ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

02-528-4567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนเพื่ออ่านปฏิกิริยาการเข้ากันได้ของเลือด (Serofuge) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวเกลียว จำนวน 80 ชุด (เลขที่โครงการ 63097592539)

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ชุดไฟส่องสวมศีรษะใช้ในการผ่าตัด LED ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 6 หมวด 255 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-bidding)

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 63047582934)

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ HbA๑C จำนวน ๔๖,๓๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087576304)

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๑๗,๕๐๐ รีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขย่าผสมถุงเลือด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมแซมถนนภายในโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสูตรสำเร็จสำหรับเบาหวาน น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๑,๐๙๖ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 63067526544

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงและสาย สำหรับอาหารสายยาง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 63087594922

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดโดยการแผ่รังสี จำนวน ๑ เครื่อง (เงินบริจาค)

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ เครื่อง (เงินบริจาค)

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน ๑ เครื่อง (เงินบริจาค)

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ครั้งที่ 2) (e-bidding) เลขที่โครงการ 63107123464

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ชนิดสามารถกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าได้และภาคบันทึกผลข้อมูล จำนวน ๑ เครื่อง (เงินบริจาค)

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ชีวนิรภัย จำนวน ๑ ตู้ (เงินบริจาค)

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow Oxygen therapy) จำนวน ๑ เครื่อง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ชนิดสามารถกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าไฟด้และภาคบันทึกผลข้อมูล จำนวน ๑ โดยวิธีคัดเลือก

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำคนไข้ สำหรับห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ สำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ ชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเผ้าเพดานและงานทาสีระเบียงภายนอก ชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอลูมิเนียมสีอลู พร้อมกระจกใส ชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มฝ้ากระจก ห้องการเงิน ชั้น ๑ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มฝ้าติดกระจกสำหรับตู้คอนเทนเนอร์แพทย์เวรรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ และอ่างล้างเครื่องมือ ชั้น ๔ ตึกเจ้าสัว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฝ้าเพดานและงานทาสีสำหรับห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ สำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ ชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อผนังปูนและช่องกระจกติดตาย พร้อมติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน (ห้องจ่ายยา) ชั้น ๑ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายไฟและขาไมค์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟสำหรับเครื่องวัดลานสายตา จำนวน ๑ PC ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟาเบด จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉากกั้นห้อง จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเซ็นเซอร์สำหรับเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑๒ ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายางและตรายางหมึกในตัว จำนวน 9 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายางหมึกในตัว จำนวน 5 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายางหมึกในตัว จำนวน 24 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายาง จำนวน 3 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายางหมึกในตัว จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายาง จำนวน 10 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายาง จำนวน 2 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรายาง จำนวน 3 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 30 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP , CANON และ BROTHER จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษย้อมสีกระจกตา จำนวน 4 BOX ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงพร้อมขาตั้งไมค์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอินเตอร์คอมไร้สาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ UPS จำนวน 3 ea ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๖ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63107223154

๕ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดส่วนปลาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ แฟลตพักแพทย์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคาร 18 ชั้น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคาร 18 ชั้น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคาร 18 ชั้น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคารจินดามณี จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคารมารดาเรียม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กย 7042 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้จี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ กล้องส่องลำไส้ใหญ่ระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ กล้องส่องกระเพาะอาหารระบบวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ครั้งที่ 2) (e-bidding) เลขที่โครงการ 63107123464

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปาแตกใต้ดิน หน่วยงานซักฟอก โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟา ห้อง Lab โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟา แผนกเวชระเบียน ชั้น ๑ และชั้น ๒ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลื่ยนฝ้าเพดาน ICU อายุกรรม โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรม ชนิดใช้เครื่องฟลูโอโรสโคปได้ จำนวน 1 เตียง โดยวิธีคัดเลือก

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคว้านโพรงกระดูกชนิดยืดหยุ่นได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดปรับปรุงถนนและทางลาดขนส่งผู้ป่วย ข้างอาคารสำเภาทองและหน้าอาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเวนอราคา จ้างเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจด้านเคมีคลินิก จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลื่ยนอะไหล่อุปกรณ์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยวิธีเฉพราะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ ยี่ห้อ Olympus รุ่น PCF-Q ๑๘๐ AL จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องฉีดสารละลายแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องขยายหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดอื่น ๆ ด้วยหัวกรอความเร็วสูง จำนวน ๑ เครื่อง (Electronic Bidding : e-Bidding)

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องผ้า จำนวน ๑๕ รายการ (ประเภทผ้าสามัญทั่วไป) (เลขที่โครงการ : 63067069965)

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขกล้องวงจรปิด การเงิน ชั้น ๑ อาคารเจษฎาบดินทร์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขกล้องวงจรปิด อาคารเจษฎาบดินทร์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า การเงิน (ศูนย์จำหน่าย) ชั้น ๑ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า ห้องจ่ายยา ชั้น ๑ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบ Revision จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 62107034558)

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบน้ำ RO จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilators จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Printer จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโครงกระดูกฟีเมอร์ที่ Piriformis Fossa จำนวน 125 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 63037125893)

 

๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow Oxygen therapy) จำนวน ๑ เครื่อง โดยเฉพราะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยเฉพราะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๑ ชุด โดยเฉพราะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้ออันตราย จำนวน ๑ ชุด โดยเฉพราะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหนัง ยี่ห้อ Alcon จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งาน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีรอนิกส์ (e-bidding)

๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวเกลียว จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 63097592539)

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสลายต้อกระจก ยี่ห้อ Alon จำนวน ๑ เครื่อง

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารเจ้าทับ ชั้น ๒

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแผงกรองอากาศระบบปรับอากาศและควบคุมอากาศแผนก SUB I.C.U ชั้น ๓ อาคารจินดามณี โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบงอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน ๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 63067474849)

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการ ซื้อตัวกรองน้ำยาไตเทียม Diasafe plus จำนวน ๓๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63037617009)

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ส่วนต่อขยายระบบการจัดการและรับส่งภาพทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087003976)

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่ โดยตั้งแนวตัดกระดูกฟีเมอร์ตามร่องกลางหัวเข่า จำนวน ๑๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 63087602222)

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอเวลา จ้างปรับปรุงพื้นนที่ห้องน้ำ ชั้น ๑๘ ตึก ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอเวลา จ้างทำตู้ติดผนังสูง (ตู้เก็บเครื่องมือ) ห้องวิสัญญี ชั้น ๑๘ ตึก ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบไฟฟ้าสำหรับห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศสำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ จำนวน ๓ ห้อง โดยเฉพราะเจาะจง

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ และภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ เอ และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๗๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 63067197910)

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องขยายผิวหนัง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีคัดเลือก

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ชุดผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นง ๙๙๓๐ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งจุด Lan จำนวน ๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นง ๑๒๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กย ๗๐๔๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะบียน กษ ๖๓๔๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ชุดป้องกันอนุภาคที่เป็นอันตรายจากฝุ่นละอองและ เชื้อโรค จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวเกลียว จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 62107064882)

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดปลวกระบบเคมี องค์กรแพทย์ ชั้น ๗ อาคารเจษฎาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจราะจง

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง งานระบบไฟฟ้าสำหรับห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศสำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ อาคารเจ้าทับ ชั้น 2 (จำนวน 1 ระบบ) โดยวิธีเฉพาเจาะจง

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระเบื้องยาง ชั้น ๑,๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมส่วนพื้นที่ทำงานพยาบาล ชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย ชั้น ๑ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้ติดผนังสูง (ตู้เก็บเครื่องมือ) ห้องวิสัญญี ชั้น ๑๘ อาคาร ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาเจาะจง

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังอาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอเวลา จ้างทำเคาน์เตอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างล้างมือ ห้องวิสัญญี ชั้น ๑๘ ตึก ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งาน ประจำปี ๒๕๖๔ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63087423149

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟ LED Down Light จำนวน 40 โคม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งจุด LAN ให้กับกลุ่มงานวิสัญญีวิทยาและงานห้องผ่าตัดกลุ่มการพยาบาล ชั้นที่ ๑๖-๑๘ อาคาร ๑๘ ชั้น จำนวน ๓๔ จุด โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน ๒๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นที่ทำงานพยาบาล (Nurse Station) ชั้น ๑ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบป้องกันการเกิดการเคลื่อนหลุดของสะบ้า จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 63037079077)

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2564 (e-bidding) เลขที่โครงการ 63087360946

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗,๖๓๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057448591

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตะกั่ว จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอเวลา จ้างทำเคาน์เตอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างล้างมือ ห้องวิสัญญี ชั้น ๑๘ ตึก ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อเดตตอล จำนวน 6 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้รองเท้าแบบบานเปิด จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBattery จำนวน 4 PC ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาวดักหนูและเหยื่อกำจัดแมลง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่อง SCANNER จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมอร์รี่ไบร์ท จำนวน 1,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ 2A จำนวน 1,200 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ 3A จำนวน 600 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอล จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ ECG จำนวน 10 packs ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบ จำนวน 500 ลูก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บของอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้ากันเปื้อนและหมวกผ้า จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน 200 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สไนตรัสออกไซด์ 25 กิโลกรัม จำนวน 10 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบคล้องถุงเลือด จำนวน 30,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 1,000 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างสำหรับเครื่องล้าง จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ไม่มีท้าวแขน จำนวน 5 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 970XL จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 971XL จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมติดตั้งเพิ่มเติม ของศูนย์สั่งการระบบการแพทยืฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ตู้อบเด็กแรกเกิด (Isolette) รุ่น C๒๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟา ชั้น ๘ อาคารจินดามณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและดูและรักษาเชิงป้องกันเครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ (PM.) รุ่น Greal แบบไม่รวามอะไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (e-bidding) เลขที่ โครงการ 63087423149

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อ ไหมเย็ยแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้ รายการที่ ๕ เบอร์ No.๒.๐ ชนิดของเข็ม ๓/๘ Circle Cutting ความยาวเย็ม ๒๘ - ๓๐ mm. ความยาวไหม มากกว่าหรือเท่ากับ ๗๐ cm. จำนวน ๒๕๐ โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107018710)

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์บรรจุหลอดขนาด ๑๐๐ มล. จำนวน ๑,๕๐๐ หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์บรรจุหลอดขนาด ๑๐๐ มล. จำนวน ๑,๕๐๐ หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิ จำนวน ๒ เครื่อง ของอาคารสำเภาทอง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน ๔ รายการ (e-bidding)

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒) (e-bidding) เลขที่โครงการ

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อถุงและสาย สำหรับอาหารสายยาง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087594922)

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจด้านเคมีคลินิก จำนวน ๑๕ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63067475347

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเจ้าหน้าที่ผ่าตัด จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ HbA๑C จำนวน ๔๖,๓๐๐ Test (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087576304)

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและควบคุมอากาศ แผนก SUB I.C.U. ชั้น ๓ อาคารจินดามณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยกรวยกระดาษ จำนวน 20 ลัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเชิ้ตลายไทยอัดกาวพร้อมปักโลโก้คละไซส์ จำนวน ๑๑๓ ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1,500 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสปันบอน จำนวน 1,500 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ หน่วยงานเคมีบำบัด ชั้น ๒ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อท่อน้ำทิ้งแอร์ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำประปาแตกใต้พื้นถนน บริเวณตู้นำ้ดื่ม ชั้นล่างอาคารศรีสุลาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งอุดตัน ทันตกรรม ชั้น ๔ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ HbA๑C จำนวน ๔๖,๓๐๐ Test (ครั้งที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077249328)

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟาปรับนอน จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถวโพลี่โพรลีน ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 3 แถว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107018710)

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ ภายในกลุ่มงานทันตกรรม โดยวิธีเลือก

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ จำนวน 10,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอะไหล่ Oring จำนวน 44 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรโข่งแบบมือถือ จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSony Video Paper Printer จำนวน ๒๐ ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรรไกร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขนหนู จำนวน 500 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าถูพื้น จำนวน 240 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์ฉีดยุง จำนวน 120 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเย็บกระดาษ จำนวน 1,200 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษฟาง จำนวน 8,000 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่ยา แบบ 2 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้มีพนักพิงและท้าวแขน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าพันแขนเครื่องวัดความดันดิจิตอล เบอร์M จำนวน ๒ ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 800 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีเขียว จำนวน 200 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีดำ จำนวน 500 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคารเจษฎาบดินทร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ส่วนต่อขยายระบบการจัดการและรับส่งภาพทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087003976)

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมแผงอลูมิเนียมกันสาด ทางเชื่อมระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติกับอาคารศูนย์การแพทย์

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง งานฐานรากเทพื้นคอนกรีต ติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นล่าง อาคารเจ้าสัว

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษนอกโรงพยาบาล (MRI) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63087052811

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาชนะชานอ้อย จำนวน 6 ลัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่น Hematocrit Centrifuge จำนวน 1 unit ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีดำ จำนวน 500 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นและท่อน้ำดีชนิดวิดิทัศน์ จำนวน 1 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Defibrilator จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Autoclave จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Autoclave จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถเข็นไฟฟ้า จำนวน 2 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบความเที่ยงตรง เครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบความเที่ยงตรง เครื่องตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Syring Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Syring Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Syring Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Syring Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Syring Pump จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคารมารดาเรียม จำนวน 1 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์ จำนวน 1 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นง 9268 จำนวน 1 คัน

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63087423149

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๔ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63087360946

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างห้องความดันลบสภาวะวิกฤตสำหรับ COVID-๑๙ จำนวน ๑ Unit (๒ ห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087003356)

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออาหารสูตรสำเร็จสำหรับเบาหวาน น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๑,๐๙๖ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067526544)

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส 1 ลิ้นชัก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกระเบื้องผนัง (ตึก ๑๘ ชั้น ชั้นที่ ๑๓) งานห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๔ (e- bidding) เลขที่โครงการ 63087360946

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาอาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง หอผู้ป่วยพิเศษ เจ้าสัว 3 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบสั่งยาผู้ป่วยใน จำนวน 50 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 10,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 971XL จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์แบบไม่มีตัวบ่งชี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า จำนวน 3 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างสำหรับเครื่องล้าง จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือพลาสติกเอนกประสงค์สำหรับอาหาร จำนวน 100 แพ็ค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงร้อน จำนวน 100 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มถนอมอาหาร จำนวน 120 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเก็บของ จำนวน 15 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนและชุดเครื่องนอน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเหล็กหนา 2 ชั้น จำนวน 2 เตียง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง หอผู้ป่วยพิเศษ เจ้าสัว 2 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 10,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 800 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน/3 วัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดปลวกระบบเคมี บ้านพักแพทย์ขชายและบ้านพักนักศึกษาแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือ ของหน่วยงานจ่ายกลาง จำนวน ๕ รายการ

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ปรับปรุงห้องผ่าตัดความดันลบ (Negative Pressure Room) จำนวน ๒ ห้อง

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับการผ่าตัดแบบ Revision จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในวงเงิน 3,740,000.- บาท (เลขที่โครงการ 62107034558)

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มีใช่งานก่อสร้าง

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อถุงและสาย สำหรับอาหารสายยาง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษนอกโรงพยาบาล (MRI) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63087052811

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ Gel Coombs จำนวน ๘๐,๐๐๐ หลุม (e-bidding) เลขที่โครงการ 63077464612

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2564 (e-bidding)

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจด้านเคมีคลินิก จำนวน ๑๕ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63067475347

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างเครื่องไตเทียม Diasteril/Citrosteril (ขนาด ๕ ลิตร) จำนวน ๘๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63037635960)

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ห้องนำสำเร็จรูปเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอินเตอร์คอม กลุ่มงานวิสัญญี โดยวิธีคัดเลือก

๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อตัน,ซ่อมฝ้า ชั้น ๓ บริเวณทางเชื่อมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีคัดเลือก

๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงบรรจุอาหารเหลว จำนวน 5,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างจาน จำนวน 160 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดปกแข็ง จำนวน 240 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อKeyboard, front panel จำนวน 1 PC ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)

๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเซ็ทผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเซ็ทผู้ป่วย จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจาดสี่เหลี่ยม จำนวน 240 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดอุปรกร์ควบคุมปรุตูเข้า-ออก ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเครื่องปริ้นไอน้ำ จำนวน 60 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 19 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 13 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วน้ำพลาสติคใส จำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะปูคอนกรีต จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว จำนวน 5 แถว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทรงสูงมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแบบเท้าเหยียบ จำนวน 36 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกผล จำนวน 20 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตายี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบซิลเลอร์ อาคารมารดาเรียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบซิลเลอร์ อาคารมารดาเรียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็ก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็ก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็ก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็ก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคารจินดามณี จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์โดยสาร อาคารมารดาเรียม จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON และ HP จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 50,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น ชั้น 4-6 จำนวน 42 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟานั่ง - นอน จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงบรรจุอาหารเหลว จำนวน 5,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบปรับอากาศแบบชิลเล่อร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบปรับอากาศแบบชิลเล่อร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ สำหรับฟอกเลือด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสงติดตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบล้อลากพร้อมไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือคู่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสปอตไลท์ไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบสำหรับเครื่อง Laminar Air Flow จำนวน 2 Unit ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำพลาสติกและถังขยะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มดำคันโยก จำนวน 120 แฟ้ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาลบคำผิด จำนวน 240 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสูตรสำเร็จ น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๑,๙๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63037598124)

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 จำนวน 1,200 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงซักฟอก จำนวน 480 ถุง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 400 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟานั่ง - นอน จำนวน 12 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาติดผนัง จำนวน 9 เรือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าใบ จำนวน 2 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีใช้กับเครื่องล้างจาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 12 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีเขียว จำนวน 100 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแบบเท้าเหยียบ จำนวน 25 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษฟาง จำนวน 8,000 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักแพทย์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ (Extern) หนังที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 390XC จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ จำนวน 8 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำตาลไอโซมอลทูโลส บรรจุถุง ๑ กิโลกรัม จำนวน ๒,๒๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63037580287)

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน ๔ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ (e-bidding)

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรเปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ HbA๑C จำนวน ๔๖,๓๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077249328)

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ปรับปรุงระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์สำหรับเครื่องช่วยหายใจ

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อO2 Sensor for Mindray SV300 จำนวน ๒๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63067410205)

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการบำบัดรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63047231548)

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้าง ซ่อมแซมพื้นถนนทางเลี้ยว ด้านหลังแฟลตแพทย์ A

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อน้ำยาตรวจ HbA๑C จำนวน ๔๖,๓๐๐ Test

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDigital amplifier จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวย์โปรตีนไอโซเลต จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067008340)

๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงซักผ้า จำนวน 500 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟานั่ง - นอน จำนวน 12 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน 50 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทิชชูแกนใหญ่ จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 1กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP และ EPSON จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคลุมชนิด Isolation Gown for Dentist (คละไซด์) จำนวน 330 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระทะไฟฟ้าและสายไฟ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมโรงงานสะท้อนเงาแสงอลูมิเนียมพับโค้ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าโทเร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเฟาเลอร์และรถเข็นฉีดยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มคาร์เด็ท 1 หน้า จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย (ESWL) จำนวนประมาณ ๑๕๐ ราย (ครั้งที่ ๒) (e-bidding) เลขที่โครงการ 63077103218

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ทำหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติกับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น

๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 1 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึก จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ผล จำนวน 10 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ จำนวน 15 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 270 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ามกรอฟันความเร็วสูง จำนวน ๒๐ ด้าม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจ

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกพลาสติก จำนวน 240 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสก๊อตเทปใส จำนวน 600 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมาส์คอมพิวเตอร์ จำนวน 60 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 50,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบัตรคิว จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนำเสนอภาพและเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (2 วาวล์) จำนวน 70 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อต่อสำหรับเครื่องฉีดปั๊มน้ำ จำนวน 11 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้ารองหมอน 1 ชั้น จำนวน 200 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกพร้อมฝาปิดแบบมีล้อเลืี่อน จำนวน 68 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้มีพนักพิง-ท้าวแขน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้มีพนักพิง-ท้าวแขน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ไม่มีท้าวแขน จำนวน 8 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟานั่ง - นอน จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Portable) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นถนนทางเลี้ยว ด้านหลังแฟลตแพทย์ A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เงินอุดหนุนเทศบาล)

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดกำลังผลิตน้ำ ๘๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดกำลังผลิตน้ำ ๖๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสงติดตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ สำหรับกลุ่มงานอายุรกรรม เพื่อรองรับผู้ป่าวย Covid-๑๙ ที่มีภูมิต้านทานต่ำ

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตู อายุรกรรมหญิง ชั้น ๕ อาคารจินดามณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปาแตกในผนัง ห้องเจ้าหน้าที่ ห้องคลอด ชั้น ๔ อาคารจินดามณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกประตูบานสวิง หน่วยงานจ่ายกลาง ชั้น ๖ อาคารศรีสุลาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำรั่วซึมในผนัง หน้องพิเศษพรีเมี่ยม ชั้น ๓ ลงมาห้องเจ้าหน้าที่ X-ray ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ NAS จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสัญญาณเครือข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อXenon Spare Lamp จำนวน 1 Pcs ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนชั้น ๑๖,๑๗ และ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคาน์เตอร์อ่างล้างมือและอ่างล้านเครื่องมือ ห้องพยาบาล ชั้น ๖ อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคาน์เตอร์อ่างล้างมือและอ่างล้านเครื่องมือ ห้องพยาบาล ชั้น ๓ อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูบานสวิง ทางเข้าอาคารจินดามณี (เวรเปล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่้อมหน้าต่างกระจก ชั้น ๒ และ ชั้น ๖ (ฝั่งห้องน้ำ) อาคารเจษฎาบดินทร์ โดยวฺีธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒ รายการ (เลขที่โครงการ : 63057387349) โดยวิธีคัดเลือก

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๔๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๒๔๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบคกิ้งโซดา จำนวน 50 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับ จำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล จำนวน 105 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงาน เสื้อ-กางเกง จำนวน 36 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอักษรสแตนเลส หน่วยเคมีบำบัด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอักษรสแตนเลส หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอักษรสแตนเลส หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอักษรสแตนเลส หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมรองเตียง จำนวน 300 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลอีดี ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อOxygen sensor จำนวน 2 PC ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดโกนแบบมี 2 ด้าน จำนวน 10,000 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษกาวย่น จำนวน 480 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๑๕ รายการ (ประเภทผ้าสามัญทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding)

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบป้องกันการเกิดการเคลื่อนหลุดของสะบ้า จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในวงเงิน ๑,๔๐๒,๕๐๐.- บาท (เลขที่โครงการ 63037079077)

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 6 ประตู จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (2 วาวล์) จำนวน 60 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ติดตั้งประตูทางเชื่อมอาคารเฉลิมพระเกียรติกับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปรกณ์โคมไฟผ่าตัด ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางของ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวุสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวุสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (วาวล์เดียว) จำนวน 24 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวย์โปรตีนไอโซเวต จำนวน 90,000 กรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ทำระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล พร้อมระบบสุขาภิบาล สำหรับตู้คอนเทนเนอร์แพทย์เวรรับเสด็จฯ

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (e-bidding)

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ Nikkiso รุ่น DBB - ๐๗ จำนวน ๒ เครื่อง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์หน้าห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นเหล็กฉา่ก 6 แผ่นชั้น จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 800 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 100 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 5 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเกลือป่นล้างเรซิ่น จำนวน 20 ถุง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ๑๒ ลีด (EKG ๑๒ lead) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Defibrillator) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สไนตรัสออกไซด์ 25 กิโลกรัม จำนวน 10 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงวงจรพร้อมชิพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟซีนอน จำนวน 1 หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้ออกซิเจน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟานั่ง - นอน จำนวน 7 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดส่องหลอดลม พร้อมเบรด3อัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อต้มเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนฝ้า และติดตั้งโครงฝ้า ชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องเป่าลมเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบตรวจเลือดสีชมพู จำนวน 300 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 390XC จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 10,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างติดตั้งฝ้า ชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างห้องความดันลบสภาวะวิกฤตสำหรับ COVID-๑๙ จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗,๖๓๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057448591

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (High Flow Oxygen Therapy) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Pulse Oximeter จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Pulse Oximeter จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Autoclave จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องอบไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Monitor จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Monitor จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องดึงคอดึงหลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องต้มแผ่นให้ความร้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Sphygomanometer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องวัด BP แบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Ventilator จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านกั้นเตียงและราง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตู-หน้าต่าง บานเลื่อน, งานจับและฝักบัว ของงานห้องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหน้าต่างกระจก ชั้น ๙ (ฝั่งห้องน้ำ) อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูบานสวิงทางออกข้างหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ห้องสมุด ชั้น ๖ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ ซี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 63047562136)

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเวย์โปรตีนไอโซเลต จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067008340)

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือช่วยใส่ท่อหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (e-Bidding) 

๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมี.ค. - พ.ค. ๖๓

๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขโครงการ 63057110391

๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๗๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047100892)

๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสลิป EDC จำนวน ๑๐ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบแจ้งผล LAB ทางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐๐ เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ทะเบียนคุมการรับเอกสารครุภัณฑ์ จำนวน ๓๐ เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ป่วยที่สามารถชั่งพร้อมรถเข็นนอน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าสี่เหลี่ยมสีเขียวเข้ม 2 ชั้น จำนวน 100 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงกระดาษ จำนวน 14,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์เข้าม้วน จำนวน 500 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฝ้าชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ ฟูจิเทค อาคารจินดามณี ๘ ชั้น ตัวที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 2,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 30 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารความเชียวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย ๙ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗,๖๓๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลพระนังเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง (e-bidding)

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ จำนวน 300 ดวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 6 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 971XL จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ จำนวน 300 ดวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ จำนวน 240 ดวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 970XL จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ แบบมีจอภาพ (Video laryngoscope) จำนวน ๑ ชุด

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่ โดยตั้งแนวตัดกระดูกฟีเมอร์ตามร่องกลางหัวเข่า จำนวน ๑๘๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ เอ และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๗๒ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบงอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๑๕ รายการ (ประเภทผ้าสามัญทั่วไป) (เลขที่โครงการ : 63067069965)

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อเวย์โปรตีนไอโซเลต จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กรัม

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตอัตโนมัติ และเครื่องผสมน้ำยา อบตัวกรองอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 50 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่อง EKG จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน ๒ ทาง พร้อม Outlet สำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจ ๑ ทาง จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดแก้วใสและจุกยาง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารศรีสุลาลัย และอาคารเจษฎาบดินทร์

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ผ้าม่านกั้นเตียงและฉากกั้นห้อง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ตู้ชีวนิรภัย (Biosafe Cabinet Class II) ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ เครื่อง

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องฟอกอากาศ สำหรับฆ่าเชื้อในอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 100 ม้วน แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ Lan อาคารสำเภาทอง ชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดกาแฟขนาดสั้น จำนวน 100 มัด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษปริ้นผล (ต่อเนื่อง) จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกคลุมเตียง จำนวน 100 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ ๑๐๐% ๓๔๐ g จำนวน ๑๐๐ กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ NST จำนวน 20 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ จำนวน ๑ เครื่อง 

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดทางศัลยกรรม จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037636234) 

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตัวกรองแยกพลาสมา (Plasma Filter) จำนวน ๑๕๐ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037274529)

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ ECG จำนวน 10 packs ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล จำนวน 105 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 980 BLACK จำนวน 10 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 720 แพ็ค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเซ็ทผู้ป่วย จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเซ็ทผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วนด้วยน้ำยาเคมี จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด 9V จำนวน 60 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวองจดหมาย จำนวน 10,000 ซอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กพ่วง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบสั่งยาผู้ป่วยใน จำนวน 50 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 100 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ฟอร์มปรอท โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพัดลมโคจร ชั้น ๕ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาชนะชานอ้อย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057110391

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติ๊กเกอร์ฝ้าหน่วยงานเคมีบำบัด ชั้น ๒ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นใส่ท่อออกซิเจนชนิด ขนาด ๑/๒ ทำด้วยสแตนเลส จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน ๓ ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH จำนวน ๒ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON และ HP จำนวน ๘ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน ๒ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน ๑๔ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๓

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2563 (e-bidding)

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ กล้องส่องตรวจและรักษาภายในท่อไต จำนวน ๑ ชุด

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหัวเตาแก๊ส ฝ่ายโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่โคมไฟส่องตรวจ จำนวน ๔ หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ CD๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 63047217609 

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปอด และระบบผลิตอากาศอัดในตัวเครื่อง จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีคัดเลือก (เงินบริจาค) 

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๗ รายการ

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน ๑๕ รายการ

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบ (HBV Viral Load) จำนวน ๗๕๐ Test (e-bidding) เลขที่โครงการ 63037194449

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับกลุ่มงานจักษุวิทยา จำนวน ๒ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63047066078

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโช็คอัพประตู จำนวน 24 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เงื่อไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหนังสือราชการที่ทำลายแล้ว ประจำปี ๒๕๖๑

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวเกลียว จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 62107064882)

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป่าลมไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับแยกสายโทรศัพท์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน ๓ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ๑ ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ คิว จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ๒ ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ คิว จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุเก่าเพื่อทำจัดคัดกรองไข้หวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตูทางเข้า หน่วยงานหู คอ จมูก อาคารเจษฏาบดินทร์ ชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซีเมนต์ยึดกระดูกแบบมีสารปฏิชีวนะ จำนวน ๖๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 63027429409)

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง Volume Control ระบบเสียงตามสาย อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดหนังสือราชการที่ทำลายแล้ว ประจำปี ๒๕๖๑

๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกแบบมีฝาปิด จำนวน 12 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก จำนวน 15 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันฯดิจิตอลพร้อมล้อเข็น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ชนิดยิงหน้าผาก จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๗๗๔ รายการ

๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ ฟูจิเทค อาคารจินดามณี ๘ ชั้น ตัวที่ ๑๒ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Blood gas จำนวน 75 แพค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037636056)

๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดทางศัลยกรรม จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037636234)

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกดบัตรคิว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กบ ๔๙๕๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผลิตน้ำดื่ม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน นง ๑๒๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อาคารจินดามณี จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องขัดกระดาษทราย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กษ ๖๓๐๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Monitor จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน บ ๘๔๘๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดวิดีทัศน์ ยี่ห้อ Olympus จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ ยี่ห้อ Olympus รุ่น PCF-Q ๑๘๐ AL จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ ยี่ห้อ Olympus รุ่น GIF-๑ TH๑๙๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดหน่วยเคมีบำบัด ชั้น ๒ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ Gel Coombs จำนวน ๘๐,๐๐๐ หลุม ในวงเงิน ๑,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๒๒ ชุด และบันไดเลื่อน จำนวน ๒ ชุด ยี่ห้อ มิสซูบิชิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศเผยแพร่เเผนจัดซื้อซื้อ Gel Coombs จำนวน ๘๐.๐๐๐ หลุม

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติก จำนวน 50 กก. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกผล จำนวน 20 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้า บริเวณหน้าห้องกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชั้น ๕ อาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับกลุ่มงานจักษุวิทยา จำนวน ๒ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63047066078

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV Viral Load) จำนวน ๙,๕๐๐ Test เลขที่โครงการ 63027496974

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน 200 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีใช้กับเครื่องล้างจาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทิชชูแกนใหญ่ จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๓ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63047431561

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงไม้กายภาพบำบัด จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดติดป้ายประกาศ จำนวน 2 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 35 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 62077166697)

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปรกรณ์ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดห้องเดียว (WIR) จำนวน ๑๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน ชนิด Non-compliance ๐.๐๑๖ จำนวน ๕๐๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อตลับน้ำเข้า - ออก ใช้ผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่อนความถี่สูง จำนวน ๒๔๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อตลับทดน้ำเข้า - ออกใช้ผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่อนความถี่สูง และตัดน้ำวุ้นตา จำนวน ๔๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ .ศ. ๒๕๖๓

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อตลับทดน้ำเข้า - ออกใช้ผ่าตัดจอประสาทตาชนิดตัน้ำวุ้นตา จำนวน ๔๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน (เสริมดื่ม) บรรจุ ๒,๔๐๐ กรัม จำนวน ๑๕๐ ถุง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารทดแทนหรือระหว่างมื้อสูตรครบถ้วน จำนวน ๑๐,๙๕๐ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้ามีพนักพิงและท้าวแขน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเช็ทผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแบบเท้าเหยียบ จำนวน 25 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าใบกันฝนชักรอก จำนวน 2 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารศรีสุลาลัย และอาคารเจษฎาบดินทร์ ด้ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63047223052

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 Set ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่เย็น แบบ 1 ประตู จำนวน 3 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อระบายน้ำอุดตัน ห้องน้ำงานสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นบริเวณลานดินสำหรับเป็นพื้นที่จอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ้า (ประเภทเครื่องผ้าสำหรับเด็ก) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องและสายกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่วัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่วัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่วัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. ๔๘ Kg. (วาวล์เดียว) จำนวน ๒๔ ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน ๓ กล่อง จำนวน ๑ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน พร้อมโปรแกรม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ CD๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047217609)

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๓ (e- bidding) เลขที่โครงการ 63047431561

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๒๒ เครื่อง เลขที่ โครงการ 63027413675

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงปรุงรสไก่ สูตรโซเดียมต่ำ น้ำหนักสุทธิ ๑,๐๐๐ กรัม จำนวน ๖๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63037602837)

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับกลุ่มงานจักษุวิทยา (e-Bidding)

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์โคมไฟผ่าตัด ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่การจัดจ้างรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๓

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างสำหรับเครื่องล้าง จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายไฟสีขาว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 250 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อคเกอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48Kg (2 วาวล์) จำนวน 70 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นเหล็กฉาก 6 แผ่นชั้น จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์แปะถุงธาตุเหล็ก จำนวน 52,000 ดวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์กรุ๊ปเลือด จำนวน 270,000 ดวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสารทึบแสง รุ่น Ultrabist จำนวน ๑๕๐ กล่อง (๑,๕๐๐ ขวด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็น (ชิลเล่อร์) เฉพาะชุดแฟนคอร์ย ชนิดแขวน ใต้ฝ้าเพดาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประเภทเครื่องเอกซเรย์ จำนวน ๖ รายการ

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ่าตัดไซนัสผ่านทางโพรงจมูก ด้วยวิธี ตัด ปั่น ดูด รวมเครื่องผ่าตัดหูกรอกกระดูกมาสตอยด์ (microdebrider and high speed otolgic drill) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๗๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047100892)

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อน้ำยาฟอกเลือด A (Part A) จำนวน ๘,๐๐๐ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ โครงการ : 63047319098) 

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จ้างปรับปรุงและกั้นห้อง ศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น ๙ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ อาหารสูตรสำเร็จสำหรับเบาหวาน น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๑,๐๙๖ ถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๗๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารทางหลอดเลือด TPN (clean room) (e-bidding)

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างสำหรับเครื่องล้าง จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจ

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์แบบไม่มีตัวบ่งชี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน ๒๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 63027352564)

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (e-bidding) เลขที่โครงการ 63037413838

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอด แบบข้างเตียงและเคลื่อนย้ายระหว่างโรงพยาบาล (Extracorporeal Membrame Oxygenator ECMO) จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 63037417517

๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ขนาด ๒.๖ กิโลวัตต์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ : 63047204635

๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อIC Motherboard for Surface Pro๔ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไอโซมอลทูโลส (ไบโอซูการ์พาลาทีน) จำนวน ๑๕๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงิน จำนวน 100,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ศูนย์รีเฟอร์และอินเตอร์มีเดีย (เครื่องปรับอากาศเติมจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบท่อจ่ายแก๊สทางการแพทย์ อาคารสำเภาทอง ชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝาบ่อพื้นระแนง บริเวณอาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรพลาสติกและหมึกพิมพ์เครื่องทำบัตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 800 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน 150 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อไอน้ำร้อนสำหรับหม้อสตีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบ (HBV Viral Load) จำนวน ๗๕๐ Test (e-bidding) เลขที่โครงการ 63037194449

๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานตีเส้นจราจร ลานจอดรถ ชั้น ๑B และ๒A อาคารศรีสุลาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อสตีมผลิตยา ชั้น ๕ อาคารศรีสุลาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมผนังและทาสีห้อง หน่วยงานซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อถุงมือผ่าตัดทางศัลยกรรม จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ คู่

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อน้ำยาตรวจ Blood gas จำนวน ๗๕ แพค

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อน้ำยาตรวจ CD๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047217609)

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีฟ้า จำนวน 150 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเย็บกระดาษ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์ปรับอากาศ จำนวน 120 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสก๊อตเทปใส จำนวน 600 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกพลาสติก จำนวน 240 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทปกาวตีเส้น จำนวน 20 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแกลลอนใส่น้ำดื่ม จำนวน 10 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 30 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างสำหรับเครื่องล้าง จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อEASYCLEAN LED LARYNGOSCOPE HANDLE จำนวน ๒ EA ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับ Sysinge Pump จำนวน 1 PC ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับ Sysinge Pump จำนวน 5 PC ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจแบบหน้าจอระบบสัมผัส (Intra-Aortic Balloon Pump Cardiosave) จำนวน ๑ เครื่องส์ (e-bidding)

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจตะกอนปัสสาวะ จำนวน 57,000 Test (e-bidding) เลขที่โครงการ 63017110117

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนบานประตูห้องน้ำชายและหญิง ห้องน้ำ ชั้น ๑ อาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารศรีสุลาลัย และอาคารเจษฎาบดินทร์

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อน้ำยาฟอกเลือด B (Part B) จำนวน ๑๒,๐๐๐ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 63037276256

๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อตัวกรองแยกพลาสมา (Plasma Filter) จำนวน ๑๕๐ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 63037274529

๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๗๑ เครื่อง

๓ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูก ฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ ซี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโคมไฟฟ้า แผนกผิวหนัง ชั้น ๒ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกบานเลื่อน และซ่อมประตูบานสวิง ศูนย์ Refer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโช็คอัพประตูสวิง จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายฉีดชำระ จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแป้นกดปุ่มโทรศัพท์ จำนวน 50 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 970XL จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107018710)

๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องแยกโรค ชั้น ๒ อาคารเจ้าทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่าน AAA ชาร์ตได้ จำนวน 50 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาซ์้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV Viral Load) จำนวน ๙,๕๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) (e-bidding) เลขที่โครงการ 63037561164

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ข้าวสาร จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซิ้อน้ำยาฟอกเลือด A (Part A) จำนวน 8,000 แกลลอน

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 50,000 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 50,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 100 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 300 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้ามัสลินและยางยืด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมตัวผู้ป่วย จำนวน 120 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านจีบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (2 วาวล์) จำนวน 70 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อO2 Sensor for VELA จำนวน 4 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจ

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (วาวล์เดียว) จำนวน 24 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหมีป้องกันสารเคมีเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา (Covid-๑๙) จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอด แบบข้างเตียงและเคลื่อนย้ายระหว่างโรงพยาบาล (Extracorporeal Membrame Oxygenator ECMO) จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 63037417517

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (e-bidding) เลขที่โครงการ 63037413838

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Infusion Pump จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Infusion Pump จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องละลายพลาสม่า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถเข็นอาหารสเตนเลสมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องซีลซอง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กษ ๖๓๔๘ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของตู้ปราศจากเชื้อ Class ll จำนวน ๓ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กย ๗๐๔๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์การผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กม๒๒๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนย้ายและติดตั้งตู้เตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นประชาสัมพันธ์ จำนวน 16,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 40 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมผ้าม่าน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ BROTHER จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ BROTHER จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่น CD DVD และซอง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ HP จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหูฟังและเครื่องวัดความดัน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องผ้า ๑๗ รายการ (สำหรับทำไปใช้กับหน่วยงานจ่ายกลางและทันตกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชักโครกและปูกระเบื้องห้องน้ำ แฟลตพักแพทย์ ๕/๑ A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นกระเบื้องห้องน้ำหญิง องค์กรแพทย์ ชั้น ๗ อาคารเจษฎาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานตัดกำแพงทางลาดขึ้นอาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดและหนังสือนิทาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์แปรงฟัน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลสและโต๊ะวางเครื่องมือ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางเครื่องมือ 4 ชั้น มีล้อเลื่อน จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางเครื่องมือ 3 ชั้น มีล้อเลื่อน จำนวน 5 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเช้ด ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ จำนวน 50 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบ thermal infared จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น HP LJ M๔๕๕๕ MFP ๒๔K black Contract Toner Cartridge (๐๒CE๓๙๐XC) จำนวน ๓๐ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อ น้ำยาเครื่องไตเทียม Diasterl/Citrosteril (ขนาด ๕ ลิตร ) จำนวน ๘๐ แกลลอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขนหนู จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกลอนสับประตูสแตนเลส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ล้างรถ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สี ขนาด A4 จำนวน 36 แพ็ค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าใบกันฝนชักรอก จำนวน 2 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านจีบแบบทึบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทรงสูง จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชักโครก บ้านพักพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องยางและทาสี แฟลตพักแพทย์ ๕/๓ B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย ชั้น ๑ อาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน (เสริมดื่ม) บรรจุ 2,400 กรัม จำนวน 150 ถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารทดแทนหรือระหว่างมื้อสูตรครบถ้วน จำนวน 10,950 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 971XL จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กพ่วง จำนวน 60 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะแบบเท้าเหยียบ จำนวน 25 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาชนะชานอ้อย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน ๑๕๒,๐๐๐ การทดสอบ (TEST) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจ HbA๑C จำนวน ๔๖,๓๐๐ Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจ CD๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจ Blood gas จำนวน ๗๕ แพค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องผ้า จำนวน ๑๕ รายการ (ประเภทผ้าสามัญทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 390XC จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 400 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบและถุงอบสมุนไพร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำพลาสติก จำนวน 25 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 41,200 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว (Holter Recorder) ตลอด ๒๔-๔๘ ชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวย์โปรตีนไอโซเลต จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม เนื้อเลนส์สีเหลือง จำนวน 1,315 ตัว (ครั้งที่ 2) (e-bidding) เลขที่โครงการ 63027484581

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บอุปกรณ์และชั้นวาง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดมอเตอร์พัดลมหมุนเวียนอากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นประคบร้อน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด 2A จำนวน 1,200 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดผ้าม่านม้วนแบบทึบแสง จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายหูโทรศัพท์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) 

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (2 วาวล์) จำนวน 70 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (วาวล์เดียว) จำนวน 24 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าใบกันฝนชักรอก จำนวน 2 ผืน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่านกระแทกไร้สาย จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดวอลล์เปเปอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ประชุม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 10,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟอร์นิเจอร์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชาร์ทอลูมิเนียมและชามผสมสแตรเลส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคร่อมเตียงและตู้ข้างเตียง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางขอบฝาประตู ขนาด 850 ลิตร จำนวน 2 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTV LED ขนาด 32 นิ้ว พร้อมขาติดผนัง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTV LED ขนาด 32 นิ้ว พร้อมขาติดผนัง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครเวฟและตู้เย็น จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครเวฟและตู้เย็น จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างสำหรับเครื่องล้าง จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างสำหรับเครื่องล้าง จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร F4 จำนวน 95 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๒๒ เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 63027413675

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารทางหลอดเลือด TPN (clean room) (e-bidding) เลขที่โครงการ 63037050675

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อ น้ำยาฟอกเลือด B (Part B) จำนวน ๑๒,๐๐๐ แกลลอน

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อ ตัวกรองแยกพลาสมา (Plasma Filter) จำนวน ๑๕๐ อัน

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้ จำนวน ๕ รายการ

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวย์โปรตีนไอโซเวต จำนวน 90,000 กรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไอโซมอลทูโลส (ไบโอซูการ์พาลาทีน) จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินและปุ๋ย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพัดลม และอุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้น ๔ อาคารสำเภาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช อาคารสำเภาทอง ชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมท่แอร์น้ำร่วซึมบนฝ้าเพดาน หน้าห้อง ๓๔ อาคารเจษฎาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพัดลม ห้อง OPD อาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำหญิง ชั้น ๑ อาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อเค้าน์เตอร์และติดตั้งผนังใหม่ หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสูตรสำเร็จ น้ำหนักสุทธิ ๒,๕๐๐ กรัม จำนวน ๑,๙๐๐ ถุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีชนิด workhorse กลุ่ม Rinato จำนวน ๖๐๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อถุงมือผ่าตัดทางศัลยกรรม จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ คู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2563

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๗๗๔ รายการ

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกบิดเขาควายสแตนเลส จำนวน 24 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็นไซต์ของหน่วยงาน

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร F4 จำนวน 110 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV Viral Load) จำนวน ๙,๕๐๐ Test ด้วยวิธี (e-bidding) เลขที่โครงการ 63027496974

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงซักฟอก จำนวน 480 ถุง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสบู่เหลวล้างมือจำนวน 60 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างจาน จำนวน 160 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักแพทย์หลังที่ ๓ และหลังที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นผนังห้องบ้านพักแพทย์ หลังที่ ๑ และหลังที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างติดตั้งประตู ห้องพักแพทย์อายุรกรรมหญิง ชั้น ๕ อาคารจินดามณี

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมท่อประปาแตกในผนังห้องน้ำชาย ธนาคารเลือด ชั้น ๕ อาคารมารดาเรียม

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สไนตรัสออกไซด์ 25 กิโลกรัม จำนวน 8 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นฟิล์มถนอมอาหาร จำนวน 120 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน 200 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือนิทาน จำนวน 60 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาอนามัยวันแคนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมท่อประปามิเตอร์น้ำ แฟลตพักแพทย์ A และ B

๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมท่อประปาแตกในผนังห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ห้องคลอด ชั้น ๔ อาคารมารดาเรียม

๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมแซมฝ้าจากน้ำรั่วซึมบริเวณห้องล้างเครื่องมือ หน่วยงานจ่ายกลาง

๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองกระดาษใส่ช้อนส้อม จำนวน 50,000 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นตะกร้า จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟอร์นิเจอร์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกะทะไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗,๖๓๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง 

๔ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพืแบบฟอร์ม จำนวน 30,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม เนื้อเลนส์สีเหลือง จำนวน 1,315 ตัว (ครั้งที่ 2) (e-bidding) เลขที่โครงการ 63027484581

๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมท่อน้ำแอร์รั่วซึมบนฝ้าเพดาน ศูนย์ประกันสุขภาพ ชั้น ๖ อาคารเจษฎาบดินทร์

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำกลุ่มบำบัดสำหรับผู้ป่วยและญาติ จำนวน ๖๗ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดลูกยางดึงกระดาษ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์แบบไม่มีตัวบ่งชี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 200 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทีวีจอแบน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 Set ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 Set ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจรและแผงกั้นเหล็กจราจร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือพลาสติก จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรจอดรถ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 2,000 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงบริจาคโลหิต จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงไม้กายภาพบำบัด จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อAMBU BAG SILICONE (ผู้ใหญ่) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ น้ำยาฟอกเลือด B (Part B) จำนวน ๑๒,๐๐๐ แกลลอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดซื้อ น้ำยาฟอกเลือด A (Part A) จำนวน ๘,๐๐๐ แกลลอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารซ่อมบำรง ชั้น ๓-๔ โรงพยาบาบพระนั่งเกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารองนั่งชักโครก สีขาวทรงกลม จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฝักบัวอาบน้ำ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีดำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 720 แพ็ค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 360 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเซ็ทผู้ป่วย จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงกระดาษ จำนวน 12,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารองนั่งชักโครก สีขาวทรงวงรี จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลครไลน์ ขนาด 9 V จำนวน 60 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษฟาง จำนวน 8,000 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดลื่นพิเศษ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63027516328)

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดสองห้อง (DDDR) จำนวน ๕๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62117242439)

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย Intra Aortic Balloon Pump (IABP) จำนวน ๑๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63027509158)

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้น ของหัวใจชนิดกระตุกไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTD) จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62117249558)

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดเคลือบยา Amphilimus จำนวน ๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63027504050)

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการบำบัดรักษา จำนวน ๒ รายการ (เพื่อทำการรักษานางสาวสุดารัตน์ จิตประสงค์ โดยนายแพทย์ปิติชัย สุพพัตพงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62127211194) 

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Disposable Dome จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097164547)

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดหลอดเลือดตีบตัน กลุ่ม XT จำนวน ๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63027439835) 

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจแบบหน้าจอระบบสัมผัส (Intra-Aortic Balloon Pump Cardiosave) จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 63027245346 

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารอายุรกรรม (เจ้าทับ) ยี่ห้อ ROYAL EXPRE

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมท่อน้ำทิ้งอุดตัน ห้องฝากครรภ์ ชั้น ๒ อาคารเจษฎาบดินทร์

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมท่อประปาแตกในช่องชาร์ปและใต้ดิน ด้านหลังห้องตรวจ ๔๙

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมท่อประปาแตกใต้ดิน ข้างรั้วด้านหลังห้องพักงานสนาม

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมท่อแอร์น้ำรั่วซึมและมอเตอร์เสียงดัง ศูนย์ประกันสุขภาพ ชั้น ๖ อาคารเจษฎาบดินทร์

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมท่อประปาแตกในผนังห้องพรีเมี่ยม ชั้น ๓ ลงมาบริเวณที่นั่งรอตรวจห้อง x-ray ชั้น ๒ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจความถี่สูงพร้อมการันตีปริมาตรและอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding)

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง (e-bidding)

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ผล จำนวน 150,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บของ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้กวาดสนาม จำนวน 100 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้ายางเขียว จำนวน 20 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้พื้น จำนวน 30 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์ฉีดยุง จำนวน 120 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์เข้าม้วน จำนวน 500 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON จำนวน 40 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ XEROX จำนวน 10 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น 2 ชั้น สำหรับวางเครื่องมือสเตอร์ไรซ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่และไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเคลือบบัตร A3 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นแช่ยา 2 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างสำหรับเครื่องล้าง จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแปรงสีฟัน จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Roll up จำนวน 4 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary Guiding Catheter) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-eluting stent DES) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63027428504)

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary guiding catheter) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087465673)

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดห้องเดียว ( Single AICD ) จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63027417628)

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 30 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมกึ่งตั้งพื้นตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น HP LJ M๔๕๕๕ MFP ๒๔K black Contract Toner Cartridge (๐๒CE๓๙๐XC) จำนวน ๓๐ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ติดตั้งชักโครก ห้องน้ำองค์กรแพทย์ ชั้น ๗ อาคารเจษฎาบดินทร์

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมท่อประปาแตกในผนังห้องพรีเมี่ยม ๑๐ ชั้น ๕ ลงมาห้อง x-ray อาคารศูนย์การแพทย์

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อFlow sensor Spirolog for Draeger Ventilator จำนวน ๒ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBattery จำนวน ๖ ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 23 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อLeg spring จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 35 ชุด (เลขที่โครงการ 62077166697)

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าบู๊ท จำนวน 48 คู่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่น DVD จำนวน 10 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโรอัพ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมแซมประตู ห้องโภชนาการ ชั้น ๗ อาคารศรีสุลาลัย

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องหน้าหน่วยงานเวชสารสนเทศ ชั้น ๘ อาคารเจษฎาบดินทร์

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมท่อน้ำทิ้งอุดตัน ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ชั้น ๘ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้ออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ๒ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษย้อมสีกระจกตา จำนวน 3 BOX ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟานั่ง - นอน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถวโพลี่โพรพิลีน 4 ที่นั่ง จำนวน 2 แถว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (2 วาวล์) จำนวน 70 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (วาวล์เดียว) จำนวน 24 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดผ้าม่าน จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกาย (ESWL)

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 390XC จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยาง จำนวน 4 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 975X จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER และ HP จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทิชชูแกนใหญ่ จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลิบหนีบดำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบตรวจเลือดสีชมพู จำนวน 300 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาชนะชานอ้อย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง (e-bidding)

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับกลุ่มงานจักษุวิทยา

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน ชนิด Sequent NEO จำนวน ๑๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63027242764)

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ตัวกรองแยกพลาสมา (Plasma Filter) จำนวน ๑๕๐ อัน

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า 3 มอเตอร์ จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 800 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีเทา จำนวน 300 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน 100 คิวบ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อคเกอร์และโต๊ะพับ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส (ห่อแผ่นประคบร้อน) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 10,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ชนิด cordis จำนวน ๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62117141950)

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมท่อน้ำทิ้งอุดตัน โภชนศาสตร์ ชั้น ๗ อาคารศรีสุลาลัย

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมท่อน้ำร้อนรั่วซึม จากห้องจ่ายกลาง ชั้น ๖ ลงมาห้องผลิตยา ชั้น ๕ อาคารศรีสุลาลัย

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมท่อส่งน้ำแอร์รั่วซึม ห้องจ่ายยา ชั้น ๔ Refill อาคารเจษฎาบดินทร์

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ปรับปรุงหน่วยงานสุขศึกษา ชั้น ๖ อาคารเจษฎาบดินทร์

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมปรุงแต่ง จำนวน 20 ลัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมสร้างเสริมทักษะและกิจกรรมสันทนาการ จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานดำ-ไวท์บอร์ด (แม่เหล็ก) ขาหยั่ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุในการจัดทำสื่อในการจัดการเรียการสอน จำนวน ๕๔ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นเอนกประสงค์ 5 ชั้น จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน 152,000 การทดสอบ (Test) (e-bidding) เลขที่โครงการ 63017311609

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สายสวนเพื่อการตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน ๑๕๐ ชิ้น (เลขที่โครงการ : 63027184971)

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน ๖ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบสั่งยาผู้ป่วยใน จำนวน ๕๐ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเช็ทผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวย์โปรตีน จำนวน 150 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๗๑ เครื่อง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้นะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจ ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร กลุ่มงานอายุรกรรม

๐๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์วิดีทัศน์สำหรับผ่าตัดผ่านกล้องภายในข้อโดยเปลี่ยนอะไหล่ Motorized Shaver Handpiece โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมผนังหน้าลิฟท์ เบอร์ ๓๒ ชั้น ๑ , ๕ และ ๖ อาคารมารดาเรียม

๐๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมประตู Stainless ห้อง PICU เด็ก ชั้น ๗ อาคารจินดามณี

๐๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมบ้านพักพยาบาลชาย

๐๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องห้องสมุด ชั้น ๖ อาคารเจษฎาบดินทร์

๐๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโครงกระดูกฟีเมอร์ที่ Piriformis Fossa จำนวน 125 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๐๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบป้องกันการเกิดการเคลื่อนหลุดของสะบ้า จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๐๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้น แบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน 220 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซีเมนต์ยึดกระดูกแบบมีสารปฏิชีวนะ จำนวน 680 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ โครงการ 63017490708

๐๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๑๖,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

๐๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประเภทเครื่องเอกซเรย์ จำนวน ๖ รายการ

๐๖ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อAMBU BAG SILICONE (ผู้ใหญ่) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อAMBU BAG SILICONE (ผู้ใหญ่) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำเคมีใช้กับเครื่องล้างจาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 970XL จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายฉีดชำระ จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๕ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน 200 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๕ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ้า จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 300 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกผล จำนวน 20 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเดินสายสื่อสาร ชนิด Fiber Optic จำนวน 1 งาน

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Monitor จำนวน 1 เครื่อง

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องดึงหลัง จำนวน 1 เครื่อง

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอบฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 1 ตู้

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องโรเนียว จำนวน 1 เครื่อง

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นง 9930 จำนวน 1 คัน

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 3 รายการ

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 2 รายการ

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 2 รายการ

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 2 รายการ

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาซักผ้า จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทีวีจอแบน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น พร้อมที่นอนและเครื่องนอน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บรองเท้าไม้ จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นเหล็กฉาก 6 ชั้น จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้มีพนักพิง ท้าวแขน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ติดตั้งระบบท่อจ่ายแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก จำนวน 1 เครื่อง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก จำนวน 1 เครื่อง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Monitor จำนวน 1 เครื่อง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง short wave จำนวน 1 เครื่อง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง short wave จำนวน 1 เครื่อง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง short wave จำนวน 1 เครื่อง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

๐๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ติดตั้งขายึดราวผ้าม่าน หน่วยงานแพทย์แผนไทย

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นฟิล์มถนอมอาหาร จำนวน 72 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นสก๊อตไบร์ท จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึก EKG จำนวน 20 packs ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึก EKG จำนวน 20 packs ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium Hyaluronate Solution ๑.๔% จำนวน ๒,๖๐๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097164176)

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ทาสีผนังด้านหน้าตึกสงฆ์อาพาธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมแซมฝ้า ชั้น ๑ อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมแซมกระเบื้องยางและทาสี ห้อง ๕/๓ แฟลตพักแพทย์ A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล จำนวน ๑ เครื่อง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟ จำนวน 34 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP และ BROTHER จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังทิ้งเข็ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักแพทย์ หลังที่ 1 และหลังที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave ยี่ห้อ getinge โดยเฉพาะเจาะจง

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับทดน้ำเข้า-ออก ใช้ผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงและตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน ๔๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097335254)

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจแบบหน้าจอระบบสัมผัส (Intra-Aortic Balloon Pump Cardiosave) จำนวน 1 เครื่อง

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประก่าศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอด แบบข้างเตียงและเคลื่อนย้ายระหว่างโรงพยาบาล (Extracorporeal Membrame Oxygenator : ECMO) จำนวน 1 เครื่อง

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ้า จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษฟอร์มเปล่าต่อเนื่อง จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดตะเกียบ จำนวน 30 ดวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบบันทึกการให้ยา จำนวน 20,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์ จำนวน 300 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่ายแก๊ส

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องกลาง หน่วยงานอุบัติเหตุ

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตาข่ายกันนก ชั้น ๖-๘ อาคารสำเภาทอง

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ LAN ชั้น ๓ อาคารสำเภาทอง

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชักโครก

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปาแตกใตพื้น แพทย์แผนไทย

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดาน จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097704436)

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรรไกรขนาดใหญ่ 9 นิ้ว จำนวน 120 ด้าม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่โครงการ 62127354549

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 840,000 ลูกบาศก์เมตร (e-bidding)

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผลพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑๕ เครื่อง

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๑๖,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๑๖,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ แบบไม่รวมอะไหล่ อาคารสำนักงานช่าง ยี่ห้อ HYUNDAI จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ แบบไม่รวมอะไหล่ อาคารเงินถุงแดง ยี่ห้อ HYUNDAI จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อน้ำยาตรวจตะกอนปัสสาวะ จำนวน 57,000 Test (e-bidding) เลขที่โครงการ 63017110117

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนอะไหล่เครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อง Aloka ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้าง ที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น)

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017176338)

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับทดน้ำเข้า-ออก ใช้ผ่าตัดจอประสาทตาชนิดตัดน้ำวุ้นตา จำนวน ๔๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017299938)

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขท่อน้ำประปา อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Epson จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะ ขนาด 60 ลิตร จำนวน 6 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟานั่ง - นอน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่เย็น แบบ 1 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยกรวยกระดาษ จำนวน 20 ลัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์แยกและขยายสัญญาณ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใส จำนวน 100 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 400 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. 2563

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องอัลตร้าซาวด์ EPIQ 5C จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานสวิง ห้องผ่าตัด ชั้น ๑๗ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการการจ้าง ที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 วัน

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจการนอนหลับ จำนวน 3 รายการ

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ไม่มีท้าวแขน จำนวน 8 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คการทำงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง ICU อายุรกรรม จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ลิขสิทธิ์โปรแกรม Antivirus ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๐ ลิขสิทธิ์

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในชนิดธรรมดา (ANALOG EXTENSION LINE) จำนวน ๘๐ หมายเลข ของอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรศการ จำนวน 5 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 20,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 20,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคนไข้แพทย์แผนไทย จำนวน 300 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์และลูกหมึก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ห้องแยกโรค อายุรกรรม ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดแก้วใสและจุกยาง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร จำนวน 42 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง Fax จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 10 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 5 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อChart ผู้ป่วย จำนวน 15 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้รองเท้าแบบบานเปิด จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อนและตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าห่มเครื่องมือ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าคลอรีน และความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และวัดค่าออกซิเจนในน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ติดตั้งราวกันตกทางลาด อาคารเจ้าสัว

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมทางลาดอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการบำบัดรักษา จำนวน ๒ รายการ (เพื่อทำการรักษานายเล็ก สิทธิ โดยนายแพทย์ปิติชัย สุพพัตพงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62127212518)

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการบำบัดรักษา จำนวน ๒ รายการ (เพื่อทำการรักษานายพรธัช ภู่ไหม โดยนายแพทย์ปิติชัย สุพพัตพงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62127212886)

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ หัวกล้องรับภาพสำหรับต่อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง เทคอนกรีตทางเท้า บริเวณตลาดนัด

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ติดตั้งราวจับขึ้น-ลง อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 วัน

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการการซื้อ เครื่องและสายกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด

๐๙ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรีโมททีวี จำนวน 24 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๙ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นฟิล์มถนอมอาหาร จำนวน 120 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๙ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 62127208576

๐๙ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 62127208576

๐๙ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 62127208576

๐๙ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง (e-bidding) เลขที่โครงการ 62127157627

๐๙ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล จำนวน ๑ เครื่อง

๐๙ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ลงประกาศวันที่ 9 ม.ค. ๒๕๖3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSodium hyaluronate Solution (IALF) จำนวน ๔๖๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097162669)

๐๙ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ปลงประกาศวันที่ 9 ม.ค. ๒๕๖3 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจความถี่สูงพร้อมการันตีปริมาตรและอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ โครงการ 62127161039

๐๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Fax จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP และ BROTHER จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A5 จำนวน 1,500 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการบำบัดรักษา จำนวน ๓ รายการ (เพื่อรักษานางโสภา แซ่อึ้ง โดยนายแพทย์ปิติชัย สุพพัตพงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62127081367)

๐๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผล Silk จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097160938)

๐๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๒.๖ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62107151667)

๐๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยการดูดลิ่มเลือด eucaAC RX จำนวน ๑๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097333686)

๐๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์จอแบนดิจิตอล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๗ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อุอุปกรณ์ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร ชนิดห้องเดียว (VVIR) จำนวน ๑๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๗ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62117436866)

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้ม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 จำนวน 1,200 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดปกแข็ง จำนวน 240 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีเทา จำนวน 300 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟานั่ง - นอน จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 9 ประตู จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้มีพนักพิงและท้าวแขน จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสก๊อตเทปใส จำนวน 600 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นใส่ท่อออกซิเจน ขนาด 6 คิว ทำด้วยสแตนเลส จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 3 ประตู จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนตรัสออกไซด์ 25 กิโลกรัม จำนวน 10 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเช้ด ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ จำนวน 50 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER และ HP จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 17A จำนวน 6 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Samsung

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง แฟลตพักแพทย์ B รอบสอง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติ๊กเกอร์ฝ้าห้องฉุกเฉิน

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง หน้าห้องจ่ายยา ชั้น ๔ อาคารเจษฏาบดินทร

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๑๖,๐๐๐ รีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อแถบทดสอบเบาหวานปลายนิ้ว จำนวน 250,000 ชิ้น

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น HP ๒๖X BLACK CONTRACT LJ TONER CARTRIDGE จำนวน ๓๐ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ชุด (10+2 จุด central Monitor)

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการบำบัดรักษา จำนวน ๓ รายการ (เพื่อทำการรักษานายนิด วันกลิ่น โดยนายแพทย์ปิติชัย สุพพัตพงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการ 62127076963

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62117436866

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม เนื้อเลน์ส์สีเหลือง จำนวน ๑,๓๑๕ ตัว (e-bidding) เลขที่โครงการ 62127105222

๐๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการบำบัดรักษา จำนวน ๓ รายการ (เพื่อรักษานายทวี ชูโชค โดยนายแพทย์ปิติชัย สุพพัตพงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62127212281)

๐๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน 150 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด ๒ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง

๐๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คการทำงาน พร้อมล้างทำความสะอาดของเครื่องปรับอากาศ จำนวน 86 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปี 63 จำนวน 4,000 ฉบับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกวีดีโอ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 500 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น แบบถังเก็บฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ แบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusion Pump) จำนวน 123 เครื่อง

๐๒ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม เนื้อเลนส์สีเหลือง จำนวน ๘๕ ตัว

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ) (e-bidding)

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค์ (Microcatheter Multipurpose หรือ Transit catheter จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62027301148)

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เลนส์ส่องตรวจ จำนวน ๒ รายการ

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษฟาง จำนวน 8,000 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแบบเท้าเหยียบ จำนวน 30 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแบบเท้าเหยียบ จำนวน 30 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูกชนิดครรภ์แฝด จำนวน ๑ เครื่อง

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก ราวสไลด์ พร้อมเบาะ เสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียง และโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน ๑๗ เตียง

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62127075728)

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง ACB MAIN ของหม้อแปลงไฟฟ้า TR๑ และ TR๒ ขนาด ๔,๐๐๐ A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ Shirnadzu รุ่น MUX-๑๐ จำนวน ๓เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรพลาสติกและหมึกพิมพ์เครื่องทำบัตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้มีพนักพิงและท้าวแขน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางปลั๊กไฟ จำนวน 60 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลนส์สำหรับกล้อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟแฟลชสำหรับกล้อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาาปริ้นเครื่องนึ่งไฟฟ้า จำนวน 60 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์แบบไม่มีตัวบ่งชี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์แบบไม่มีตัวบ่งชี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 3 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีใช้กับเครื่องล้างจาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้า ชนิด ๒ ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบน แบบ ดอร์ เอ และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๖๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 62057471000)

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) จำนวน ๒ เครื่อง

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบมือหมุน 1 ไกร์ จำนวน 20 คัน โดยวิธีคัดเลือก

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 800 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง/a>

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 500 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์ดวงเปล่าเข้าม้วน จำนวน 400 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งม่านปรับแสงแบบโปร่งแสง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มและผงซักฟอก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดเข้าทางแขน จำนวน ๘๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62117286655)

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน ( CRTD ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097335580)

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดหลอดเลือดคดเคี้ยว กลุ่ม SION จำนวน ๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097332717)

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัด ซื้ออุปกรณ์ในการบำบัดรักษา จำนวน ๒ รายการ (เพื่อทำการรักษานางสาวสุดารัตน์ จิตประสงค์ โดยนายแพทย์ปิติชัย สุพพัตพงศ์)

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อเลนส์แก้ว

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 200 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (วาวล์เดียว) จำนวน 24 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างสำหรับเครื่องล้าง จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตาเทียมชนิดนิ่ม เนื้อเลน์ส์สีเหลือง จำนวน 1,315 ตัว (e-bidding) เลขที่โครงการ 62127105222

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเช็ดทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 100 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้และโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 120 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจาดพลาสติก จำนวน 240 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมาส์คอมพิวเตอร์ จำนวน 60 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกหมึกดำ จำนวน 20 ลูก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบและถุงอบสมุนไพร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่เก็บของพลาสติก 2 ชั้น จำนวน 17 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดผ้าม่านกั้นเตียง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน ชนิด Non-Compliance (๐.๐๑๖) จำนวน ๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097331389)

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 12 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล้อคเกอร์ ขนาด 12 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ภาพถ่าย จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองน้ำ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดโคบอลโครเมียม เคลือบยา Everolimus จำนวน ๕๐ ชิ้น

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา ติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ หอผู้ป่วยอายุรกรรม ๒

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งพื้นสแตนเลสกันลื่น ในลิฟท์ No.๓๑ อาคารจินดามณี

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใส จำนวน 50 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงร้อน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมนบอร์ดกริ่งหัวเตียง ติดผนัง จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทิชชูแกนใหญ่ จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ 26X จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องอัลตร้าซาวด์

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (e-Bidding)

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพดิจิตอลชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 62097491136)

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งปลั๊กไฟที่แผนกเอกซเรย์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้นโดยเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น HP 26X BLACK CONTRACT LJ TONER CARTRIDGE จำนวน 30 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้ออกซิเจนครบชุด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 50 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 50,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 6 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER และ HP จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟานั่ง-นอน จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาาถนอมสายตา จำนวน 300 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับและเก้าอี้พลาสติก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหูฟังแพทย์และเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงตรวจโรคพร้อมบันได จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 9 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 970XL จำนวน 15 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP 971XL จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBrother DCP-L๓๕๕๑CDW จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 720 ห่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์เข้าม้วน จำนวน 100 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม บัตรตรวจโรค จำนวน 40,000 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือด จำนวน 3 รายการ

๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล (e-bidding)

๐๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึก EKG จำนวน 20 packs ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างสำหรับเครื่องล้าง จำนวน 10 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้าจอทัชสกรีน จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงt

๐๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจปริมาณไวรัสตับอักเสบ (HBV Viral Load) จำนวน ๗๕๐ Test

๐๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV Viral Load) จำนวน ๙,๕๐๐ Test

๐๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62117398921)

๐๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและไตชนิดโค้งงอได้ จำนวน ๑ ชุด

๐๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและไตชนิดโค้งงอได้ จำนวน ๑ ชุด

๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาลบคำผิด จำนวน 240 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Epson จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 8 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 4 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำประปาแตกใต้ดิน บ่อสูบน้ำ แฟลตพยาบาล A

๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดเข้าทางขา จำนวน ๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายลวดสำหรับนำสายสวนหลอดเลือด จำนวน ๑,๖๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Copolymer จำนวน ๑,๗๕๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097706354)

๐๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโปรแกรมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ

๐๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ชุด (4 จุด central Monitor)

๐๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๒๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097451991)

๐๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเคาน์เตอร์และตู้ของกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม (e-bidding)

๐๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดแรงดันสูง จำนวน ๕๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้นะการเสนอราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดย่อยสลายได้ จำนวน 200 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ดซื้อสายสวนหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย จำนวน ๑,๖๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์พองบอลลูน จำนวน ๓๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายชุดปั๊มน้ำและจ่ายน้ำคลูลิ่งแอร์บนดาดฟ้าอาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CR and PACS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นผนังและติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียม งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสี แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ TOSHIBA

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาดูแลเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี้ ยี่ห้อ TOSHIBA

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์4

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ จำนวน 1 เครื่อง

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องผลิตน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 3 รายการ

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 3 รายการ

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคา ซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 6 หมวด 250 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (e-bidding) เลขที่โครงการ 62117342314

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมและตรวจเช็คเครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ Samsung Med

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อบอร์ดปิดประกาศแบบแปลนอาคาร พร้อมทาสีผนัง ชั้น ๑ อาคารศร

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการเอกซเรย์ อาคารศูนย์การแพทย์ ง

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ หอพักแพทย์ ตึก B เครื่องที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโครงกระดูกฟีเมอร์ที่ยอดของ Greater trochanter จำนวน 125 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 62107213926) 

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำเภาทอง ชั้น ๒ ให้เป็นห้องตรวจเวชกร 

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบรองรับเครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Bidding) (เลขที่โครงการ 62067081476) 

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจตะกอนปัสสาวะ จำนวน 57,000 Test (e-bidding)

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการการซื้อ หัวกล้องรับภาพสำหรับต่อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบาะเตียงทำแผลชนิด 3 ตอน จำนวน 2 ที่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม สมุดแจ้งประจำหอผู้ป่วย จำนวน 300 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน๊อต จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบตรวจเลือดสีชมพู จำนวน 300 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 3 เครื่อง 

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อุอุปกรณ์ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร ชนิดห้องเดียว (VVIR) จำนวน ๑๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารมารดาเรียม 

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งประตูอัตโนมัติ ชั้น ๑๔, ชั้น ๑๕ 

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ไหมเย็.บแผลสังเคราะห์ ชนิดละลายได้ เคลือบสารต่อต้านแบคทีเรีย จำนวน ๑๒๐ โหล 

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ 2 ประตู จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบคำร้องขอมีเวชระเบียนใหม่ จำนวน 30,000 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบันทึกการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือด จำนวน 10,000 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรจอดรถ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 1,000 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 6 หมวด 250 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (e-bidding) เลขที่โครงการ 62117342314 

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างกั้นผนังกระจกอลูมิเนียมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทคอนกรีตทับรางระบายน้ำ ทางเดินระหว่างอาคารเจษฏาบดินทร์กับอ 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อรั่ว ซ่อมฝ้า และทาเก็บสีฟ้า บริเวณห้องคลอด ชั้น ๑๑ อ 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานห้องอาบน้ำ ชาย-หญิง รังสีวิทยา ชั้น ๒ อาคารศูนย์การแพทย์ 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน 200 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนใยมะพร้าวหุ้มหนังเทียม จำนวน 6 ที่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 2,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาชนะชานอ้อย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ EKG จำนวน 10 packs ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแกนกระดาษสำหรับเป่าปอดและกระดาษม้วน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 270 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ 

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097701353)

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097700984) 

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 20 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (วาวล์เดียว) จำนวน 24 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 3 แถว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 100,000 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 3 แถว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมแซมพื้นใหม่ในหน่วยงานแพทย์แผนไทย

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ วัน

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ผล จำนวน 10 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาน้ำเกลือสเตนเลส จำนวน 5 ต้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อสำหรับเลื่อนด้านข้าง จำนวน 1 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4 อาคารศรีสุลาลัย จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg (2 วาวล์) จำนวน 70 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าห่อเครื่องมือ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจปริมาณไวรัสตับอักเสบ (HCV Viral Load) จำนวน ๗๕๐ Test 

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน 152,000 การทดสอบ (test) 

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV Viral Load) จำนวน ๘,๕๐๐ Test 

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ LAN อาคารสำเภาทอง 

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตีเบอร์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 14 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 16 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ตู้อบเด็กแรกเกิด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 6 PC ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างสำหรับเครื่องล้าง จำนวน 10 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบคกิ้งโซดา จำนวน 20 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ชนิด Launcher จำนวน ๖๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ) (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097716115

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม เนื่อนส์สีเหลือง จำนวน 1,315 ตัว (e-bidding)

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ เอ และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน 65 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 62057471000) 

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นกระเบื้อง หน้าทางเข้าห้องสมุด ชั้น ๖ อาคารเจษฏาบดิน 

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมน้ำรั่วซึมในผนัง ห้องพักแพทย์ กุมารเวชกรรม ๘ อาคารจินดา 

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานทางหนีไฟ ชั้น ๔ 

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายห้องฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตัวอักษรซิงค์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตัวอักษรสแตนเลสเงาพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ หอพักพยาบาล เครื่องที่ ๒๑ 

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ ฟูจิเทค อาคารมารดาเรียม ตัวที่ ๗ จำนวน ๑ ตัว 

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ ฟูจิเทค อาคารมารดาเรียม ตัวที่ ๘ จำนวน ๑ ตัว 

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม

๐๗ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๗ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากำจัดคราบสนิม จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๗ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบรคเกอร์ จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๗ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวย์โปรตีน จำนวน 200 กระป๋อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๗ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผรการจัดซื้อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 6 หมวด 250 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563

๐๗ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง 

๐๗ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผรการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง 

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนส์เดี่ยว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (2 วาวล์) จำนวน 70 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปตท. 48 Kg. (วาวล์เดียว) จำนวน 24 ถัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน 400 กิโลกรัม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 23 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดทะเบียนผู้คลอด จำนวน 5 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะนั่งเล่นพร้อมเก้าอี้ จำนวน 16 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกะทะพร้อมซึ้ง จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นจ่ายยาประจำหอผู้ป่วย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความมีชีวิตของฟัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรอฟันปลอม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดวัสดุอุดคลองรากฟัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเผาลูปไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสับผสมแบบกระทะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับลูกปืน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างทำเคาน์เตอร์และตู้ของกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม (e-bidding) เลขโครงการ 62117077030

๐๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตู้เตรียมยาเคมีบำบัด Envair จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมโซล่าเซลล์ LED 200 วัตต์ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๐๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกุญแจและบานพับ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ Reverse Osmosis (R

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินของหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารแฟลตแพทย์ แพทย์พยาบาล โดยเฉพาะเจาะจง

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งแตก ชั้น 8 กุมารเวช ลงมา ชั้น 7 อาคารจินดามณี 

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรงสูง 

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสง ชั้น ๑๖-๑๗ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น 

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพื้นสแตนเลสกันลื่น ในลิฟท์ No.๓๒ อาคารจินดามณี 

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำประปาแตกในช่องชาร์ป ชั้น ๒ กายภาพบำบัดลงมาห้องฉีด 

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นรองนอนสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผ้า Premium จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชามผสมสเตนเลส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP และ EPSON จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครเวฟ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นของและอาหาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสะโพกหักภายในโพรงกระดูกแบบสั้นแบบยึดกระดูกสะโพกด้วยโลหะหัวใบมีดโค้ง จำนวน 140 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 62027493728)

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นแช่ยา 1 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผลิตถุงตวงเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่น CDและซอง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใส จำนวน 10 แพ็ค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใส จำนวน 10 แพ็ค ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน กบ 4957 จำนวน 1 คัน 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ประกอบการผ่าตัด จำนวน 4 รายการ 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Pulse Oximeterจำนวน 1 เครื่อง 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นจ 691 จำนวน 1 คัน 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ทะเบียน นง 3993 จำนวน 1 คัน 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 2 รายการ 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 4 รายการ

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 4 รายการ

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าเสื่อม) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดล๊อคคานบนและล่าง จำนวน 2 รายการ 

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นของแบบตาข่ายสแตนเลส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกผล จำนวน 28 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดนิทรรศการ จำนวน 5 แผ่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นปฐมพยาบาล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA จำนวน 1,200 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ AAA จำนวน 1,200 ก้อน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสก๊อตเทปใส จำนวน 600 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างจาน จำนวน 160 แกลลอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงซักฟอก จำนวน 480 ถุง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษฟาง จำนวน 8,000 พับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนภาพไวนิล จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาติดผนัง จำนวน 16 เรือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรอ่านระยะไกล จำนวน 500 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาด 5.2 คิว จำนวน 16 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น 2 ประตู จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นเหล็กฉาก จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ จำนวน 20 หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบคล้องถุงเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการการจ้าง ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในชนิดธรรมดา (ANALOG EXTENSION LINE) จำนวน ๘๐ เลขหมาย ของอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโปรแกรมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097708208)

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค. - พ.ย. 62 (แบบสขร.1)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง พร้อมกล่องมาตรฐานบรรจุ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก (เงินบริจาค)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือเจาะกระดูกสำหรับยึดติดกระดูกโดยการผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก (เงินบริจาค)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก (เงินบริจาค)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ สูติกรรม พร้อมกล่องมาตรฐานบรรจุ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก (เงินบริจาค) 

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด Retina Set จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก (เงินบริจาค) 

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลหะดามโพรงกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62087079145)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดผ่าตัด Pediatric Set จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีคัดเลือก (เงินบริจาค)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097662184)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าและสัญญาณไฟห้องผ่าตัด ชั้น ๑๖-๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคาศประกวดราคาจ้างเหมาค่าตรวจพิเศษนอกโรงพยาบาล (MRI) ประจำปี ๒๕๖๓ (e-bidding)

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวโจ๊กหอมมะลิ จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสลายนิ่ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน ๓๖๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเกลียงเตียงเฟาเวอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ) (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097716115

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยงานจ่ายกลาง (e-bidding) เลขที่โครงการ 62097331132

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ สายสวนเพื่อการตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวน ๑๕๐ ชิ้น

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดแขวนเพดาน จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097704436)

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจห้องล่าง สองห้องพร้อมกัน (CRTP) จำนวน ๘ ชุด เลขที่โครงการ : 61117124452

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองกระดาษใส่ช้อนส้อม จำนวน ๕๕,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์เข้าม้วน จำนวน ๕๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๓๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงร้อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงร้อน จำนวน ๑๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีแดง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกระบบ Sentricon อาคารสงฆ์อาพาธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนบานหน้าต่างกระจก ในห้องบัญชี และหน้าลิฟต์ ชั้น ๕ อาคารเจาณฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง ห้องควบคุมแอร์ ชั้น ๘ หน่วยงานข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะตัน ห้องน้ำชาย ชั้น ๓ อาคารเจษฏาบดินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้อง ๕๖๐๔ อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้อง ๕๖๐๑ อาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อแกนเกลียว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อแกนเกลียว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟกลม จำนวน 30 หลอด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายฉีดชำระ จำนวน 60 pc ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกลิดประตู จำนวน 36 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อแกนเกลียว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อแกนเกลียว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัด รังสีวิทยา ชั้น ๒ อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมินิบอลวาล์ว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊อก จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมน้ำรั่วซึมจากห้อง ๔๐๗ ลงมา ๓๐๗ แฟลตพักพยาบาล ๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อส้วม บ้านพักแพทย์หลัง ๒ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินท่อประปา หน่วยงานเตาเผาขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น HP LJ M๔๕๕๕ MFP ๒๔K black Contract Toner Cartridge (๐๒CE๓๙๐XC) จำนวน ๓๐ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62097405018

๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ ชนิดกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTP) จำนวน ๕ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ จำนวน 100 ดวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝักบัวและก๊อก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊ก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อชาร์ป จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กั้นผักตบชวา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดบอร์ดอินเตอร์คอม จำนวน 24 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนตรัสออกไซด์ 25 กิโลกรัม จำนวน 10 ท่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 1 เส้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์แบบไใ่ใีตัวบ่งชี้ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มลม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล SSB ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง