ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

02-528-4567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ( 60 เดือน )

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษ MRI และBone density เป็นระยะเวลา ๒ ปี เลขที่โครงการ 66049068885

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกเทียมใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะ จำนวน 15 ชุด (แผน45) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059370442)

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (DDDR) จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ66089621744

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยทันตแพทย์

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ Greater torchanter หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน 120 ชุด (แผน27) (เลขที่โครงการ 66099277645)

๖ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกเทียมใช้กับการผ่าตัดเพื่อซ่อมเสริม (Revision THR) จำนวน 12 ชุด (แผน69) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059304117)

๖ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมใช้กับการผ่าตัดเพื่อซ่อมเสริม (Revision TKA) จำนวน 12 ชุด (แผน70) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059291583)

๖ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดสองห้อง (DDDR) จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119073535)

๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ส่วนขวดหุ้มกราฟส่วนปลาย (Peripheral Stent Graft or Stent) จำนวน ๓๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหม่บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน ๒๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหนังสือราชการทำลายแล้ว

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง จำยงย๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน กลุ่ม Sequent NEO จำนวน 200 ชิ้น (แผน15) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66049237864)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์พองบอลลูน Genoss จำนวน 800 ชิ้น รหัสแผนจัดซื้อ P66020026107

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Biofreedom จำนวน 50 ชิ้น (แผน31) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66049372032)

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสี่อมสภาพ จำนวน ๑,๐๘๒

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดห้องเดียว (Single AICD) จำนวน ๓ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรพ.สต.วัดแคนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66089477063)

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกเทียมใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะ จำนวน 15 ชุด (แผน45) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059370442)

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดส่วนรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบรัศมีความโค้งฟีเมอร์คงที่ โดยการตั้งแนวตัดกระดูกตามขอบหลังของฟีเมอร์ จำนวน 35 ขุด (แผน6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059261380)

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ Piriformis Fossa หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน 120 ชุด (แผน28) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66069331128)

๙ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์เสี่อมสภาพเครื่องเอกซเรย์ C-Arm จำนวน ๑ รายการ งานห้องผ่าตัดและศุลยกรรมกระดูก

๖ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย ชนิด Angiodyn diagnostic catheter จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66089050236)

๕ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิด workhorse กลุ่ม Rinato จำนวน ๖๐๐ ชิ้น โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66079144150)

๓ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษ MRI และBone density เป็นระยะเวลา ๒ ปี (e-bidding) เลขที่โครงการ 66049068885

๓ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่แปนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุกไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTD) จำนวน ๕ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ส่วนขดลวดหุ้มกราฟต์ส่วนปลาย (Peripheral Stent Graft or Cover Stent) จำนวน ๓๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66099163560)

๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Xience Sierra จำนวน 150 ชิ้น (แผน28) (เลขที่โครงการ 66079415470)

๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไหมเย็บ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 66049151250)

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน ๒๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic Stent Graft) จำนวน 10 ชิ้น (แผน49)

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน ๒๕๐ เครื่อง

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะ จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 66079464562)

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อชุดสายสวนเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน 50 ชิ้น (แผน 58) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารหนืด Visiol 2.0 % จำนวน 420 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66079144103

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ Greater torchanter หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน 120 ชุด (แผน27) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66099277645)

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ Greater torchanter หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน ๑๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 66069263806)

๗ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ส่วนขดลวดหุ้มกราฟต์ส่วนปลาย (Peripheral Stent Graft or Cover Stent) จำนวน ๓๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66079144738)

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกวดราคาซื้อไหมเย็บ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66049151250)

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษ MRI และ Bone density เป็นระยะเวลา ๒ ปี (e-bidding) เลขที่โครงการ 66049068885

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรพ.สต.วัดแคนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66089566799)

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 24 เครื่อง

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ Sodium hyaluronate ๑.๔% ๐.๘๕ ml จำนวน ๓,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมใช้กับการผ่าตัดเพื่อซ่อมเสริม (Revision TKA) จำนวน 12 ชุด (แผน70) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059291583)

๙ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกเทียมใช้กับการผ่าตัดเพื่อซ่อมเสริม (Revision THR) จำนวน 12 ชุด (แผน69) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059304117)

๘ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (DDDR) จำนวน ๑๐ ชุด (รหัสแผนการจัดซื้อ : P๖๖๐๗๐๐๒๓๓๒๔)

๘ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว และก้นกบแบบสกรูยาวปกติ จำนวน 120 ชุด (แผน39) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๗ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 100 ชุด (แผน2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 70 ชุด (แผน7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อสารหนืด Visiol ๒.๐ % จำนวน ๔๒๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๔ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน 40 ชุด (แผน3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Hydrophobic Acrylic เนื้อเลนส์สีเหลือง จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว (e-bidding) เลขที่โครงการ 66079166241

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอว และก้นกบแบบสกรูยาวพิเศษ จำนวน 60 ชุด (แผน40) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66069081377)

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผ฿้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ARI Clinic เป็นศูนย์รักษาแบบ One Stop Service โดยวิธีคัดเลือก

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ Draeger จำนวน ๓๘ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวเกลียว จำนวน 30 ชุด (แผน33) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๗ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) Cordis เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๗๐ จำนวน ๖๐๐ ชิ้น

๗ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานทันตกรรม ช้ัน ๔ อาคารเจญฎาบดินทร์ โดยวิธีคัดเลือก

๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุคิมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ Greater torchanter หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน 120 ชุด (แผน27) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66069263806)

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกโลหะหัวเกลียว จำนวน 90 ชุด (แผน29) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059100515)

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อสารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดมียาปฏิชีวนะผสม จำนวน 250 ชุด (แผน59) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 66059183035)

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน 120 ชุด (แผน34) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 100 ชุด (แผน2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 70 ชุด (แผน7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะ จำนวน 40 ชุด (แผน9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน 100 ชุด (แผน3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูยึด Locking Plate Screw แบบปรับทิศสกรูได้ จำนวน 100 ชุด (แผน89) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๗ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอว และก้นกบแบบสกรูยาวพิเศษ จำนวน 60 ชุด (แผน40) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66069081377)

๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนเอกสารซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ๔ จำนวน ๑๓,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 66059419306)

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ศัลยกรรม (Major set) จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66049065243)

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกโลหะหัวเกลียว จำนวน 90 ชุด (ครั้งที่ 2) (แผน29) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66059100515)

๓ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อ Revision hip จำนวน 6 ชุด (แผน63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65127107750)

๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษ MRI และBone density เป็นระยะเวลา ๒ ปี (e-bidding) เลขที่โครงการ 66049068885 

๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017360548)

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 11 รายการ

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 9 รายการ)

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Smart Touch Navigation Catheters จำนวน 6 ชิ้น

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวย์โปรตีนไอโซเลต จำนวน 880,000 กรัม

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสูตรสำเร็จรูปเบาหวานน้ำหนักสุทธิ 2,500 กรัม จำนวน 1,100 ถุง

๙ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์การใช้งาน (ต่อเนื่อง) จำนวน 1 เครื่อง

๘ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาฟอกเลือด Part A และน้ำยาฟอกเลือด Part B จำนวน 22,000 แกลลอน

๘ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ อาหารทดแทนหรือระหว่างมื้อสูตรครบถ้วน (สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน) บรรจุ 230 มิลลิลิตร จำนวน 10,557 กล่อง

๗ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น 3 อาคารมารดาเรียม

๗ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษ MRI และBone density เป็นระยะเวลา ๒ ปี (e-bidding)

๓ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารสดสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๗ หมวด ๒๖๕ รายการ ประจำปี ๒๕๖๖

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน 20 ชุด (แผน4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66027379616)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอิเลคทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66037076207)

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Resolute onyx จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66037565176)

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกโลหะหัวเกลียว จำนวน 90 ชุด (แผน29) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65117558374)

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA1C ทางอิเลคทรอนิกส์ จำนวน ๕๒,๓๗๓ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66037329989)

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Synergy จำนวน 50 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66037572145)

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิด Non-Compliance (๐.๐๑๖) จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66037081645)

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) Launcher เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.071 จำนวน 1,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66037509453) ลงประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2566

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าม่าน ประจำปี ๒๕๖๖ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66037076774

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะ จำนวน 25 ชุด (แผน11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65127056333)

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกเทียมใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะ จำนวน 15 ชุด (แผน45) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกเทียมใช้กับการผ่าตัดเพื่อซ่อมเสริม (Revision THR) จำนวน 12 ชุด (แผน69) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมใช้กับการผ่าตัดเพื่อซ่อมเสริม (Revision TKA) จำนวน 12 ชุด (แผน70) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดส่วนรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบรัศมีความโค้งฟีเมอร์คงที่ โดยการตั้งแนวตัดกระดูกตามขอบหลังของฟีเมอร์ จำนวน 35 ขุด (แผน6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดมียาปฏิชีวนะผสม จำนวน 250 ชุด (แผน59) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

๓ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารสดสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๗ หมวด ๒๖๕ รายการ ประจำปี ๒๕๖๖

๒ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ Revision hip จำนวน 6 ชุด (แผน63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65127107750)

๑ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดมีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ GREATER TROCHANTER หรือจุดเข้าที่ส่วนบนกระดูกทิเบีย จำนวน 80 ชุด (แผน25) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66017092126)

๑ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนเอกสารซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ๔ จำนวน ๑๖,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 66027114953)

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะ พร้อมน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน ๕๒๕,๐๐๐ Report เป็นระยะเวลา ๓ ปี (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107165025

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน 20 ชุด (แผน4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66027379616)

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหนังสือาชการทำลายแล้ว ประจำปี ๒๕๖๔

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ น้ำยาตรวจ HPV DNA จำนวน ๑๒,๐๐๐ Test ลงประกาศวั

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ น้ำยาตรวจ หาปริมาณไวรัส เอชไอวี (HIV Viral load, HBV Viral load) จำนวน ๒ รายการ

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม จำนวน ๑,๙๐๐ ตัว

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ Piriformis Fossa หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน 120 ชุด (แผน28) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ Greater torchanter หรือจุดเข้าที่ส่วนบนของกระดูกทิเบีย จำนวน 120 ชุด (แผน27) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอว และก้นกบแบบสกรูยาวพิเศษ จำนวน 60 ชุด (แผน40) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๙ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายตลาดลิฟต์โดยสารเตียง จำนวน ๒ รายการ

๒ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะ จำนวน 25 ชุด (แผน11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65127056333)

๒ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกโลหะหัวเกลียว จำนวน 90 ชุด (แผน29) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65117558374)

๒ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบติดเพดานชนิดโคมคู่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017404258)

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Resolute onyx จำนวน 150 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) Launcher เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.071 จำนวน 1,000 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิด Non-Compliance (0.016) จำนวน 1,000 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน กลุ่ม Sequent NEO จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง (ระดับสูงชนิดสี 5 หัวตรวจ) จำนวน 1 เครื่อง

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ไหมเย็บ จำนวน ๑๐ รายการ

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนกลุ่ม NC trek จำนวน 500 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Biofreedom จำนวน 50 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สารหนืด Visiol 2.0% จำนวน 420 หลอด

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย ชนิด Angiodyn diagnostic catheter จำนวน 1,500 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สาย Pressure wire (FFR) จำนวน 20 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Synergy จำนวน 50 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) Cordis เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.070 จำนวน 600 ชิ้น

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ อุปกรณ์พองบอลลูน Abbott จำนวน 200 ชิ้น

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน 20 ชุด (แผน4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65107063378)

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนปลายสายยืดหยุ่น จำนวน 800 ชิ้น

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Xience sierra จำนวน 150 ชิ้น

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดปลายสายหัวกลม (Conqueror) จำนวน 200 ชิ้น

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิด หลอดเลือดชนิดตีบตัน กลุ่ม XT จำนวน ๑๕๐ ชิ้น

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิด workhorse กลุ่ม Rinato จำนวน ๖๐๐ ชิ้น

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิด หลอดเลือดคดเคี้ยวกลุ่ม Sion จำนวน ๘๐๐ ชิ้น

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องรังสีวิทยาเป็นห้องตรวจกระดูก ชั้น ๓ อาคารเจษฎาบดินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017204012)

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบงอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน 20 ชุด (แผน5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65097732716)

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา จำนวน ๔ รายการ ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097082784)

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้างบริหารระบบเครื่องมือแพทย์(แบบรวมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบบริการเครื่องมือส่วนกลางพร้อมบริการ ๒๔ ชั่วโมง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017100768)

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ Reverse Osmosis สำหรับหน่วยไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องไตเทียม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ กล้องส่องกระเพาะอาหารสามารถปรับระยะการมองได้ ๒ แบบ ชนิด Dual Focus จำนวน ๑ ชุด

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดมีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ GREATER TROCHANTER หรือจุดเข้าที่ส่วนบนกระดูกทิเบีย จำนวน 80 ชุด (ครั้งที่ 2) (แผน25) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 66017092126)

.

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127022616)

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน 20 ชุด (แผน4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65107063378)

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสังสีวิทยาเป็นห้องตรวจกระดูก ชั้น 3 อสคารเจษฎาบดินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนขอบของโลหะ จำนวน 55 ชุด (แผน10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65097668264)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค (LOCKING PLATE SCREW) จำนวน 280 ชุด (แผน34) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65077078916)

๘ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดมีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ GREATER TROCHANTER หรือจุดเข้าที่ส่วนบนกระดูกทิเบีย จำนวน 80 ชุด (แผน25) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65107051845)

๘ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117492424)

๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 40 ชุด (แผน2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 65087689914)

๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ลงทะเบียนผู้ป่วยอัตโนมัติ (ตู้ Kiosk) จำนวน ๕ เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107141599)

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่ห้องรังสีวิทยาเป็นห้องตรวจกระดูก ชั้น ๓ อาคารเจษฎาบดินทร์

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107104754)

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบงอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน 20 ชุด (แผน5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65097732716)

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าม่าน ประจำปี ๒๕๖๖

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117282650)

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งฟีเมอร์คงที่ โดยตั้งแนวตัดกระดูกฟีเมอร์ตามร่องกลางหัวเข่า (Intercondylar line) จำนวน 30 ชุด (แผน1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65097183696)

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน 140 ชุด (แผน30) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 65097678362)

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องรังสีวิทยาเป็นห้องตรวจกระดูก ชั้น ๓ อาคารเจษฎาบดินทร์ (เลขที่โครงการ : 65097679760)

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง อก, เอวและก้นกบ แบบสกรูยาวปกติ จำนวน 100 ชุด (แผน35) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65087610306)

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อตลับทดน้ำเข้า/ออก Constellation จำนวน ๒๔๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117100319)

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อตลับทดน้ำเข้า/ออก Constellation จำนวน ๒๔๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117100319)

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสวนภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (IVUS) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107223770)

๔ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ชั้น 5 อาคารเจษฎาบดินทร์

๓ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107230899)

๒ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107124203)

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยเคมีบำบัด

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087161078)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดมีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ GREATER TROCHANTER หรือจุดเข้าที่ส่วนบนกระดูกทิเบีย จำนวน 80 ชุด (แผน25) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65107051845)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งฟีเมอร์คงที่ โดยตั้งแนวตัดกระดูกฟีเมอร์ตามร่องกลางหัวเข่า (Intercondylar line) จำนวน 30 ชุด (แผน1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65097183696)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 40 ชุด (แผน2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65087689914)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนขอบของโลหะ จำนวน 55 ชุด (แผน10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65097668264)

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 20 ชุด (แผน8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65057426485)

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดสายสวนเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077547647)

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค (LOCKING PLATE SCREW) จำนวน 280 ชุด (แผน34) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65077078916)

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค (LOCKING PLATE SCREW) จำนวน 280 ชุด (แผน34) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65077078916)

๗ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ AIR HANDLING UNIT ห้องตรวจ ๕๕ - ๖๐ อาคารมารดาเรียม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097787171)

๗ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องรังสีวิทยาเป็นห้องตรวจกระดูก ชั้น ๓ อาคารเจษฎาบดินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097679760)

๒๘ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037168381)

๒๘ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา จำนวน ๔ รายการ ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๓ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดห้องเดียว (Single AICD) จำนวน ๑๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067357638)

๒๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) Launcher เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๗๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077256963)

๒๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประเภทขาเทียม จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067400889)

๒๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประเภทรถนั่งคนพิการ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087548139)

๒๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน กลุ่ม NC trek จำนวน ๗๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077259276)

๒๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067090616)

๒๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแถบทดสอบเบาหวานปลายนิ้ว จำนวน 270,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077262479)

๒๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097446590)

๒๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๔๕ เครื่อง (เป็นระยะเวลา ๓ ปี ๓๖ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087147551)

๒๐ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดเข้าทางแขน จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067355952)

๑๙ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ข้าวสาร จำนวน ๒ รายการ

๑๔ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อRevision hip จำนวน 6 ชุด (แผน63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๔ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะ จำนวน 25 ชุด (แผน11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๙ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค (LOCKING PLATE SCREW) จำนวน 280 ชุด (แผน34) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65077078916)

๙ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง อก, เอวและก้นกบ แบบสกรูยาวปกติ จำนวน 100 ชุด (แผน35) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65087610306)

๕ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูก โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087732570)

๕ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน (PTA) จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ในวงเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) จากเงินบำรุง (ฝากคลัง) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : (65087744680)

๕ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดทั่วไป ในวงเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) เงินงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๕ (งบค่าเสื่อม) ฝากคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : (65087724457)

๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077180451)

๑ ก.ย ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 65057426485)

๓๑ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารโรงพักขยะ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๘ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087367388)

๑๗ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077180050)

๑๗ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077180050)

๑๕ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกโลหะหัวเกลียว จำนวน 90 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๑ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ รุ่น Evita V๓๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ รุ่น Babylog ๘๐๐๐ Plus จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น SELENIA Dimensions (Tomo) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๙ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนขอบของโลหะ จำนวน 55 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๙ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกมีรูล๊อก (รวมสกรู) ชนิดมีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ GREATER TROCHANTER หรือจุดเข้าที่ส่วนบนกระดูกทิเบีย จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๙ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๘ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบงอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๘ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งฟีเมอร์คงที่ โดยตั้งแนวตัดกระดูกฟีเมอร์ตามร่องกลางหัวเข่า (Intercondylar line) จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๕ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา จำนวน ๔ รายการ ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗

๔ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Supraflex Cruz จำนวน ๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๔ ส.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Supraflex Cruz จำนวน ๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (เลขที่โครงการ :65037168381)

๒๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) Launcher เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๗๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65077256963

๒๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน กลุ่ม NC trek จำนวน ๗๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65077259276

๒๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ ชนิดจอภาพ ๖ ล้านฟิกเซล จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65077249757

๒๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ไหมเย็บ) จำนวน ๑ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65077252598

๒๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออาหารสูตรสำเร็จ น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๒,๐๙๒ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65077254554

๒๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีดกลุ่ม Scorflex จำนวน ๖๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65077307960

๒๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2565 (สิงหาคม-กันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077527090)

๒๖ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Samsung รุ่น GM๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ๒ (วัดลานนาบุญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067080538)

๒๒ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย สำหรับการซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา กลุ่ม Supraflex Cruz จำนวน ๒๐ ชิ้น

๒๒ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจความเข้ากันได้ของโลหิตอัตโนมัติ พร้อมชุดน้ำยา Coombs gel จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ หลุมทดสอบ เป็นระยะเวลา ๓ ปี (e-bidding) เลขโครงการ 65077253215

๑๙ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีดกลุ่ม Scorflex จำนวน ๖๐ ชิ้น

๑๒ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ก่อสร้างคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๑ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุการแพทย์ (ไหมเย็บ) จำนวน ๑ ประเภท

๑๑ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้ออาหารสูตรสำเร็จ น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๒,๐๙๒ ถุง

๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน กลุ่ม NC trek จำนวน ๗๐๐ ชิ้น

๗ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ ชนิดจอภาพ ๖ ล้านฟิกเซล จำนวน ๒ ชุด

๖ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) Launcher เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๗๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น

๔ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ อะไหล่ชุดประมวลผลและแสดงผลภาพอัลตร้าซาวด์ สำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ Samsung Medison รุ่น RS๘๐A จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067288790)

๔ ก.ค ๒๕๖๕ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๗๗๕ รายการ

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ออกแบบและติดตั้งนิทรรศการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067395553)

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายชื่อผู้ป่วยแบบสายวัดรัดข้อมือ (Wristband) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงระบบประปาและระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ๒ (วัดลานนาบุญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067080538)

๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดีทัศน์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดปลายสายหัวกลม จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067044672)

๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดปลายสายหัวกลม จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067044672)

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง อก, เอวและก้นกบ แบบสกรูยาวปกติ จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTD) จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65057243881

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTD) จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65057243881

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๒๗ ชุด และบันไดเลื่อน จำนวน ๒ ชุด ยี่ห้อ มิตซูบิชิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอวและก้นกบแบบสกรูยาวปกติ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64127159224)

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดเข้าทางขา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057317700)

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) Heartrill ลื่นพิเศษ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057315601)

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยากลุ่ม eucal IMUS จำนวน ๑๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057320947)

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057141945)

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน ๑๐๐ เครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) รหัวเผยแพร่แผนการจัดเช่า : P65050010548

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTD) จำนวน ๒๐ ชุด รหัสแผนจัดซื้อ : P65050013359

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อน้ำยาฟอกเลือด จำนวน ๒ รายการ เลขที่โครงการ : 65047301590

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว (Single AICD) จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : 65057205999

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายลวดสำหรับนำสายสวนหลอดเลือด wire ๐.๐๓๕ x ๑๘๐ cm จำนวน ๑,๑๐๐ ชิ้น เลขที่โครงการ : 65057205915

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดกลุ่ม Xience Pro Xeverolimus จำนวน ๕ ชิ้น เลขที่โครงการ : 65057205798

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ยี่ห้อ Getinge จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิ(ธีเฉพาะเจาะจง

๖ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดเลเซอร์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลูเมนส์ พร้อมจอมอนิเตอร์ ขนาด ๒๕๐ นิ้ว รวมติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายสัญญาณควบคุม เชื่อมต่อระบบ จำนวน ๒ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037312390)

๕ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Trane โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและดูแลลิฟต์ ยี่ห้อ ฟูจิ ฟูจิเทค แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง ปรับปรุงระบบประปาและระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ๒ (วัดลานนาบุญ)

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๖๐,๐๐๐ BTU ห้องตรวจศัลยกรรม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047324303)

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTP) รุ่น U228Visionist X4 CRTP จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047250855)

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027191829)

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง รักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037510781)

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค (LOCKING PLATE SCREW) จำนวน 280 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2565 (เลขที่โครงการ :65037168381)

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๗ หมวด ๒๖๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65027224368

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หอผู้ป่วยอาคารสำเภาทอง ชั้น ๗ - ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047065416)

๔ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่ห้องรังสีวิทยาเป็นห้องตรวจกระดูก ชั้น ๓ อาคารเจษฎาบดินทร์

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037448670)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดเลเซอร์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลูเมนส์ พร้อมจอมอนิเตอร์ ขนาด ๒๕๐ นิ้ว รวมติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายสัญญาณควบคุม เชื่อมต่อระบบ จำนวน ๒ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037312390)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง จ้างรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๕

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออาหารสูตรสำเร็จสำหรับเบาหวาน น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๑,๐๙๖ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037054000)

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวเกลียว จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64127270237)

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027191829)

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027231911)

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอวและก้นกบแบบสกรูยาวปกติ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64127159224)

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๗ หมวด ๒๖๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65027224368

๘ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อถุงและสายสำหรับอาหารสายยาง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027384705)

๔ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวย์โปรตีนไอโซเลต บรรจุถุงละ ๑ กก. จำนวน ๗๓๐,๐๐๐ กรัม โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65027022416)

๑ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม วัสดุ Hydrophobic Acrylic เนื้อเลนส์สีเหลือง จำนวน ๔๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027421965)

๑ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดเลเซอร์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลูเมนส์ พร้อมจอมอนิเตอร์ ขนาด ๒๕๐ นิ้ว รวมติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายสัญญาณควบคุม เชื่อมต่อระบบ จำนวน ๒ ห้อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโครงกระดูกฟีเมอร์ที่ Piriformis Fossa จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64067077310)

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ร่างประกาศระกวดราคาซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๗ หมวด ๒๖๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (e-bidding) เลขโครงการ 65027224368

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสูตรสำหรับเบาหวาน น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๑,๐๘๖ ถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง เผแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียใชนิดนิ่ม วัสดุ Hydrophobic Acrylic เนื้อเลนส์สีเหลือง จำนวน ๔๐๐ ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง เผแพร่การจัดซื้อถงและสายสำหรับอาหารสายยาง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหนังสือราชการทำลายแล้ว

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด ซื้อเครื่องปรับอากาศ Air Handling Unit จำนวน ๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ ยี่ห้อ Olympus จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖5 (Electronic Bidding : e-Bidding)

๗ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องผ้า ๑๗ รายการ (สำหรับนำไปใช้กับหน่วยงานจ่ายกลางและทันตกรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117279600)

๓ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวเกลียว จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64127270237)

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๗ หมวด ๒๖4 รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เลขที่โครงการ 65017449144

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม จำนวน 1,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017262452)

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน ๒ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบระบายอากาศ ๑๒ ir change โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 18,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (เลขที่โครงการ : 65017094404)

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097309745)

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงงานสถาปัต ห้องผ่าตัด ๑๒A ชั้น ๑๓ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมเคลื่อนไหวได้ จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64067076835)

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งาน ประจำปี ๒๕๖๕

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แผนการจัดซื้อวัสดุ และแผนการซ่อมบำรุง/จ้างเหมาบริการ โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโครงกระดูกฟีเมอร์ที่ Piriformis Fossa จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64067077310)

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องวิเคราะห์และบำบัดผู้ที่มีความผิดปกติทางการพูดแบบเสียงขึ้นจมูก จำนวน ๑ เครื่อง)

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเวย์โปรตีนไอโซเลต บรรจุถุงละ ๑ กก. จำนวน ๗๓๐,๐๐๐ กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097701879)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097770854)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อถุงมือยางชนิดปราศจากเชื้อสิ้นเปลืองสำหรับศัลยกรรม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097127595)

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่องประกาศขอใช้คุณลักษณะเฉพาะและ ราคากลางเครื่องทดแทนการทำงานของหัวใจและปอด (Extracorporeal Membrane Cxygenation) จำนวน 2 เครื่อง

๙ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด ๔ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107284153

๙ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษฟาง จำนวน ๔,๐๐๐ พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117360763)

๘ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษฟาง จำนวน ๔,๐๐๐ พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117360763)

๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอวและก้นกบแบบสกรูยาวปกติ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ที่ถ่างหน้าอกและกล้ามเนื้อหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117205766)

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกซิเจนความดันสูง (High flow) จำนวน ๕๐ เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 64117287365

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่โดยการตั้งแนวตัดกระดูกตามขอบหลังของฟีเมอร์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64067077931)

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบงอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64057384532)

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกซิเจนความดันสูง (High flow) จำนวน ๕๐ เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 64117287365

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097701590)

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ประจำปี ๒๕๖๕ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64097015007

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด ๔ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107284153

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องผ้า (ประเภทผ้าสามัญทั่วไป) จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117269124)

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องผ้า (ประเภทผ้าสามัญทั่วไป) จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117269124)

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๕๒ รายการ (สำหรับนำไปใช้กับหน่วยงานผ่าตัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117147630)

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวเกลียว จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๙ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด ๔ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง(ครั้งที่ 2) เลขที่โครงการ 64107284153

๘ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบเครื่องปั๊มลม จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้ง

๓ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบป้องกันการเกิดการเคลื่อนหลุดของสะบ้า จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64057436371)

๓ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมเคลื่อนไหวได้ จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64067076835)

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ 64107294117

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด ๔ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง ( e-Bidding) เลขที่โครงการ 64107284153

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างส่งตรวจ MRI CT และ ฺBMD ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เลขที่โครงการ 64097088048

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน รุ่น Ruby จำนวน 100 ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย รุ่น Dx Terity จำนวน 800 ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิดหลอดเลือดชนิดตีบตันเรื้อรังกลุ่ม Versaturn จำนวน 50 ชิ้น

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด ชนิด Wolerine cutting จำนวน ๑๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดเอนกประสงค์ ชนิด Guidezilla จำนวน ๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 70 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64057315722)

๕ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097770854)

๕ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเวย์โปรตีนไอโซเลต บรรจุถุงละ ๑ กก. จำนวน ๗๓๐,๐๐๐ กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097701879)

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาดูแลระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งาน ประจำปี 2564 (e-bidding)

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือระบบการหายใจแบบฉุกเฉิน จำนวน ๒ ชุด

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบ ๒ มิติ จำนวน ๘๘ เครื่อง

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๒ เครื่อง

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องผ้า ๕๒ รายการ (สำหรับนำไปใช้กับหน่วยงานผ่าตัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องผ้า ๑๗ รายการ (สำหรับนำไปใช้กับหน่วยงานจ่ายกลางและทันตกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องผ้า ๑๗ รายการ (สำหรับนำไปใช้กับหน่วยงานจ่ายกลางและทันตกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่างขยายผิวหนัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่โดยการตั้งแนวตัดกระดูกตามขอบหลังของฟีเมอร์ จำนวน 30 ชุด (เลขที่โครงการ 64067077931)

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบป้องกันการเกิดการเคลื่อนหลุดของสะบ้า จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64057436371)

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อถุงมือยางชนิดปราศจากเชื้อสิ้นเปลืองสำหรับศัลยกรรม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097127595)

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง

๗ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายและเลือดทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ จำนวน ๒๗ เครื่อง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๒ เครื่อง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 160 ชุด (แผน2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64067046995)

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนบนของกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 30 ชุด (แผน10)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64057100164)

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณ

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโครงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ Greater Trochanter จำนวน 150 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64057384532)

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอลแบบสอดแขน จำนวน ๑๐ เครื่อง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 70 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64057315722)

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา (Liver Function Test) จำนวน ๗ รายการ ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (e-bidding) ​

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต (๒ ประตู) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยเเพร่แผน ส่งตรวจ MRI CT และ BMD ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (e-bidding)

๔ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ประจำปี ๒๕๖๕ (e-bidding)

๓ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสูตรสำเร็จ น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๒,๐๙๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64047373247)

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ CD๔ count จำนวน ๑๐,๐๐๐ Test ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64077324563

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์ อาคารจินดามณี ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม จอดรับส่ง ๘ ชั้น จำนวน ๒ ตัว (e-bidding) เลขที่โครงการ 64067458526

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 160 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64067046995)

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องตรวจตะกอนปัสสาวะพร้อมน้ำยา (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) จำนวน ๑๔๗,๐๐๐ Report ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เป็นระยะเวลา ๓ ปี)

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องตรวจตะกอนปัสสาวะพร้อมน้ำยา (วชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) จำนวน ๑๔๗,๐๐๐ Report ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เป็นระยะเวลา ๓ ปี)

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้าวสาร จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำตาลไอโซมอลทูโลส จำนวน ๒,๕๐๐ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด ชนิด Wolerine cutting จำนวน 10 ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนหลอดเลือดเอนกประสงค์ ชนิด Guidezilla จำนวน 50 ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่โดยตั้งแนวตัดกระดูกฟีเมอร์ตามร่องกลางหัวเข่า (intercondylar line) จำนวน 140 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 64057097213)

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนบนของกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 64057100164)

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นแช่เลือด จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าปูเตียงรัดมุม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อห้องตรวจการได้ยิน จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ปรับปรุงห้องตรวจวิเคราะห์ Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) สำหรับตรวจเชื้อ COVID-๑๙ จำนวน ๑ ห้อง

๙ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์เอ และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 64057095218)

๙ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบงอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน 50 ชุด

๘ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน ๒๕ เครื่อง (e-bidding)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 64057093892)

๗ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047441315)

๗ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนดำเนินการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) พร้อมน้ำยา จำนวน ๑๖๘,๓๐๐ Test ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

๖ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อิเลคโตรไลท์ พร้อมน้ำยา จำนวน ๔ รายการ ประจำปรงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖

๒ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดข้างเตียงพร้อมภาควัดสัญญาณชีพมีจอแสดงผลขณะเคลื่อนย้าย (Capnography Extension Module) ชุดวัดความดันโลหิตภายในหลอดเลือด (แบบโมดูลแยก) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057138492)

๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๒๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067414268)

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา พร้อมน้ำยา จำนวน ๗ รายการ ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖๖

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจเลือด พร้อมน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047447694)

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสูตรสำเร็จ น้ำหนักสุทธิ 2,500 กรัม จำนวน 2,092 ถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน 50 ชุด (เลขที่โครงการ 64047373247)

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำตาลไอโซมอลทูโลส จำนวน 2,500 กระป๋อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057081031)

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดง และระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057203401)

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซค์และออกซิเจน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระแทกนิ่ว และกรอนิ่วชนิดพลังงานคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057131248)

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน ๑๖๐ ชุด (เลขที่โครงการ 64067046995)

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ห้องผ่าตัดหัวใจ ชั้น ๑๓ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057048456)

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๑๗ รายการ (สำหรับทำไปใช้กับหน่วยงานจ่ายกลางและทันตกรรม) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047432594)

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นง ๓๙๙๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำ จำนวน ๑ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Syring Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ กล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Syring Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน 140 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 64057060316)

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่โดยตั้งแนวตัดกระดูกฟีเมอร์ตามร่องกลางหัวเข่า (intercondylar line) จำนวน 140 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 64057097213)

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ขนาด ๒.๖ กิโลวัตต์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ : 64067077943

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน ๒๔ หัว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมพื้นผิวถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067045637)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ซี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 64047462021)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบงอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 64057093892)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์เอ และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 64057095218)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศคลินิกโควิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047158112)

๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด ๒ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กบ ๔๙๕๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Suction จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องวัด BP แบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกดบัตรคิว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นจ ๑๒๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกรองน้ำระบบบริสุทธิ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งยูนิตทันตกรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ มอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ มอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นง ๙๒๖๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นจ ๑๗๔๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยวิธีคัดเลือก

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงนอนบริจาคโลหิตชนิดไฟฟ้า จำนวน 6 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๒๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) ชนิด Launcher จำนวน ๕๐๐ ชิ้น

๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์ใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสองห้อง (Dual AICD) จำนวน ๕ ชุด

๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดห้องเดียว (VVIR) จำนวน ๑๕ ชุด

๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดสองห้อง (DDDR) จำนวน ๕๐ ชุด

๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบันไดเลื่อน หมายเลข A๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบันไดเลื่อน หมายเลข A๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน ๒๕ เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 64067019514

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047231025)

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๕๐ เครื่อง เลขที่โครงการ 64057394527

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTD) จำนวน ๒๐ ชุด

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ถุงมือยางชนิดปราศจากเชื้อสิ้นเปลืองสำหรับศัลยกรรม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ คู่

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจชิ้นเนื้อและเซลล์วิทยา จำนวน ๕ รายการ (e-bidding)

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเผ้าเพดานน้ำท่อแอร์รั่วซึม ห้องตรวจสูตินรีเวช ชั้น ๒ อาคารเจษฎาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกด้วยระบบเคมี อาคารหอพักพยาบาล แฟลต A,B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกรอกระดูก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037465623)

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาสจผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงดูแลรักษาลิฟท์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉราะเจาะจง

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาสจผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง โดยวิธีเฉราะเจาะจง

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาสจผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC ถังแดง จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉราะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ รุ่น Artis ZEE Ceilling S/N ๑๔๗๗๐๗ pujshv SIEMENS จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉราะเจาะจง

๒๔พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ รุ่น Artis ZEE Ceilling S/N ๑๔๗๗๐๗ pujshv SIEMENS จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉราะเจาะจง

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน ๑๐๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047166590)

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047441315)

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) จำนวน ๑ คัน (e-bidding) เลขที่โครงการ 64057212326

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดง และระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057203401)

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน 130 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 64047296837)

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน 130 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 64047296837)

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037382545)

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดข้างเตียงพร้อมภาควัดสัญญาณชีพมีจอแสดงผลขณะเคลื่อนย้าย (Capnography Extension Module) ชุดวัดความดันโลหิตภายในหลอดเลือด (แบบโมดูลแยก) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057138492)

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047447694)

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ เครื่องกระแทกนิ่ว และกรอนิ่วชนิดพลังงานคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057131248)

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ติดตั้งประตูบานสวิง ห้องผ่าตัดชั้น ๑๖ และชั้น ๑๗ โดยงิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047099052)

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057081031)

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาเสนอราคา ซื้อชุดสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ จำนวน ๗๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057099048)

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องตรวจมูลกระดูก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๒๗ ชุด และบันไดเลื่อน จำนวน ๒ ชุด ยี่ห้อ มิตซูบิชิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องส่องตรวจโพรงจมูก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ทะเบียน กษ 6348 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ บันไดเลื่อน อาคารเจษฎาบดินทร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ โคมไฟผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Syringe Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037384097)

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด ๒ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 64047433724

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดง และระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน ๓ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่องประกาศยกเลิกเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องกระแทกนิ่ว และกรอนิ่วชนิดพลังงานคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047334057)

๖ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๑๒,๔๘๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)

๖ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๒๗ ชุด และบันไดเลื่อน จำนวน ๒ จุด ยี่ห้อ มิตซูบิชิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ค่าพัฒนาระบบ IOT ในห้องความดันลบ และค่าพัฒนาระบบ Teleconference

๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64057048456)

๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับเปิดกะโหลกศีรษะ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027485284)

๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องดูดควันและกลิ่นในขณะผ่าตัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047288548)

๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการรักษา จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047278554)

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นจ ๑๒๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องละลายพลาสมา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Syring Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Syring Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง เครื่องมือผ่าตัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง เครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กล 7349 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถเข็นผ้าสแตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถเข็นผ้าสแตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถเข็นผ้าสแตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถเข็นผ้าสแตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถเข็นผ้าสแตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถเข็นผ้าสแตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถเข็นผ้าสแตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถเข็นผ้าสแตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถเข็นผ้าสแตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถเข็นผ้าสแตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กย ๗๐๔๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถมอเตอร์ไซค์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ เครื่องกระแทกนิ่ว และกรอนิ่วชนิดพลังงานคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047334057)

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาสรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อแถบทดสอบเบาหวานปลายนิ้ว จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ ชิ้น ( ครั้งที่ ๒ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037245254)

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๑๗ รายการ (สำหรับทำไปใช้กับหน่วยงานจ่ายกลางและทันตกรรม) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047432594)

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน (เสริมดื่ม) บรรจุ ๒,๔๐๐ กรัม จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารทดแทนหรือระหว่างมื้อสูตรครบถ้วน (สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน) บรรจุ ๒๓๐ ml จำนวน ๑๐,๙๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสำรองจ่ายระบบแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างย้ายเครื่องล้างอัตโนมัติและเครื่องเป้าแห้งโซนล้าง หน่วยจ่ายกลาง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันอนุภาคที่เป็นอันตรายจากฝุ่นละอองและเชื้อโรค (PAPR) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) จำนวน ๑ คัน

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตู้เตรียมยาเคมีบำบัด Envair จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๑๒,๔๘๐ Test (e-bidding) เลขที่โครงการ 64047349112

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ จำนวน ๑ ชุด (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๓ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 50 เครื่อง

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๗๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 63057292809)

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047231025)

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการผ่าตัดผู้ป่วยหลอดเลือดแดงใหญ่ Aorta จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047148711)

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย ชนิดข้างเตียงพร้อมภาควัดสัญญาณชีพมีจอแสดงผลขณะเคลื่อนย้าย (Capnography Extension Module) ชุดวัดความดันโลหิตภายในหลอดเลือด (แบบโมดูลแยก) จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด ๒ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูอัตโนมัติของงานห้องผ่าตัดและกลุ่มงานศัลยกรรม ชั้น ๑๓ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลาย โดยใช้กระบอกฉีด จำนวน ๒๕ เครื่อง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศคลินิกโควิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047158112)

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 63057214303)

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64047099052)

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โครงการวัดลานนาบุญ) จำนวน ๑๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๔

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโครงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ Greater Trochanter จำนวน ๑๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน ๘ เครื่อง (e-bidding) เลขโครงการ 64047176868

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดห้องเดียว (Singel AICD) จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047165726)

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบป้องกันการเกิดการเคลื่อนหลุดของสะบ้า จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่โดยการตั้งแนวตัดกระดูกตามขอบหลังของฟีเมอร์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือได้ประมาณ ๗๐ ขวด และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037509089)

๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือได้ประมาณ ๗๐ ขวด และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037509089)

๕ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้เสนอการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจ หู คอ จมูก ชั้น ๒ อาคารสำเภาทอง (e-bidding)

๕ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ซี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสองห้อง (Dual AICD) จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047042531)

๒ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดห้องเดียว (VVIR) จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047041802)

๒ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTP) จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047040014)

๒ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดสองห้อง (DDDR) จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63087105719)

๒ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องตรวจตะกอนปัสสาวะพร้อมน้ำยา (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) จำนวน ๒ รายการ

๒ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ จำนวน ๑ ชุด (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มสติ๊กเกอร์ฝ้าประตูทางเข้า อาคารเจ้าทับ ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารทดแทนหรือระหว่างมื้อสูตรครบถ้วน (สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน) บรรจุ 230 ml จำนวน 10,950 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Air Compressor จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037120907)

๑ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ รถยนต์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037377038)

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ เครื่องกรองน้ำระบบบริสุทธ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) ชิ้น Launcher จำนวน ๖๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037605627)

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี ชนิด workhorse กลุ่ม Rinato จำนวน ๘๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037386765)

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงปรุงรสไก่ สูตรโซเดียมต่ำ น้ำหนัก ๑,๐๐๐ กรัม จำนวน ๖๖๐ หิโลกรับ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องศูนย์กู้ชีพ ในบริเวณศูนย์รีเฟอร์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ เครื่องกรอกระดูก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037465623)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องส่องไฟรักษาทารกตัวเหลือง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037253797)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 160 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้นใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 70 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมเคลื่อนไหวได้ จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโครงกระดูกฟีเมอร์ที่ Piriformis Fossa จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิดหลอดเลือดชนิดตีบตัน กลุ่ม XT จำนวน ๑๐๐ เส้น เลขที่โครงการ : 64037517821

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สายสวนหลอดเลือดเอนกประสงค์ชนิด Corsair จำนวน ๑๕ เส้น เลขที่โครงการ : 63127515376

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดหลอดเลือดคดเคี้ยว กลุ่ม SION จำนวน ๕๐๐ เส้น เลขที่โครงการ : 64037519207

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด ชนิด Scoreflex จำนวน ๕๐ เส้น เลขที่โครงการ : 64037519466

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอะไหล่สำหรับกล้องส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในไตแบบโค้งงอได้ ยี่ห้อ Richard Wolf โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้นใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037382545)

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศราคาซื้อเครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037384097)

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องกรอกระดูก จำนวน 1 เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซต์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นจ ๑๒๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กบ ๔๘๕๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นง ๓๙๙๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๕ วัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นง ๙๙๓๐ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๕ วัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพระาเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ เครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์ รถยนต์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037377038)

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037241832)

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเตียงผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดและทรวงอกชนิดใช้เครื่องฟูลออโรสโคปได้ จำนวน ๑ เตียง (e-bidding)

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอก(ซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูอัตโนมัติ ชั้น ๑๓ (หน้าห้องผ่าตัดหัวใจ) อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูอัตโนมัติของงานห้องผ่าตัดแลพกลุ่มงานศัลยกรรม ชั้น ๑๖-๑๗ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน ๘ เครื่อง (e-Bidding)

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน ๘ เครื่อง (e-Bidding)

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน ๑๔๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อแถบทดสอบเบาหวานปลายนิ้ว จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ ชิ้น ( ครั้งที่ ๒ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037245254)

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037241832)

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสแกนฟันในช่องปากระบบสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027416743)

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องหัวใจและปอดเทียม พร้อมเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด จำนวน ๑ ชุด

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดควบคุมสัญญาณชีพต่อเนื่อง ๔ เตียง (Central monitor) จำนวน ๑ ชุด (e-bidding)

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการบำบัดรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ (Piepeline) อาคารเจ้าทับ ช้ัน ๒ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้อง Microscope สำหรับตรวจรักษาผ่าตัดหู และกล่องเสียง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017576046)

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างความถี่วิทยุเพื่อทำผ่าตัดรวมอุปกรณ์ (RF) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017223088)

๘ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๘ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจผ่าตัดและอุปกรณ์ผ่าตัดในช่องท้อง พร้อมระบบวีดิทัศน์แบบ Full HD จำนวน ๑ ชุด (e-bidding)

๘ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจผ่าตัดและอุปกรณ์ผ่าตัดในช่องท้อง พร้อมระบบวีดิทัศน์แบบ Full HD จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) (e-bidding) เลขที่โครงการ 64037149949

๘ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูอัตโนมัติชั้น ๑๓ (ห้องผ่าตัดหัวใจ) อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๘ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูอัตโนมัติของกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม (ห้องคลอด) ชั้น ๑๑ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อแถบทดสอบเบาหวานปลายนิ้ว จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027232981)

๕ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้แงวงจรปิด (ภาคนอกอาคาร) โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๔ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับเปิดกะโหลกศีรษะ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027485284)

๔ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดสารละลายแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017234355)

๓ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงขยายห้องยา อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ รถยนต์ จำนวน ๒ รายการ (Electronic Bidding : e-Bidding)

๓ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบงอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm ยี่ห้อ Ziehmimaging จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนฟันในช่องปากระบบสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027416743)

๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องผ้า ๑๗ รายการ (สำหรับทำไปใช้กับหน่วยงานจ่ายกลางและทันตกรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087004045)

๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 63057214303)

๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมเคลื่อนไหวได้ จำนวน 70 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)(เลขที่โครงการ 63057292809)

๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาสผู้ชนัการเสนอราคา ซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ เครื่องอบฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาสผู้ชนัการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ หัวกรอฟัน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาสผู้ชนัการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ หัวกรอฟัน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาสผู้ชนัการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาสผู้ชนัการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาสผู้ชนัการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Monitor จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาสผู้ชนัการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Monitor จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาสผู้ชนัการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด 750 ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาสผู้ชนัการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เงื่อนไขและปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๘๓๒ รายการ

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องขยายหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดอื่น ๆ ด้วยหัวกรอความเร็วสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017133223)

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องกระแทกนิ่ว และกรอนิ่วชนิดพลังงานคู่ จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่โดยตั้งแนวตัดกระดูกฟีเมอร์ตามร่องกลางหัวเข่า (intercondylar line) จำนวน ๑๔๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนฟันในช่องปากระบบสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017560910)

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนัเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเรื่องปรับอากาศ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์เอ และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนฟันในช่องปากระบบสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017560910)

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจัดจ้างหวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนการจัดซื้อยา แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นจ ๑๒๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กษ ๗๑๙๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กษ ๖๓๔๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นจ ๒๓๑๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นจ ๖๙๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถเอกเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพราะจง(Electronic Bidding : e-Bidding)

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจ หู คอ จมูก ชั้น 2 อ.สำเภาทอง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องท่อทางเดินน้ำดีระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจผ่าตัดและอุปกรณ์ผ่าตัดในช่องท้อง พร้อมระบบวีดิทัศน์แบบ Full HD จำนวน ๑ ชุด (e-bidding)

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ยี่ห้อ Getine จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชะนัการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด ยี่ห้อ Getinge โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อแถบทดสอบเบาหวานปลายนิ้ว จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027232981)

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลังจำนวน 130 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017086859)

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027157627)

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศคลินิกโควิด (Electronic Bidding : e-Bidding)

๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม พร้อมเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่โครงการ 64017382036

๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดไซนัสผ่านทางโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127556907)

๘ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๑๗,๕๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

๘ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนฟันในช่องปากระบบสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017560910)

๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี ระดับสูง ๕ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)

๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้อง (Endoscope Reprocessing System) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127440630)

๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับ Internet Gateway Sophos จำนวน ๑ License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017100994)

๔ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดแทนการทำงานของหัวใจและปอด (Extracorporeal Membrane Oxygenation) จำนวน ๒ เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 64017210201

๔ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๕๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้วงที่ ๒) (e-bidding) เลขที่โครงการ 64017322107

๔ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อกล้อง Microscope สำหรับตรวจรักษาผ่าตัดหู และกล่องเสียง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017576046)

๔ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ในการบำบัดรักษา จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมน้ำรั่วซึม หน่วยงานไตเทียม อาคารเงินถุงแดง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปาแตก ห้องตรวจหัวใจ ชั้น ๓ ลงมากายอุปกรณ์ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปา ห้องปั๊บน้ำ ใต้อาคารจินดามณี โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำแอร์รั่วซึม ทันตกรรม ชั้น ๔ อาคารเจษฎาบดินทร์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์ อาคารเงินถุงแดง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ ๓D (X-Ray ๓D) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเอ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล SSB ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบเสียงตามสาย อาคารสำเภาทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบเสียงตามสาย ตึกสงฆ์,ตึกเงินถุงแดง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อกล้อง Microscope สำหรับตรวจรักษาผ่าตัดหู และกล่องเสียง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017004393)

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม พร้อมเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่โครงการ 64017382036

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสงพร้อมจอแสดงภาพขนาด 26 นิ้ว (HIGH DEFINITION LCD MONITOR) EVIS EXERA III XENON LIGHT SOURCE 100 -240 V (NFM 200 V) จำนวน 2 ชุด (e-bidding) เลขที่โครงการ 64017399552

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วย ๓ ไกร์ จำนวน ๓๐ เตียง โดยวิธีคัดเลือก

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า่งทำเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ และอ่างล้างเครื่องมือ ชั้น ๒ ตึกเจ้าสัว โดยวิะีเฉพราะเจาะจง

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ แบบไม่รวมอะไหล่ อาคารสำนักงานช่าง ยี่ห้อ HYUNDAI จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิะีเฉพราะเจาะจง

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ แบบไม่รวมอะไหล่ อาคารสำนักงานถุงแดง ยี่ห้อ HYUNDAI จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิะีเฉพราะเจาะจง

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง ๕ฝ๔ แฟลตพักแพทย์ A โดยวิะีเฉพราะเจาะจง

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีห้องประกันสังคม (ตึกเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๒) โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด ขอกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดสารละลายแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017234355)

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพราะเจาะจ

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ ตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับเปิดกะโหลกศีรษะ จำนวน ๑ เครื่อง

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดแทนการทำงานของหัวใจและปอด (Extracorporeal Membrane Oxygenation) จำนวน ๒ เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 64017210201

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างความถี่วิทยุเพื่อทำผ่าตัดรวมอุปกรณ์ (RF) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017223088)

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อชุมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับเปิดกะโหลกศีรษะ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติ ER โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นง ๓๙๙๓ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสารระบบ SIMPLEX จำนวน ๑ เครื่อง อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107153347)

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นจ ๑๒๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นจ ๑๗๔๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กย ๗๐๓๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กบ ๔๗๕๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นจ ๑๒๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๒๔๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กล ๗๓๔๙ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นง ๓๙๙๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กษ ๖๒๐๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดควบคุมสัญญาณชีพต่อเนื่อง ๘ เตียง (Central monitor) จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่โครงการ 64017145964

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงห้องตรวจ หู คอ จมูก ชั้น 2 อ.สำเภาทอง

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกระเบื้องผนัง วิสัญญี ชั้น ๑๖,๑๗,๑๘ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้จี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63117429432)

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องลำไส้ใหญ่ระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63117421265)

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องขยายหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดอื่น ๆ ด้วยหัวกรอความเร็วสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017133223)

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องกระเพาะอาหารระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63117380595)

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ปรับปรุงห้องคลอดความดันลบ (Negative Pressure Room) จำนวน ๑ ห้อง

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017086859)

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องทดแทนการทำงานของหัวใจและปอด (Extracorporeal Membrane Cxygenation) จำนวน 2 เครื่อง

๘ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อกล้อง Microscope สำหรับตรวจรักษาผ่าตัดหู และกล่องเสียง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017004393)

๗ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดไซนัสผ่านทางโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127556907)

๕ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันอนุภาคที่เป็นอันตรายจากฝุ่นละอองและเชื้อโรค จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๕๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (e-bidding)

๕ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๔๐ ชุด (เลขที่โครงการ 63047582934)

๕ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหนังสือราชการที่ทำลายแล้วประจำปี ๒๕๖๒

๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้อง (Endoscope Reprocessing System) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127440630)

๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อเครื่องล้างกล้อง (Endoscope Reprocessing System) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127440630)

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง (ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์) โดยใช้เงินบริจาค

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๑๗ รายการ (สำหรับนำไปใช้กับหน่วยงานจ่ายกลางและทันตกรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087004045)

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดและใช้กับสว่านลมในการเจาะขยายโพรงกระดูก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107153347)

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำเวรเปล ข้างห้องฉีดยาทำแผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง ๕/๔ แฟลตพักแพทย์ B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายอินเตอร์คอม ชั้น ๑ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานสวิง ห้องผ่าตัด ชั้น ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อแอร์น้ำรั่วซึมบนฝ้าเพดาน ห้อง ๕๓๐๘ อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี ระดับสูง ๕ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ แถบทดสอบเบาหวานปลายนิ้ว จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ ชิ้น รหัสแผนจัดซื้อ P63120018286

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา Zotarolimus จำนวน ๔๕ ชิ้น รหัสแผนจัดซื้อ P63120018355

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนหลอดเลือดเอนกประสงค์ชนิด Guide plus II จำนวน ๒๐ ชุด รหัสแผนจัดซื้อ P63120018296

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Disposable Dome จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด รหัสแผนจัดซื้อ P63120019332

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สายสวนหลอดเลือดเอนกประสงค์ชนิด Mogul ๑.๗ จำนวน ๒๐ ชุด รหัสแผนจัดซื้อ P63120021328

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ชนิด workhorse กลุ่ม Rinato จำนวน ๖๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63037635295)

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้จี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง (e-Bidding) เลขที่โครงการ 63117429432

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ กล้องส่องกระเพาะอาหารระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-Bidding) เลขที่โครงการ 63117380595

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ กล้องส่องลำไส้ใหญ่ระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-Bidding) เลขที่โครงการ 63117421265

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๕๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63117182357

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๔ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63087360946

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโครงกระดูกฟีเมอร์ที่ Piriformis Fossa จำนวน 125 ชุด (เลขที่โครงการ 63037125893)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ แผนกอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพราะจง

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทาสี แผนกสูตินรีเวช ชั้น ๔ อาคารจินดามณี โดยวิธีเฉพราะจง

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูและชักโครก แฟลตพักแพทย์ ๓/๔ B โดยวิธีเฉพราะจง

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปาแตกบนฝ้าเพดาน ห้อง ๕๕ OPD อายุกรรม โดยวิธีเฉพราะจง

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปาแตกบนฝ้าเพดาน หน้าห้อง ๔๔ อาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพราะจง

๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก OPD ชั้น ๑ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ที่ปรึกษาจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ (ช่วงก่อสร้าง) อาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น)

๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องสร้างความถี่วิทยุเพื่อทำผ่าตัดรวมอุปกรณ์ (RF) จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ กล้อง Microscope สำหรับตรวจรักษาผ่าตัดหู และกล่องเสียง จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องผ่าตัดไซนัสผ่านทางโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องสแกนฟันในช่องปากระบบสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องล้างกล้อง (Endoscope Reprocessing System) จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องกำเนิดแสงพร้อมจอแสดงภาพขนาด ๒๖ นิ้ว (HIGH DEFINITION LCO MONITOR) EVIS EXERA III XENON LIGHT SOURCE ๑๐๐-๒๔๐ V (NFM ๒๐๐ V) จำนวน ๒ ชุด

๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดซื้อชุดควบคุมสัญญาชีพต่อเนื่อง 4 เตียง (Central monitor) จำนวน 1 ชุด

๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคา บ้านพักแพทย์หลัง ๓ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก OPD ชั้น ๑ อาคารสำเภอทอง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า ห้องยา ชั้น ๑ อาคารสำเภอทอง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระแนงราวกันตก สำหลับห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาส สำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ ชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาฟอกเลือด B (Part B) จำนวน ๑๒,๐๐๐ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037276256)

๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาฟอกเลือด A (Part A) จำนวน ๘,๐๐๐ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047319098)

๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107153347) ลงประกาศตั้งแต่ 04/12/2563 ถึง 09/12/2563

๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087003356)

๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อช่องกระจกติดตาย พร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน (ห้องการเงืน ตำสำเภาทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งลวดตาข่าย หน่อวยงาน x-ray ชั้น ๒ อาคารศูนย์การแพทย ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๕๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63117182357

๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนเพื่ออ่านปฏิกิริยาการเข้ากันได้ของเลือด (Serofuge) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำเภาทอง ชั้น ๒ ให้เป็นห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ อายุรกรรมเฉพาะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ อายุกรรมเฉพราะทาง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ อายุกรรมเฉพราะทาง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ เทคนิคการแพทย์ (หน้าลิฟต์) ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวแขวนผ้า อายุรกรรมรวม ชั้น ๕ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ชุดไฟส่องสวมศีรษะใช้ในการผ่าตัด LED ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 6 หมวด 255 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-bidding)

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 63047582934)

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ HbA๑C จำนวน ๔๖,๓๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087576304)

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๑๗,๕๐๐ รีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขย่าผสมถุงเลือด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมแซมถนนภายในโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดชั้น ๑,๒,๓,๕ และ ชั้น ๖ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสูตรสำเร็จสำหรับเบาหวาน น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๑,๐๙๖ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 63067526544

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงและสาย สำหรับอาหารสายยาง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 63087594922

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดโดยการแผ่รังสี จำนวน ๑ เครื่อง (เงินบริจาค)

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ เครื่อง (เงินบริจาค)

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน ๑ เครื่อง (เงินบริจาค)

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ครั้งที่ 2) (e-bidding) เลขที่โครงการ 63107123464

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ชนิดสามารถกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าได้และภาคบันทึกผลข้อมูล จำนวน ๑ เครื่อง (เงินบริจาค)

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ชีวนิรภัย จำนวน ๑ ตู้ (เงินบริจาค)

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow Oxygen therapy) จำนวน ๑ เครื่อง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ชนิดสามารถกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าไฟด้และภาคบันทึกผลข้อมูล จำนวน ๑ โดยวิธีคัดเลือก

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำคนไข้ สำหรับห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ สำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ ชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเผ้าเพดานและงานทาสีระเบียงภายนอก ชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอลูมิเนียมสีอลู พร้อมกระจกใส ชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มฝ้ากระจก ห้องการเงิน ชั้น ๑ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มฝ้าติดกระจกสำหรับตู้คอนเทนเนอร์แพทย์เวรรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ และอ่างล้างเครื่องมือ ชั้น ๔ ตึกเจ้าสัว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฝ้าเพดานและงานทาสีสำหรับห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ สำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ ชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อผนังปูนและช่องกระจกติดตาย พร้อมติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน (ห้องจ่ายยา) ชั้น ๑ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายไฟและขาไมค์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟสำหรับเครื่องวัดลานสายตา จำนวน ๑ PC ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟาเบด จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉากกั้นห้อง จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเซ็นเซอร์สำหรับเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑๒ ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายางและตรายางหมึกในตัว จำนวน 9 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายางหมึกในตัว จำนวน 5 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายางหมึกในตัว จำนวน 24 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายาง จำนวน 3 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายางหมึกในตัว จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายาง จำนวน 10 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายาง จำนวน 2 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายาง จำนวน 3 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 30 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP , CANON และ BROTHER จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษย้อมสีกระจกตา จำนวน 4 BOX ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงพร้อมขาตั้งไมค์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอินเตอร์คอมไร้สาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ UPS จำนวน 3 ea ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๖ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63107223154

๕ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดส่วนปลาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ แฟลตพักแพทย์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคาร 18 ชั้น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคาร 18 ชั้น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคาร 18 ชั้น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคารจินดามณี จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคารมารดาเรียม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กย 7042 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้จี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ กล้องส่องลำไส้ใหญ่ระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ กล้องส่องกระเพาะอาหารระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ครั้งที่ 2) (e-bidding) เลขที่โครงการ 63107123464

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปาแตกใต้ดิน หน่วยงานซักฟอก โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟา ห้อง Lab โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟา แผนกเวชระเบียน ชั้น ๑ และชั้น ๒ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลื่ยนฝ้าเพดาน ICU อายุกรรม โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรม ชนิดใช้เครื่องฟลูโอโรสโคปได้ จำนวน 1 เตียง โดยวิธีคัดเลือก

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคว้านโพรงกระดูกชนิดยืดหยุ่นได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดปรับปรุงถนนและทางลาดขนส่งผู้ป่วย ข้างอาคารสำเภาทองและหน้าอาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเวนอราคา จ้างเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจด้านเคมีคลินิก จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่อุปกรณ์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยวิธีเฉพราะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ ยี่ห้อ Olympus รุ่น PCF-Q ๑๘๐ AL จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องฉีดสารละลายแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องขยายหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดอื่น ๆ ด้วยหัวกรอความเร็วสูง จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องผ้า จำนวน ๑๕ รายการ (ประเภทผ้าสามัญทั่วไป) (เลขที่โครงการ : 63067069965)

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขกล้องวงจรปิด การเงิน ชั้น ๑ อาคารเจษฎาบดินทร์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขกล้องวงจรปิด อาคารเจษฎาบดินทร์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า การเงิน (ศูนย์จำหน่าย) ชั้น ๑ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า ห้องจ่ายยา ชั้น ๑ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบ Revision จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 62107034558)

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบน้ำ RO จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilators จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Printer จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโครงกระดูกฟีเมอร์ที่ Piriformis Fossa จำนวน 125 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 63037125893)

 

๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow Oxygen therapy) จำนวน ๑ เครื่อง โดยเฉพราะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยเฉพราะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๑ ชุด โดยเฉพราะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้ออันตราย จำนวน ๑ ชุด โดยเฉพราะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหนัง ยี่ห้อ Alcon จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งาน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีรอนิกส์ (e-bidding)

๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวเกลียว จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 63097592539)

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสลายต้อกระจก ยี่ห้อ Alon จำนวน ๑ เครื่อง

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารเจ้าทับ ชั้น ๒

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแผงกรองอากาศระบบปรับอากาศและควบคุมอากาศแผนก SUB I.C.U ชั้น ๓ อาคารจินดามณี โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบงอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน ๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 63067474849)

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการ ซื้อตัวกรองน้ำยาไตเทียม Diasafe plus จำนวน ๓๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63037617009)

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ส่วนต่อขยายระบบการจัดการและรับส่งภาพทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087003976)

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่ โดยตั้งแนวตัดกระดูกฟีเมอร์ตามร่องกลางหัวเข่า จำนวน ๑๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 63087602222)

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอเวลา จ้างปรับปรุงพื้นนที่ห้องน้ำ ชั้น ๑๘ ตึก ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอเวลา จ้างทำตู้ติดผนังสูง (ตู้เก็บเครื่องมือ) ห้องวิสัญญี ชั้น ๑๘ ตึก ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบไฟฟ้าสำหรับห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศสำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ จำนวน ๓ ห้อง โดยเฉพราะเจาะจง

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ และภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ เอ และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๗๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 63067197910)

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องขยายผิวหนัง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีคัดเลือก

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ชุดผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นง ๙๙๓๐ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งจุด Lan จำนวน ๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นง ๑๒๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กย ๗๐๔๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะบียน กษ ๖๓๔๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ชุดป้องกันอนุภาคที่เป็นอันตรายจากฝุ่นละอองและ เชื้อโรค จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวเกลียว จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 62107064882)

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดปลวกระบบเคมี องค์กรแพทย์ ชั้น ๗ อาคารเจษฎาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจราะจง

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง งานระบบไฟฟ้าสำหรับห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศสำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ อาคารเจ้าทับ ชั้น 2 (จำนวน 1 ระบบ) โดยวิธีเฉพาเจาะจง

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระเบื้องยาง ชั้น ๑,๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมส่วนพื้นที่ทำงานพยาบาล ชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย ชั้น ๑ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้ติดผนังสูง (ตู้เก็บเครื่องมือ) ห้องวิสัญญี ชั้น ๑๘ อาคาร ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาเจาะจง

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพราะจงเจาะ

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังอาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอเวลา จ้างเปลื่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ห้องไฟฟ้าอาคาร้จษฎาบดินทร์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอเวลา จ้างเปลื่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ห้องไฟฟ้าด้านหลังสาลาพระพุทธรูป โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอเวลา จ้างทำเคาน์เตอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างล้างมือ ห้องวิสัญญี ชั้น ๑๘ ตึก ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งาน ประจำปี ๒๕๖๔ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63087423149

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟ LED Down Light จำนวน 40 โคม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งจุด LAN ให้กับกลุ่มงานวิสัญญีวิทยาและงานห้องผ่าตัดกลุ่มการพยาบาล ชั้นที่ ๑๖-๑๘ อาคาร ๑๘ ชั้น จำนวน ๓๔ จุด โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน ๒๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นที่ทำงานพยาบาล (Nurse Station) ชั้น ๑ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบป้องกันการเกิดการเคลื่อนหลุดของสะบ้า จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 63037079077)

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2564 (e-bidding) เลขที่โครงการ 63087360946

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗,๖๓๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057448591

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตะกั่ว จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอเวลา จ้างทำเคาน์เตอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างล้างมือ ห้องวิสัญญี ชั้น ๑๘ ตึก ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อเดตตอล จำนวน 6 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้รองเท้าแบบบานเปิด จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBattery จำนวน 4 PC ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาวดักหนูและเหยื่อกำจัดแมลง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่อง SCANNER จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมอร์รี่ไบร์ท จำนวน 1,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ 2A จำนวน 1,200 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ 3A จำนวน 600 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอล จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ ECG จำนวน 10 packs ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบ จำนวน 500 ลูก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บของอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้ากันเปื้อนและหมวกผ้า จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน 200 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สไนตรัสออกไซด์ 25 กิโลกรัม จำนวน 10 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบคล้องถุงเลือด จำนวน 30,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 1,000 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างสำหรับเครื่องล้าง จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ไม่มีท้าวแขน จำนวน 5 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 970XL จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 971XL จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมติดตั้งเพิ่มเติม ของศูนย์สั่งการระบบการแพทยืฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ตู้อบเด็กแรกเกิด (Isolette) รุ่น C๒๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟา ชั้น ๘ อาคารจินดามณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและดูและรักษาเชิงป้องกันเครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ (PM.) รุ่น Greal แบบไม่รวามอะไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (e-bidding) เลขที่ โครงการ 63087423149

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ ไหมเย็ยแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้ รายการที่ ๕ เบอร์ No.๒.๐ ชนิดของเข็ม ๓/๘ Circle Cutting ความยาวเย็ม ๒๘ - ๓๐ mm. ความยาวไหม มากกว่าหรือเท่ากับ ๗๐ cm. จำนวน ๒๕๐ โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107018710)

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์บรรจุหลอดขนาด ๑๐๐ มล. จำนวน ๑,๕๐๐ หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์บรรจุหลอดขนาด ๑๐๐ มล. จำนวน ๑,๕๐๐ หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิ จำนวน ๒ เครื่อง ของอาคารสำเภาทอง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน ๔ รายการ (e-bidding)

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒) (e-bidding) เลขที่โครงการ

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อถุงและสาย สำหรับอาหารสายยาง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087594922)

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจด้านเคมีคลินิก จำนวน ๑๕ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63067475347

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเจ้าหน้าที่ผ่าตัด จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ HbA๑C จำนวน ๔๖,๓๐๐ Test (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087576304)

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและควบคุมอากาศ แผนก SUB I.C.U. ชั้น ๓ อาคารจินดามณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยกรวยกระดาษ จำนวน 20 ลัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชิ้ตลายไทยอัดกาวพร้อมปักโลโก้คละไซส์ จำนวน ๑๑๓ ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1,500 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสปันบอน จำนวน 1,500 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ หน่วยงานเคมีบำบัด ชั้น ๒ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อท่อน้ำทิ้งแอร์ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำประปาแตกใต้พื้นถนน บริเวณตู้นำ้ดื่ม ชั้นล่างอาคารศรีสุลาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งอุดตัน ทันตกรรม ชั้น ๔ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ HbA๑C จำนวน ๔๖,๓๐๐ Test (ครั้งที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077249328)

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟาปรับนอน จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถวโพลี่โพรลีน ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 3 แถว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107018710)

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ ภายในกลุ่มงานทันตกรรม โดยวิธีเลือก

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ จำนวน 10,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอะไหล่ Oring จำนวน 44 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรโข่งแบบมือถือ จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSony Video Paper Printer จำนวน ๒๐ ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรรไกร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขนหนู จำนวน 500 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าถูพื้น จำนวน 240 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์ฉีดยุง จำนวน 120 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเย็บกระดาษ จำนวน 1,200 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษฟาง จำนวน 8,000 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่ยา แบบ 2 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้มีพนักพิงและท้าวแขน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าพันแขนเครื่องวัดความดันดิจิตอล เบอร์M จำนวน ๒ ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 800 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีเขียว จำนวน 200 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีดำ จำนวน 500 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคารเจษฎาบดินทร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ส่วนต่อขยายระบบการจัดการและรับส่งภาพทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087003976)

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมแผงอลูมิเนียมกันสาด ทางเชื่อมระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติกับอาคารศูนย์การแพทย์

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง งานฐานรากเทพื้นคอนกรีต ติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นล่าง อาคารเจ้าสัว

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษนอกโรงพยาบาล (MRI) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63087052811

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาชนะชานอ้อย จำนวน 6 ลัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่น Hematocrit Centrifuge จำนวน 1 unit ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีดำ จำนวน 500 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นและท่อน้ำดีชนิดวิดิทัศน์ จำนวน 1 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Defibrilator จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Autoclave จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Autoclave จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถเข็นไฟฟ้า จำนวน 2 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบความเที่ยงตรง เครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบความเที่ยงตรง เครื่องตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Syring Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Syring Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Syring Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Syring Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Syring Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคารมารดาเรียม จำนวน 1 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์ จำนวน 1 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นง 9268 จำนวน 1 คัน

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63087423149

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๔ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63087360946

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างห้องความดันลบสภาวะวิกฤตสำหรับ COVID-๑๙ จำนวน ๑ Unit (๒ ห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087003356)

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออาหารสูตรสำเร็จสำหรับเบาหวาน น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๑,๐๙๖ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067526544)

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส 1 ลิ้นชัก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกระเบื้องผนัง (ตึก ๑๘ ชั้น ชั้นที่ ๑๓) งานห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๔ (e- bidding) เลขที่โครงการ 63087360946

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาอาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง หอผู้ป่วยพิเศษ เจ้าสัว 3 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบสั่งยาผู้ป่วยใน จำนวน 50 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 10,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 971XL จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์แบบไม่มีตัวบ่งชี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า จำนวน 3 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างสำหรับเครื่องล้าง จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือพลาสติกเอนกประสงค์สำหรับอาหาร จำนวน 100 แพ็ค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงร้อน จำนวน 100 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มถนอมอาหาร จำนวน 120 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเก็บของ จำนวน 15 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนและชุดเครื่องนอน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเหล็กหนา 2 ชั้น จำนวน 2 เตียง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง หอผู้ป่วยพิเศษ เจ้าสัว 2 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 10,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 800 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน/3 วัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดปลวกระบบเคมี บ้านพักแพทย์ขชายและบ้านพักนักศึกษาแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือ ของหน่วยงานจ่ายกลาง จำนวน ๕ รายการ

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ปรับปรุงห้องผ่าตัดความดันลบ (Negative Pressure Room) จำนวน ๒ ห้อง

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบ Revision จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในวงเงิน 3,740,000.- บาท (เลขที่โครงการ 62107034558)

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มีใช่งานก่อสร้าง

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อถุงและสาย สำหรับอาหารสายยาง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษนอกโรงพยาบาล (MRI) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63087052811

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ Gel Coombs จำนวน ๘๐,๐๐๐ หลุม (e-bidding) เลขที่โครงการ 63077464612

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2564 (e-bidding)

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจด้านเคมีคลินิก จำนวน ๑๕ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63067475347

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างเครื่องไตเทียม Diasteril/Citrosteril (ขนาด ๕ ลิตร) จำนวน ๘๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63037635960)

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ห้องนำสำเร็จรูปเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอินเตอร์คอม กลุ่มงานวิสัญญี โดยวิธีคัดเลือก

๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อตัน,ซ่อมฝ้า ชั้น ๓ บริเวณทางเชื่อมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีคัดเลือก

๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงบรรจุอาหารเหลว จำนวน 5,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างจาน จำนวน 160 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดปกแข็ง จำนวน 240 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อKeyboard, front panel จำนวน 1 PC ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)

๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเซ็ทผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเซ็ทผู้ป่วย จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจาดสี่เหลี่ยม จำนวน 240 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดอุปรกร์ควบคุมปรุตูเข้า-ออก ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเครื่องปริ้นไอน้ำ จำนวน 60 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 19 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 13 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วน้ำพลาสติคใส จำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะปูคอนกรีต จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว จำนวน 5 แถว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทรงสูงมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแบบเท้าเหยียบ จำนวน 36 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกผล จำนวน 20 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตายี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบซิลเลอร์ อาคารมารดาเรียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบซิลเลอร์ อาคารมารดาเรียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็ก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็ก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็ก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็ก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคารจินดามณี จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคารมารดาเรียม จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON และ HP จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 50,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น ชั้น 4-6 จำนวน 42 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟานั่ง - นอน จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงบรรจุอาหารเหลว จำนวน 5,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบปรับอากาศแบบชิลเล่อร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบปรับอากาศแบบชิลเล่อร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ สำหรับฟอกเลือด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสงติดตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบล้อลากพร้อมไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือคู่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสปอตไลท์ไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบสำหรับเครื่อง Laminar Air Flow จำนวน 2 Unit ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำพลาสติกและถังขยะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มดำคันโยก จำนวน 120 แฟ้ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาลบคำผิด จำนวน 240 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสูตรสำเร็จ น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๑,๙๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63037598124)

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 จำนวน 1,200 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงซักฟอก จำนวน 480 ถุง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 400 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟานั่ง - นอน จำนวน 12 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาติดผนัง จำนวน 9 เรือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าใบ จำนวน 2 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีใช้กับเครื่องล้างจาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 12 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีเขียว จำนวน 100 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแบบเท้าเหยียบ จำนวน 25 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษฟาง จำนวน 8,000 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักแพทย์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ (Extern) หนังที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 390XC จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ จำนวน 8 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำตาลไอโซมอลทูโลส บรรจุถุง ๑ กิโลกรัม จำนวน ๒,๒๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63037580287)

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน ๔ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ (e-bidding)

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรเปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ HbA๑C จำนวน ๔๖,๓๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077249328)

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ปรับปรุงระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์สำหรับเครื่องช่วยหายใจ

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อO2 Sensor for Mindray SV300 จำนวน ๒๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63067410205)

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการบำบัดรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63047231548)

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้าง ซ่อมแซมพื้นถนนทางเลี้ยว ด้านหลังแฟลตแพทย์ A

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อน้ำยาตรวจ HbA๑C จำนวน ๔๖,๓๐๐ Test

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDigital amplifier จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวย์โปรตีนไอโซเลต จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067008340)

๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงซักผ้า จำนวน 500 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟานั่ง - นอน จำนวน 12 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน 50 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทิชชูแกนใหญ่ จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 1กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP และ EPSON จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคลุมชนิด Isolation Gown for Dentist (คละไซด์) จำนวน 330 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระทะไฟฟ้าและสายไฟ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมโรงงานสะท้อนเงาแสงอลูมิเนียมพับโค้ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าโทเร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเฟาเลอร์และรถเข็นฉีดยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มคาร์เด็ท 1 หน้า จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย (ESWL) จำนวนประมาณ ๑๕๐ ราย (ครั้งที่ ๒) (e-bidding) เลขที่โครงการ 63077103218

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ทำหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติกับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น

๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 1 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึก จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ผล จำนวน 10 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ จำนวน 15 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 270 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ามกรอฟันความเร็วสูง จำนวน ๒๐ ด้าม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจ

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกพลาสติก จำนวน 240 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสก๊อตเทปใส จำนวน 600 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมาส์คอมพิวเตอร์ จำนวน 60 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 50,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบัตรคิว จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนำเสนอภาพและเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (2 วาวล์) จำนวน 70 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อต่อสำหรับเครื่องฉีดปั๊มน้ำ จำนวน 11 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้ารองหมอน 1 ชั้น จำนวน 200 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกพร้อมฝาปิดแบบมีล้อเลืี่อน จำนวน 68 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้มีพนักพิง-ท้าวแขน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้มีพนักพิง-ท้าวแขน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ไม่มีท้าวแขน จำนวน 8 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟานั่ง - นอน จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Portable) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นถนนทางเลี้ยว ด้านหลังแฟลตแพทย์ A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เงินอุดหนุนเทศบาล)

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดกำลังผลิตน้ำ ๘๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดกำลังผลิตน้ำ ๖๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสงติดตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ สำหรับกลุ่มงานอายุรกรรม เพื่อรองรับผู้ป่าวย Covid-๑๙ ที่มีภูมิต้านทานต่ำ

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตู อายุรกรรมหญิง ชั้น ๕ อาคารจินดามณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปาแตกในผนัง ห้องเจ้าหน้าที่ ห้องคลอด ชั้น ๔ อาคารจินดามณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกประตูบานสวิง หน่วยงานจ่ายกลาง ชั้น ๖ อาคารศรีสุลาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำรั่วซึมในผนัง หน้องพิเศษพรีเมี่ยม ชั้น ๓ ลงมาห้องเจ้าหน้าที่ X-ray ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ NAS จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสัญญาณเครือข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อXenon Spare Lamp จำนวน 1 Pcs ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนชั้น ๑๖,๑๗ และ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคาน์เตอร์อ่างล้างมือและอ่างล้านเครื่องมือ ห้องพยาบาล ชั้น ๖ อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคาน์เตอร์อ่างล้างมือและอ่างล้านเครื่องมือ ห้องพยาบาล ชั้น ๓ อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูบานสวิง ทางเข้าอาคารจินดามณี (เวรเปล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่้อมหน้าต่างกระจก ชั้น ๒ และ ชั้น ๖ (ฝั่งห้องน้ำ) อาคารเจษฎาบดินทร์ โดยวฺีธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒ รายการ (เลขที่โครงการ : 63057387349) โดยวิธีคัดเลือก

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๔๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๒๔๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบคกิ้งโซดา จำนวน 50 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับ จำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล จำนวน 105 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงาน เสื้อ-กางเกง จำนวน 36 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอักษรสแตนเลส หน่วยเคมีบำบัด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอักษรสแตนเลส หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอักษรสแตนเลส หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอักษรสแตนเลส หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมรองเตียง จำนวน 300 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลอีดี ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อOxygen sensor จำนวน 2 PC ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดโกนแบบมี 2 ด้าน จำนวน 10,000 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษกาวย่น จำนวน 480 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๑๕ รายการ (ประเภทผ้าสามัญทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding)

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบป้องกันการเกิดการเคลื่อนหลุดของสะบ้า จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในวงเงิน ๑,๔๐๒,๕๐๐.- บาท (เลขที่โครงการ 63037079077)

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 6 ประตู จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (2 วาวล์) จำนวน 60 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ติดตั้งประตูทางเชื่อมอาคารเฉลิมพระเกียรติกับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปรกณ์โคมไฟผ่าตัด ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางของ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวุสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวุสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (วาวล์เดียว) จำนวน 24 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวย์โปรตีนไอโซเวต จำนวน 90,000 กรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ทำระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล พร้อมระบบสุขาภิบาล สำหรับตู้คอนเทนเนอร์แพทย์เวรรับเสด็จฯ

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (e-bidding)

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ Nikkiso รุ่น DBB - ๐๗ จำนวน ๒ เครื่อง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์หน้าห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นเหล็กฉา่ก 6 แผ่นชั้น จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 800 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 100 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 5 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเกลือป่นล้างเรซิ่น จำนวน 20 ถุง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ๑๒ ลีด (EKG ๑๒ lead) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Defibrillator) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สไนตรัสออกไซด์ 25 กิโลกรัม จำนวน 10 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงวงจรพร้อมชิพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟซีนอน จำนวน 1 หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้ออกซิเจน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟานั่ง - นอน จำนวน 7 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดส่องหลอดลม พร้อมเบรด3อัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อต้มเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนฝ้า และติดตั้งโครงฝ้า ชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องเป่าลมเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบตรวจเลือดสีชมพู จำนวน 300 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 390XC จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 10,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างติดตั้งฝ้า ชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างห้องความดันลบสภาวะวิกฤตสำหรับ COVID-๑๙ จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗,๖๓๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057448591

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (High Flow Oxygen Therapy) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Pulse Oximeter จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Pulse Oximeter จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Autoclave จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องอบไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Monitor จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Monitor จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องดึงคอดึงหลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องต้มแผ่นให้ความร้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Sphygomanometer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องวัด BP แบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านกั้นเตียงและราง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตู-หน้าต่าง บานเลื่อน, งานจับและฝักบัว ของงานห้องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหน้าต่างกระจก ชั้น ๙ (ฝั่งห้องน้ำ) อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูบานสวิงทางออกข้างหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ห้องสมุด ชั้น ๖ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ ซี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 63047562136)

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเวย์โปรตีนไอโซเลต จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067008340)

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือช่วยใส่ท่อหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (e-Bidding) 

๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมี.ค. - พ.ค. ๖๓

๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขโครงการ 63057110391

๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๗๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047100892)

๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสลิป EDC จำนวน ๑๐ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบแจ้งผล LAB ทางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐๐ เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ทะเบียนคุมการรับเอกสารครุภัณฑ์ จำนวน ๓๐ เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ป่วยที่สามารถชั่งพร้อมรถเข็นนอน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าสี่เหลี่ยมสีเขียวเข้ม 2 ชั้น จำนวน 100 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงกระดาษ จำนวน 14,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์เข้าม้วน จำนวน 500 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฝ้าชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ ฟูจิเทค อาคารจินดามณี ๘ ชั้น ตัวที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 2,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 30 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารความเชียวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย ๙ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗,๖๓๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลพระนังเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง (e-bidding)

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ จำนวน 300 ดวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 6 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 971XL จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ จำนวน 300 ดวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ จำนวน 240 ดวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 970XL จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ แบบมีจอภาพ (Video laryngoscope) จำนวน ๑ ชุด

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่ โดยตั้งแนวตัดกระดูกฟีเมอร์ตามร่องกลางหัวเข่า จำนวน ๑๘๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ เอ และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๗๒ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบงอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๑๕ รายการ (ประเภทผ้าสามัญทั่วไป) (เลขที่โครงการ : 63067069965)

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อเวย์โปรตีนไอโซเลต จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กรัม

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตอัตโนมัติ และเครื่องผสมน้ำยา อบตัวกรองอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 50 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่อง EKG จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน ๒ ทาง พร้อม Outlet สำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจ ๑ ทาง จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดแก้วใสและจุกยาง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารศรีสุลาลัย และอาคารเจษฎาบดินทร์

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ผ้าม่านกั้นเตียงและฉากกั้นห้อง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ตู้ชีวนิรภัย (Biosafe Cabinet Class II) ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ เครื่อง

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องฟอกอากาศ สำหรับฆ่าเชื้อในอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 100 ม้วน แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ Lan อาคารสำเภาทอง ชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดกาแฟขนาดสั้น จำนวน 100 มัด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษปริ้นผล (ต่อเนื่อง) จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกคลุมเตียง จำนวน 100 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ ๑๐๐% ๓๔๐ g จำนวน ๑๐๐ กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ NST จำนวน 20 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ จำนวน ๑ เครื่อง 

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดทางศัลยกรรม จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037636234) 

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตัวกรองแยกพลาสมา (Plasma Filter) จำนวน ๑๕๐ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037274529)

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ ECG จำนวน 10 packs ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล จำนวน 105 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 980 BLACK จำนวน 10 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 720 แพ็ค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเซ็ทผู้ป่วย จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเซ็ทผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วนด้วยน้ำยาเคมี จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด 9V จำนวน 60 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวองจดหมาย จำนวน 10,000 ซอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กพ่วง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบสั่งยาผู้ป่วยใน จำนวน 50 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 100 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ฟอร์มปรอท โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพัดลมโคจร ชั้น ๕ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาชนะชานอ้อย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057110391

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติ๊กเกอร์ฝ้าหน่วยงานเคมีบำบัด ชั้น ๒ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นใส่ท่อออกซิเจนชนิด ขนาด ๑/๒ ทำด้วยสแตนเลส จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน ๓ ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH จำนวน ๒ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON และ HP จำนวน ๘ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน ๒ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน ๑๔ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๓

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2563 (e-bidding)

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ กล้องส่องตรวจและรักษาภายในท่อไต จำนวน ๑ ชุด

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหัวเตาแก๊ส ฝ่ายโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่โคมไฟส่องตรวจ จำนวน ๔ หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ CD๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 63047217609 

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอด และระบบผลิตอากาศอัดในตัวเครื่อง จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีคัดเลือก (เงินบริจาค) 

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๗ รายการ

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน ๑๕ รายการ

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบ (HBV Viral Load) จำนวน ๗๕๐ Test (e-bidding) เลขที่โครงการ 63037194449

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับกลุ่มงานจักษุวิทยา จำนวน ๒ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63047066078

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโช็คอัพประตู จำนวน 24 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เงื่อไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหนังสือราชการที่ทำลายแล้ว ประจำปี ๒๕๖๑

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวเกลียว จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 62107064882)

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป่าลมไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับแยกสายโทรศัพท์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน ๓ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ๑ ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ คิว จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ๒ ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ คิว จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุเก่าเพื่อทำจัดคัดกรองไข้หวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตูทางเข้า หน่วยงานหู คอ จมูก อาคารเจษฏาบดินทร์ ชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซีเมนต์ยึดกระดูกแบบมีสารปฏิชีวนะ จำนวน ๖๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 63027429409)

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง Volume Control ระบบเสียงตามสาย อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดหนังสือราชการที่ทำลายแล้ว ประจำปี ๒๕๖๑

๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกแบบมีฝาปิด จำนวน 12 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก จำนวน 15 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันฯดิจิตอลพร้อมล้อเข็น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ชนิดยิงหน้าผาก จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๗๗๔ รายการ

๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ ฟูจิเทค อาคารจินดามณี ๘ ชั้น ตัวที่ ๑๒ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Blood gas จำนวน 75 แพค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037636056)

๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดทางศัลยกรรม จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037636234)

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกดบัตรคิว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กบ ๔๙๕๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผลิตน้ำดื่ม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน นง ๑๒๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อาคารจินดามณี จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องขัดกระดาษทราย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กษ ๖๓๐๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Monitor จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน บ ๘๔๘๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดวิดีทัศน์ ยี่ห้อ Olympus จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ ยี่ห้อ Olympus รุ่น PCF-Q ๑๘๐ AL จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ ยี่ห้อ Olympus รุ่น GIF-๑ TH๑๙๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดหน่วยเคมีบำบัด ชั้น ๒ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ Gel Coombs จำนวน ๘๐,๐๐๐ หลุม ในวงเงิน ๑,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๒๒ ชุด และบันไดเลื่อน จำนวน ๒ ชุด ยี่ห้อ มิสซูบิชิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศเผยแพร่เเผนจัดซื้อซื้อ Gel Coombs จำนวน ๘๐.๐๐๐ หลุม

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติก จำนวน 50 กก. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกผล จำนวน 20 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้า บริเวณหน้าห้องกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชั้น ๕ อาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับกลุ่มงานจักษุวิทยา จำนวน ๒ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63047066078

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV Viral Load) จำนวน ๙,๕๐๐ Test เลขที่โครงการ 63027496974

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน 200 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีใช้กับเครื่องล้างจาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทิชชูแกนใหญ่ จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๓ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63047431561

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงไม้กายภาพบำบัด จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดติดป้ายประกาศ จำนวน 2 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 35 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 62077166697)

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปรกรณ์ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดห้องเดียว (WIR) จำนวน ๑๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน ชนิด Non-compliance ๐.๐๑๖ จำนวน ๕๐๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อตลับน้ำเข้า - ออก ใช้ผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่อนความถี่สูง จำนวน ๒๔๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อตลับทดน้ำเข้า - ออกใช้ผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่อนความถี่สูง และตัดน้ำวุ้นตา จำนวน ๔๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ .ศ. ๒๕๖๓

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อตลับทดน้ำเข้า - ออกใช้ผ่าตัดจอประสาทตาชนิดตัน้ำวุ้นตา จำนวน ๔๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน (เสริมดื่ม) บรรจุ ๒,๔๐๐ กรัม จำนวน ๑๕๐ ถุง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารทดแทนหรือระหว่างมื้อสูตรครบถ้วน จำนวน ๑๐,๙๕๐ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้ามีพนักพิงและท้าวแขน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเช็ทผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแบบเท้าเหยียบ จำนวน 25 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าใบกันฝนชักรอก จำนวน 2 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารศรีสุลาลัย และอาคารเจษฎาบดินทร์ ด้ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63047223052

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 Set ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่เย็น แบบ 1 ประตู จำนวน 3 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อระบายน้ำอุดตัน ห้องน้ำงานสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นบริเวณลานดินสำหรับเป็นพื้นที่จอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ้า (ประเภทเครื่องผ้าสำหรับเด็ก) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องและสายกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่วัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่วัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่วัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. ๔๘ Kg. (วาวล์เดียว) จำนวน ๒๔ ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน ๓ กล่อง จำนวน ๑ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน พร้อมโปรแกรม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ CD๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047217609)

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๓ (e- bidding) เลขที่โครงการ 63047431561

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๒๒ เครื่อง เลขที่ โครงการ 63027413675

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงปรุงรสไก่ สูตรโซเดียมต่ำ น้ำหนักสุทธิ ๑,๐๐๐ กรัม จำนวน ๖๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63037602837)

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับกลุ่มงานจักษุวิทยา (e-Bidding)

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์โคมไฟผ่าตัด ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่การจัดจ้างรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๓

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างสำหรับเครื่องล้าง จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายไฟสีขาว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 250 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อคเกอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48Kg (2 วาวล์) จำนวน 70 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นเหล็กฉาก 6 แผ่นชั้น จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์แปะถุงธาตุเหล็ก จำนวน 52,000 ดวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์กรุ๊ปเลือด จำนวน 270,000 ดวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสารทึบแสง รุ่น Ultrabist จำนวน ๑๕๐ กล่อง (๑,๕๐๐ ขวด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็น (ชิลเล่อร์) เฉพาะชุดแฟนคอร์ย ชนิดแขวน ใต้ฝ้าเพดาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประเภทเครื่องเอกซเรย์ จำนวน ๖ รายการ

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ่าตัดไซนัสผ่านทางโพรงจมูก ด้วยวิธี ตัด ปั่น ดูด รวมเครื่องผ่าตัดหูกรอกกระดูกมาสตอยด์ (microdebrider and high speed otolgic drill) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๗๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047100892)

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อน้ำยาฟอกเลือด A (Part A) จำนวน ๘,๐๐๐ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ โครงการ : 63047319098) 

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จ้างปรับปรุงและกั้นห้อง ศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น ๙ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ อาหารสูตรสำเร็จสำหรับเบาหวาน น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๑,๐๙๖ ถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๗๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารทางหลอดเลือด TPN (clean room) (e-bidding)

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างสำหรับเครื่องล้าง จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจ

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์แบบไม่มีตัวบ่งชี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน ๒๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 63027352564)

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (e-bidding) เลขที่โครงการ 63037413838

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอด แบบข้างเตียงและเคลื่อนย้ายระหว่างโรงพยาบาล (Extracorporeal Membrame Oxygenator ECMO) จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 63037417517

๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ขนาด ๒.๖ กิโลวัตต์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ : 63047204635

๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อIC Motherboard for Surface Pro๔ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไอโซมอลทูโลส (ไบโอซูการ์พาลาทีน) จำนวน ๑๕๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงิน จำนวน 100,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ศูนย์รีเฟอร์และอินเตอร์มีเดีย (เครื่องปรับอากาศเติมจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบท่อจ่ายแก๊สทางการแพทย์ อาคารสำเภาทอง ชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝาบ่อพื้นระแนง บริเวณอาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรพลาสติกและหมึกพิมพ์เครื่องทำบัตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 800 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน 150 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อไอน้ำร้อนสำหรับหม้อสตีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบ (HBV Viral Load) จำนวน ๗๕๐ Test (e-bidding) เลขที่โครงการ 63037194449

๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานตีเส้นจราจร ลานจอดรถ ชั้น ๑B และ๒A อาคารศรีสุลาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อสตีมผลิตยา ชั้น ๕ อาคารศรีสุลาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมผนังและทาสีห้อง หน่วยงานซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อถุงมือผ่าตัดทางศัลยกรรม จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ คู่

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อน้ำยาตรวจ Blood gas จำนวน ๗๕ แพค

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อน้ำยาตรวจ CD๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047217609)

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีฟ้า จำนวน 150 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2