖๓๐ mA แขวนเพดาน ๒ จอรับภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยการดูดลิ่มเลือด (Thrombectomy device catheter) จำนวน ๒๒๐ ชิ้น

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้งอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบออกซิเจนสำรองแบบทำงานโดยอัตโนมัติ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61127166022

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 15,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) เลขที่โครงการ 61127051904

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิลม์กรองแสง กระจกอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น หอผู้ป่วย ชั้นที่ ๗,๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายโครงเหล็กข้างแฟลตพยาบาลไปติดตั้งหน้าตึกเจษฎาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายอุปกรณ์ห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน ๗ รายการ (e-bidding)

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Thyroid Function test จำนวน ๕ รายการ (e-bidding)

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบใช้สารยึดกระดูก และงอเข่าได้ ๙๐ องศา จำนวน ๑๖๐ ชุด (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117035666

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) (e-bidding))

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขท่อระบายน้ำทิ้งอุดตันโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายเนื้องอกในสมอง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117166873)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117234131)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของลูกตาส่วนหน้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117234782)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117232063)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117307552)

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน ๑๒,๐๐๐ Test(e-Bidding )

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP และ BROTHER จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านจีบแบบทึบแสงพร้อมรางไมโคร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะกลมสเตนเลส จำนวน 2 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บกล้องส่องตรวจ ขนาด 4 หัว จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกดสบู่เหลว จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 300 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงและอัดน้ำยา CO2 ใหม่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเจ้าหน้าที่ จำนวน 26 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายฉีดชำระ จำนวน 60 pc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าสี่เหลี่ยมผ้าดิบ 2 ชั้น จำนวน 1,000 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าสี่เหลี่ยมผ้าดิบ 2 ชั้น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนตรัสออกไซด์ 25 กิโลกรัม จำนวน 6 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ข้างเตียงสเตนเลส จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กก. ชนิดสองวาวล์ จำนวน 60 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กก. ชนิดวาวล์เดียว จำนวน 24 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ Printer สำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 5 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจาดสี่เหลี่ยม จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจรและไม้กั้นเขต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อHalogen 22.8V 50W จำนวน 10 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๘๒ รายการ ๓๖๑ การทอดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์เคลื่อนที่ สำหรับฟอกเลือด หน่วยงานไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา DG gel coombs จำนวน ๗๐,๐๐๐ หลุม (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117141456

๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๘๒ รายการ ๓๖๑ การทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินสำหรับการกู้ชีพ - กู้ภัยระดับสูง พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107233052)

๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตชนิดหน้าจอสัมผัส จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61107149910

๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117401814

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เคลื่อนจี้ปิดและตัดหลอดเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117173267

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เคลื่อนจี้ปิดและตัดเส้นเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117207291

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117159854

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117239661

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117197779 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117205379 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117226126 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117193498 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117238339 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117186036 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117158634 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117194896 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117163053 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117238339 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117229799 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117170554 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บหลอดเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117228938 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บเส้นประสาท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117230615 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลผ่าตัดจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117219196 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลผ่าตัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117222071 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเลือดเทียม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117183976 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางชนิดถาวร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117175584 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือเชื่อมปิดหลอดเลือดและหัวจี้แบบตรงยาว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117178576

๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 15,000 รีม (e-masket)

๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน 110,000 การทดสอบ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117256788

๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๒) (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117443285

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน ๒๒๐ ชุด (e-bidding) เลขที่ โครงการ 61117038417

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 6111739034 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117314860 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117372905 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117266419 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117154322 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117337337783 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117334146 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117269251 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117248719 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117245287 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117312344 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 6111727848 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117263946 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117277695 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117147291 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117146942 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเลือดเทียมส่วนปลายชนิดมีวงแหวนจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117147464 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสายสวนลวดนำสายสวน จำนวน ๑ รายการ เลขที่โครงการ 61117243532 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มท่อกลวงปลายซิลิโคน จำนวน ๑ รายการ เลขที่โครงการ 61117146638

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มท่อกลวงใช้สำหรับฉีดน้ำมันซิลิโคนกดจอประสาทตา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117146436

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายไฟ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117451599

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117451822

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อสำหรับอบด้วยความร้อน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117451497

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่เย็น จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117426923

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเว็ทผู้ป่วย จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117426824

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกะทะไฟฟ้า จำนวน 2 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117427040 

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด จำนวน 2 รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117147553

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ HYUNDAI จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๓๑,๓๘๖.๓๑ บาท

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ HYUNDAI จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน ๒๗,๑๐๖.๓๑ บาท

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครการ : ๖๑๑๐๗๒๒๔๖๗๖

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาฟอกเลือด สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067159896)

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการผลิดน้ำยาล้างจาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสวิตซ์สำหรับมือแม่กด จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบตรวจเลือดสีชมพู จำนวน ๓๐๐ เล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๒๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กก. ชนิดวาวล์เดียว จำนวน ๖๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กก. ชนิดวาวล์เดียว จำนวน ๒๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กระกาษ NST จำนวน ๒๐ พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Digital TV Receiver จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Battery จำนวน ๒๔ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งอุดตัน ห้องน้ำผู้ป่วย กุมารเวชกรรม ๒ ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน ๑๒,๐๐๐ Test (e-bidding)

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสก๊อตเทปใส จำนวน 600 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117282092

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117281541

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117280781

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาลบคำผิด จำนวน 240 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117281902

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษฟาง จำนวน 8,000 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117281980

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจาดพลาสติก จำนวน 360 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 6111728168

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายเนื้องอกในสมอง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๑๗๑๖๖๘๗๓)

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๑๗๒๓๔๑๓๑)

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117253754

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117260342

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117259354

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117259196

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117259095

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117240067

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117259578

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117254484

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117251349

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117259029

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117235589

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117260489

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117249250

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117260032

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117254230

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  61117038544

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61117039064

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61117235012 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  61117038783

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 61117039210

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 61117039378

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117331475 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117331484

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117331501

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117331527

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์ จำนวน 30 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117331459

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117331510

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อRechargeable battery จำนวน ๑ PC ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117309345

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBattery Pack Casmed ๗๔๐ จำนวน ๑๒ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61117309474

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกแบบเคลื่อนไหวไม่ได้และแยกซ้ายขวาวัสดุแทนผิวข้อเข่าส่วนบนของกระดูกหน้าแข้ง จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๐๒๘๙๙๖ )

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราว stainless หน้าทางเข้าหน่วยงานฝังเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ห้องตรวจตา ชั้น ๔ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ชั้น ๗ องค์กรแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุผูกเย็บ จำนวน ๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117188218)

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน ๒๒๐ ชุด (e-bidding)

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบใช้สารยึดกระดูก และงอเข่าได้ ๙๐ องศา จำนวน ๑๖๐ ชุด (e-bidding)

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงและสายสำหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบติดเพดาน ชนิดโคมคู่ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077402440)

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๒ (e-bidding) 

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงมือยางผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ สำหรับงานศัลยกรรม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของลูกตาส่วนหน้า จำนวน ๑ เครื่อง เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุผูกเย็บ จำนวน ๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117188218)

 

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ชนิดที่ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ ซี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๒๐ ชุด

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูก (Gamma Nail Short) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่ โดยการตั้งแนวตัดกระดูกตามขอบหลังของฟีเมอร์ จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Thyroid Function test จำนวน ๕ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๑๐๗๑๕๒๙๑๒

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ระบบดิจิตอล ขนิดแขวนเพดาน ๒ จอรับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๘ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน ๗ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๑๑๗๑๒๓๔๗๙

๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด (HBV Viral Load) จำนวน ๖๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๖ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินสำหรับการกู้ชีพ - กู้ภัยระดับสูง พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๒๓๓๐๕๒) 

๖ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (Coronary balloon dilatation) จำนวน ๙ รายการ 

๕ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Antivirus จำนวน ๖๐๐ ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมน้ำรั่วซึมฝ้าเพดาน ชั้น ๕ เทคนิคการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตู้เตรียมยาเคมีบำบัด Envair จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ Reverse Osmosis (R.O.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบค้ำยันท้องฟื้นชั้น ๖ อาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ย. ๒๕๖๑เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม แบบเคลื่อนด้วยมอเตอร์ พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑ พ.ย. ๒๕๖๑เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองและปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๑๕๓๕๔๗)

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๑๕๓๕๐๖)

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๑๕๓๔๗๗)

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงสำหรับยึดตรึงกระดูกสันหลังภายนอกในผู้ป่วย จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๑๕๓๔๕๒)

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ชนิดที่ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในวงเงิน ๙๙๗,๕๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ชนิดที่ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ เอ และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๖๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในวงเงิน ๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตชนิดหน้าจอสัมผัส จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๑๐๗๑๔๙๙๑๐

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนัก ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้งอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเปิดกระโหลกศรีษะ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP CO๒ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพสำหรับสีแพทย์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

๘ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม แบบเคลื่อนด้วยมอเตอร์ พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๘ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมวัด IBP CO๒ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๑๐๗๐๖๑๐๘๗

๕ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๑๐๗๐๓๑๔๘๑

๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๙๗๖๑๗๑๗๐

๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๐๖๐๙๘๙

๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๐๖๐๕๙๖

๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพสำหรับรังสีแพทย์ จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๐๖๑๖๓๑

๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๐๖๑๔๖๕

๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๐๖๑๑๖๙

๒ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า อาคารมารดาเรียม และอาคารจินดามณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งาน (e-bidding) 

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๔ รายการ ๔๐๖ การทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๓ รายการ ๒๗๑ การทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๓ รายการ ๓๐๘ การทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อ โลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๒ รายการ 

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินสำหรับการกู้ชีพ - กู้ภัยระดับสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนี้อเยี่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียู ปรับตัวไฟฟ้า ชนิด ๔ มอเตอร์ จำนวน ๑๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61087052839

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๙๗๒๑๙๑๒๔

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Microbilirubin จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสวิตซ์สับเปลี่ยนทางอัตโนมัติ (ATS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพ (CT-SCAN) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61087455461 

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61067517516 

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61067464679 

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม แบบเคลื่อนด้วยมอเตอร์ พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อเชื่อมโยงโปรแกรมตรวจสุขภาพ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมาบริการพนักงานเปล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๒

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะฯ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิต ชนิดหน้าจอสัมผัส (Patient Monitor) จำนวน ๑ เครื่อง

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงคลอดปรับระดับไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๙๗๐๖๓๙๙๑

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nicardipine hydrochloride ๒ mg /๒ ml solution for injection, ๒ ml จำนวน ๕๐,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาเตียงคลอดปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๘๗๔๗๗๕๔๖

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๙๗๒๑๙๑๒๔

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๕๑๔๑๕๑)

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วางเครื่องมือแพทย์พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๕๑๓๗๔๔)

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ๒ จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๕๑๒๘๐๓)

๗ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง ยี่ห้อ Alcon จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๘๗๖๘๖๔๗๓

๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพ (CT-SCAN) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61087455461)

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๓ รายการ ๒๗๑ การทดสอบ

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๓ รายการ ๓๐๘ การทดสอบ

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๔ รายการ ๔๐๖ การทดสอบ

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่งตรวจทางเดินอาหารและกะเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ยี่ห้อ Olympus จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน ๒ เตียง เลขที่โคงการ ๖๑๐๘๗๐๕๒๘๓๙ 

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสายสวนเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (เลขที่โครงการ 61057285333)

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพ (CT-SCAN) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 20,000,000 บาท (เลขที่โครงการ 61087455461)

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๖ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของลูกตาส่วนหน้า จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องสลายเนื้องอกในสมอง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพสำหรับรังสีแพทย์ จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดศูนย์กลางการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเตียงคลอดปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมวัด IBP CO๒ จำนวน 2 เครื่อง

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตชนิดหน้าจอสัมผัส จำนวน ๘ เครื่อง

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง 

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๓ เครื่อง 

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ๒ จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๕๑๒๘๐๓)

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขโครงการ ๖๑๐๖๗๕๑๗๕๑๖

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๓ รายการ ๓๕๙การทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๓ รายการ ๔๐๕ การทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วางเครื่องมือแพทย์พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๕๑๓๗๔๔)

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๕๑๔๑๕๑)

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ประจำปี ๒๕๖๑

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน ๒๒๐ ชุด

๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงมือยางผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ สำหรับงานศัลยกรรม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067284682)

๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาฟอกเลือด สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067159896)

๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077399473)

๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียู ปรับด้วยไฟฟ้า ชนิด ๔ มอเตอร์ จำนวน ๑๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077400613)

๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบติดเพดาน ชนิดโคมคู่ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077402440)

๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077401099)

๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อสาย 12 นิ้ว Pressure Tubing Male female Luer Lok Connection จำนวน ๑,๖๐๐ ชิ้น

๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๔๐๕๔๕๔)

๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินสำหรับการกู้ชีพ - กู้ภัยระดับสูง พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๓๓๖๙๙๘)

๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๔๐๕๕๑๒)

๖ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ ยี่ห้อ Olympus

๖ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๒๘๙๙๗๒)

๖ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเป่าแห้งสายยางอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาด ความจุ ๙๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๗๗๓๔๐๗๐๘

๖ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๗๗๒๗๗๕๗๒

๓ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๓๓๔๙๙๖)

๒ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง แผนการจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดห้องเดียว ( Single AICD ) จำนวน ๗ ชุด

๒ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง แผนการจัดซื้อ สายลวดวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี ( Pressure Wire X FFR ) จำนวน ๔๐ ชิ้น

๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Philips รุ่น Brilliance ๑๖ Slices โดยเฉพาะเจาะจง

๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด (HBV Viral Load) จำนวน ๖๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมกล่องมาตรฐานบรรจุ จำนวน ๑ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคีมหนีบหลอดเลือดโป่งพองในช่องกะโหลกศรีษะพร้อมกล่องมาตรฐานบรรจุ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิดใช้สารยึดกระดูกไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๖๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชะนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจอย่างต่อเนื่อง (EKG Monitor) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61067153925)

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ โลหะดามกระดูก (Gamma Nail Short) จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างข้อเข่าเทียมแบบฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบใช้สารยึดกระดูก และง่อเข่าได้ ๙๐ องศา จำนวน ๑๖๐ ชุด วงเงิน ๗,๔๘๐,๐๐๐ บาท

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จำนวน ๙๔๕,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อตลับทดน้ำเข้า-ออกใช้กับเครื่องผ่าตัดจอประสาทตา ชนิดตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน ๔๐ ชุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติชนิดล้างเร็ว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวน เรื่อง จ้างบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงระบบออกซิเจนสำรองแบบทำงานโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CR and PACS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่ จำนวนประมาณ ๒๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๔๗๐๒๗๒๗๐)

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๖๗๔๖๔๖๗๙)

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกแบบเคลื่อนไหวไม่ได้ และแยกซ้ายขวาวัสดุแทนผิวข้อเข่าส่วนบนของกระดูกหน้าแข้ง จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อเข่าเทียมชนิดรากฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่ โดยการตั้งแนวตัดกระดูกตามขอบหลังของฟีเมอร์ จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๖๗๕๑๗๕๑๖)

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Philips รุ่น Brilliance ๑๖ Slices

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Copolymer จำนวน 1,750 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057251656)

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล SSB ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่แบบติดเพดาน ชนิดโคมคู่ จำนวน ๒ ชุด

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียู ปรับด้วยไฟฟ้า ชนิด ๔ มอเตอร์ จำนวน ๑๐ เตียง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ เครื่องดมยาสลบ ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๑๒ เครื่อง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ เครื่องเป่าแห้งสายยางอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาดความจุ ๙๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ตัว

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ตัว

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติชนิดล้างเร็ว จำนวน ๑ เครื่อง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑ เครื่อง

๐๕ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๕๗๑๕๗๐๗๘) 

๐๔ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อซีเมนต์ยึดกระดูกแบบมีสารปฏิชีวนะ จำนวน ๖๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๕๗๓๓๔๖๑๒) 

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้งอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในวงเงิน 3,740,000.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่แบบติดเพดาน ชนิดโคมคู่ จำนวน ๒ ชุด รหัสแผนการจัดซื้อ 

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียู ปรับด้วยไฟฟ้า ชนิด ๔ มอเตอร์ จำนวน ๑๐ เตียง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบ ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๑๒ เครื่อง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเป่าแห้งสายยางอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาดความจุ ๙๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ตัว

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ตัว

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติชนิดล้างเร็ว จำนวน ๑ เครื่อง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินสำหรับการกู้ชีพ - กู้ภัยระดับสูง พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๑ คัน

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037211011) 

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพดิจิตอลชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด 

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง วัสดุผูกเย็บ จำนวน ๓๗ รายการ 

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์วางเครื่องมือแพทย์พร้อม ค่าติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) ในวงเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ๒ จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) ในวงเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) ในวงเงินทั้งสิ้น ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน ๑๐ เครื่อง

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CR and PACS)

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสายสวนเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๕๗๒๘๕๓๓๓

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ ถุงมือยางผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ สำหรับงานศัลยกรรม จำนวน 100,000 คู่

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด (HBV Viral Load) จำนวน 600 Test

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (Cironary balloon dilatation) จำนวน ๙ รายการ

๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล SSB ประจำปี ๒๕๖๑

๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพ (CT-SCAN) จำนวน ๑ เครื่อง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้อ Sodium Hyaluronate Solution ๑.๕% จำนวน ๒,๖๐๐ หลอด

๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดสายสวนเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๕๗๒๘๕๓๓๓

๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อซีเมนต์ยึดกระดูกแบบมีสารปฏิชีวนะ จำนวน ๖๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๕๗๓๓๔๖๑๒

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Copolymer จำนวน ๑,๗๕๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๕๗๒๕๑๖๕๖

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล SSB ประจำปี ๒๕๖๑

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๕๗๑๕๗๐๗๘

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะฯ จัดซื้อ เรื่อง หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Auto clave) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๓๕๘๕๖๓ 

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อ เรื่อง สาย ๑๒ นิ้ว Pressure Tubing Male female Luer Lok Connection จำนวน ๑,๖๐๐ ชิ้น เลขที่ โครงการ : ๖๑๐๕๗๐๒๘๓๘๒

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะฯ จัดซื้อ เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๒๖๖๗๔๐

๐๙ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพดิจิตอลชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : ๖๑๐๔๗๐๒๑๔๑๒

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อ เรื่อง หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Auto clave) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๓๕๘๕๖๓

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อ เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๒๖๖๗๔๐

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่ จำนวนประมาณ ๒๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๔๗๐๒๗๒๗๐)

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๕๒๖ รายการ

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดหนังสือราชการที่ทำลายแล้ว ประจำปี ๒๕๕๙

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๗ รายการ ในวงเงิน ๑๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๓๗๒๑๑๐๑๑ 

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชุดสายสวนเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ในวงเงิน ๑๒,๖๗๔,๔๐๐ บาท (สิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

...................................................................................................................................................................

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ในวงเงิน ๑๖,๕๔๓,๒๐๐ บาท (สิบหกล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

...................................................................................................................................................................

๙ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

...................................................................................................................................................................

๙ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อน้ำยาตรวจ Thyroid Function test จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

...................................................................................................................................................................

๗ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ สารหนืดใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา (Sodium Hyaluronate Solution ๒๐ มล. IALF ) จำนวน ๔๖๐ หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

...................................................................................................................................................................

๗ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน ขนาด ๖๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๒๕๒๖๐๑

...................................................................................................................................................................

๗ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ตารางราคากลาง น้ำยาฟอกเลือด สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ รายการ

...................................................................................................................................................................

๗ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อ ถุงมือยางผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ สำหรับงานศัลยกรรม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คู่

...................................................................................................................................................................

๔ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในวงเงิน ๔,๖๒๒,๔๐๐ บาท

...................................................................................................................................................................

๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดแสงสำหรับส่องหู คอ จมูก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...................................................................................................................................................................

๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ และวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...................................................................................................................................................................

๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อ เครื่องเขย่าผสมเลือด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...................................................................................................................................................................

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Copolymer จำนวน ๑,๗๕๐ ตัว เป็นเงิน ๔,๘๕๖,๒๕๐บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

...................................................................................................................................................................

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ เรื่อง เครื่องอุ่นเลือดและสารน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๒๘๓๕๑๘

...................................................................................................................................................................

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๒๗๒๕๔๖๕๔)

...................................................................................................................................................................

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๑๗๐๐๔๐๗๘)

...................................................................................................................................................................

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Sodium Hyaluronate Solution ๑.๕% จำนวน ๒,๖๐๐ หลอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...................................................................................................................................................................

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- Bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๓๗๒๑๑๐๑๑

...................................................................................................................................................................

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๑๗๒๑๖๙๐๘)

...................................................................................................................................................................

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณคอกหม้อแปลงไฟฟ้าหลังอาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...................................................................................................................................................................

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อซีเมนต์ยึดกระดูกแบบมีสารปฏิชีวนะ จำนวน ๖๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)...................................................................................................................................................................

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ​ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น...................................................................................................................................................................

๙ เม.ย. ๒๕๖๑ ประกาศแผนการจัดซื้อ สารหนืดใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา ( Sodium Hyaluronate Solution 20 มล. IALF ) จำนวน ๔๖๐ หลอด เลขที่ : M๖๑๐๔๐๐๒๑๙๓๓

...................................................................................................................................................................

๙ เม.ย. ๒๕๖๑ ประกาศแผนการจัดซื้อ ตลับทดน้ำเข้า - ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๒๔๐ ชุด เลขที่ : M๖๑๐๓๐๐๒๒๖๒๗

...................................................................................................................................................................

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๕๒๖ รายการ

...................................................................................................................................................................

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน ๑๓ ชุด และบันไดเลื่อน จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขโครงการ ๖๑๐๓๗๕๒๓๐๘๘

...................................................................................................................................................................

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาทดสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)...................................................................................................................................................................

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดสายสวนเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน ขนาด ๖๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๒๕๒๖๐๑

...................................................................................................................................................................

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน ๓,๗๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

...................................................................................................................................................................

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพดิจิตอลชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด

...................................................................................................................................................................

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง น้ำยาฟอกเลือด สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ รายการ

...................................................................................................................................................................

๑๓ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ...................................................................................................................................................................

๑๓ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑...................................................................................................................................................................

๑๓ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Copolymer จำนวน ๑,๗๕๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 ...................................................................................................................................................................

๙ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศการประเมินเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑. เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำรองจ่าย (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท) จำนวน ๓๙๔ รายการ ๒.เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำรองจ่าย (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท) จำนวน ๓๙ รายการ

...................................................................................................................................................................

๗ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

...................................................................................................................................................................

๕ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๑๑๗๒๑๔๑๔๙

...................................................................................................................................................................

๕ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและซักรีดผ้าม่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๐๑๑๗๔๔๑๙๒๑)

...................................................................................................................................................................

๒๘ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารการแพทย์ ๑๘ ชั้น ...................................................................................................................................................................

๒๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๑๗๒๑๖๙๐๘) ...................................................................................................................................................................

๒๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหนังสือราชการที่ทำลายแล้ว ประจำปี ๒๕๖๑

...................................................................................................................................................................

๒๓ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๑๗๐๐๔๐๗๘) ...................................................................................................................................................................

๒๑ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๘๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ...................................................................................................................................................................

๒๑ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจระนาบเดียว รุ่น Artis ZEE Ceilling S/N ๑๔๗๗๐๗ ยี่ห้อ SIEMENS ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ HP) จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน การจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่ จำนวนประมาณ ๒๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซีเมนต์ยึดกระดูกแบบมีสารปฏิชีวนะ จำนวน ๖๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- Bidding) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจ Tumer marker จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- Bidding) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ...................................................................................................................................................................

๖ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๑๗๒๑๖๙๐๘) ...................................................................................................................................................................

๒๙ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...................................................................................................................................................................

๒๙ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณคอกหม้อแปลงไฟฟ้าหลังอาคารเจ้าสัว

...................................................................................................................................................................

๑๙ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๑๑๗๔๔๑๙๒๑ ...................................................................................................................................................................

๑๙ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศแผนการจัดจ้างรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ ...................................................................................................................................................................

๑๕ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ...................................................................................................................................................................

๐๙ ม.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ เลขโครงการ ๖๑๐๑๗๒๑๖๙๐๘...................................................................................................................................................................

๒๘ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60117441921 ...................................................................................................................................................................

 

 

๒๘ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60117214149 ...................................................................................................................................................................

๒๘ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 60107085361 ...................................................................................................................................................................

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยในจำนวน ๖ หมวด ๒๔๘ รายการ เลขที่โครงการ ๖๑๐๑๗๐๐๔๐๗๘...................................................................................................................................................................

๑๘ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60097223065 ...................................................................................................................................................................

๑๓ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศแผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ๒๕๖๑ ...................................................................................................................................................................

๖ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ...................................................................................................................................................................

๔ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน ...................................................................................................................................................................

๓๐ พ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Linagliptin 5 mg tab จำนวน 111,000 เม็ด เลขที่โครงการ 60086114044 ...................................................................................................................................................................

๒๙ พ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60117214149 ...................................................................................................................................................................

๑๕ พ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...................................................................................................................................................................

๖ พ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการอาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ...................................................................................................................................................................

๓๑ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและซักรีดผ้าม่าน ...................................................................................................................................................................

๒๕ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เลขที่โครงการ 60097223065 ...................................................................................................................................................................

๒๔ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ...................................................................................................................................................................

๒๐ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ 

................................................................................................................................................................... 

๑๙ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๐๐๖๖๐๘๓๓๗๔)

................................................................................................................................................................... 

๑๗ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Sodium Hyaluronate ๐.๑๘% ๐.๓ ml eye drop จำนวน ๒๒๒,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

................................................................................................................................................................... 

๑๐ ต.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...................................................................................................................................................................

๑๐ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อยูนิตทำฟัน(Dental Master Unit) จำนวน ๕ เครื่อง 

................................................................................................................................................................... 

๑๐ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : (๖๐๐๖๖๑๙๐๙๔๘) 

................................................................................................................................................................... 

๙ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Liraglutide ๖ mg/ml, ๓ ml Per-filled pen จำนวน ๑,๘๐๐ ด้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

................................................................................................................................................................... 

๙ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Salmeterol ๕๐ mcg + Fluticasone ๒๕๐ mcg Accuhaler ๖๐ Doses จำนวน ๖,๖๗๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

................................................................................................................................................................... 

๙ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Insulin glargine ๑๐๐ IU/ml ๓ ml inj จำนวน ๑๐,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๗๖๑๕๘๓๘๒ 

................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin Phosphate ๑๐๐ mg tab จำนวน ๘๑,๒๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๖๓๑๙๗

 ................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Ertapenem ๑ gm inj จำนวน ๒,๘๔๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๖๐๓๐๓ 

................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg + Simvastatin ๑๐ mg tab จำนวน ๑๑๔,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๖๐๕๘๓ 

................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Valproate Sodium ๕๐๐ mg prolonged – release tab จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ เม็ด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๘๐๙๖๐

................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Imipenem ๕๐๐ mg + Cilastatin ๕๐๐ mg inj จำนวน ๖,๑๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๕๘๖๐๑ 

................................................................................................................................................................... 

๔ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๙๗๒๖๕๘๖๔ 

...................................................................................................................................................................