ต่อกิจกรรม - หน้า 2 

02-528-4567

ภาพกิจกรรม - ต่อกิจกรรม

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เพื่ิเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ณ ตึกสงฆ์อาพาต ชั้น 1 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี


กิจกรรม สัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางการะสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเจ้าสัว ชั้น 1


กิจกรรมสัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ในวันที่่ 16-20 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเจ้าสัว ชั้น 1


ยินดีต้อนรับนายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมงานเกษียณ "ความผูกพัน ไม่มีวันเกษียณ " ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์สไตลิช คอนเวนชั้น โฮเทล ชัั้น 4


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมงานเกษียณ "ความผูกพัน ไม่มีวันเกษียณ " ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์สไตลิช คอนเวนชั้น โฮเทล ชัั้น 4


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมงานเกษียณ "ความผูกพัน ไม่มีวันเกษียณ " ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์สไตลิช คอนเวนชั้น โฮเทล ชัั้น 4


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมงานเกษียณ "ความผูกพัน ไม่มีวันเกษียณ " ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์สไตลิช คอนเวนชั้น โฮเทล ชัั้น 4


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมงานเกษียณ "ความผูกพัน ไม่มีวันเกษียณ " ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์สไตลิช คอนเวนชั้น โฮเทล ชัั้น 4


วันที่24 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ วัดสพานสูง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี


พิธีเปิดศูนย์ผ่าตัดแผลเล็กและส่องกล้องทางออร์โธปิดิกส์


พิธีเปิดลานกีฬาอเนกประสงค์


พิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ PNK

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 3-6 อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 ณ หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น โรงพระยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

ผู้อำนวยการพบประเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเจษฎบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทย์สตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ท่านสามารถอัปโหลดภาพกิจกรรมได้ทางลิงค์ด้านล้างนี้ครับ

กิจกรรม 5 ส. Big Cleanimg Day โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

โรงพยาบาลจัดโครงการสัปดาห์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครบรอบ 60 ปี 6 ทศวรรษ สู่ศูนย์การแพทย์ชั้นนำ 19-30 มิถุนายน 2560 และในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ได้จัดพิธีเปิดสัปดาห์เภสัชกรรม โดย ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย

พิธีเปิดสโมสรสวัสดิการร้านอาหารเจ้าหน้าที่ โรงพระยาบาลพระนั่งเกล้า

กิจกรรม โครงการสัปดาห์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครบรอบ 60 ปี 6 ทศวรรษ สู่ศูนย์การแพทย์ชั้นนำ 19-30 มิถุนายน 2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได้มีกิจกรรม ปล่อยปลา และแจกของใช้ให้กับผู้ป่วย

ภาพกิจกรรม 6 ทศวรรษ สู่ศูนย์การแพทย์ชั้นนำ โรงพยาบาลคุณธรรม FESTIVAL วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดโครงการสัปดาห์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครบรอบ 60 ปี 6 ทศวรรษ สู่ศูนย์การแพทย์ชั้นนำ ในวันที่ 19-30 มิถุนายน 2560


พิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทำพิธีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา Corneal Transplantation Center เขตสุขภาพที่ 4 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วันที่ 14 มิถุนายน 2560

ภาพกิจกรรม พิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้้บริจาคอวัยวะและดวงตา 14 มิย. 2560


MOU โครงการพาผู้ป่วยรอปลูกถ่ายกระจกตากลับบ้าน เขตสุขภาพที่ 4 พฺิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุน โครงการพาผู้ป่วยรอปลูกถ่ายกระจกตากลับบ้าน เขตสุขภาพที่ 4 ระหว่างสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข ดวงตาสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี


พิธีลงนามข้อตกลง MOU โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็จเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์ IT) ระหว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 8.1 ชั้น 8 อาคารเจษฏาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2560 ในวันที่ 12 เมษายน 2560


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรม วันสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยมี การแสดง ชุด สิบหมื่น งานวันสงกรานต์ 2560


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรม วันสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยมีการแสดง ชุด ยามเย็น งานวันสงกรานต์ 2560


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรม วันสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายา 2560 โดยมีการแสดง ชุดรำอวยพรอ่อนหวาน ในวันสงกรานต์ 2560

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม วันที่ระลึกพระนบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ วันราชการพลเรือน ณ ห้องประชุมเจษฏาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พบเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเจษฏาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฏาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมสัปดาห์วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ในวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ ลานอาคารเจ้าสัว ชั้น 1

โรงพยาพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรม HA Festival 2017 Pranagklao Hospital ใช้ Lean แก้ไข ใส่ใจ Simple ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเจษฏาบดิทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หรือกิจกรรม 5ส. ขึ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2560

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ด้านอายุรกรรม เรื่อง อายุรกรรมก้าวหน้า วิทยาการก้าวไกล ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม ทำบุญหน่วยงานแพทย์แผนไทย ที่ปรับปรุงสถานที่ใหม่ ที่ตึกสงฆ์อาพาต ชั้น 1 ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.

โครงการดวงตาสดใสเทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชนี อบรมเทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตา จาคญาติผู้เสียชีวติ เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี


ยุติ...การเลือกปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่...การยุติปัญหาเอดส์ 02


ยุติ...การเลือกปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่...การยุติปัญหาเอดส์


งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดทำวีดีทัศการออกกำลังกายสำหรับผู้่ปวยโรคไตเรื้อรัง ขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ได้ออกกำลังกายที่ถูกต้องและมีสุขภาพที่ดีขึ้น

โปรเตอร์ HA National Forum 14-17 มีนาคม 2560 ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี

HA National Forum 14-17 มีนาคม 2560 ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี (1)

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดตอนรับคณะศึกษาดูงานจิตอาสาโรงพยาบาลกระบี่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2560

โรงพยาบาลจัดกิจกรรม นักศึกษาพยาบาล IC ในวันที 14 มีนาคม 2560

การนำเสนอผลงานการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงาน วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 และการสรุปผลงานตรวจราชการและนิเทศงาน ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคาร ศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้รับบริจากการเงินจัดปรับปรุงอาคาร สงฆ์ เพื่อเปิดเป็นอาคารแพทย์แผนไทย ใหม่จากที่้เดิมอยู่ที่ ด้านหลังโรงพยาบาล ในวันที่ 21 มีนาคม 2560


โครงการดวงตาสดใสเทิดไท 84 พรรษา มหาราชินี อบรมเทคนิคการเจรจาขอรับบริจากดวงตา จากญาติผู้เสียชีวิต เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้จัดขบวนส่งหมอวัชรินทร์ จันทร์เสม ที่จังหวัดนคนายก ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดงานเลีัยงส่งหมอวัชรินทร์ จันทร์เสม ในหัวข้อว่า ยินดีกับก้าวใหม่ ร้อยดวงใจผูกพัน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ศรีสุลาลัย ชั้น 8 เวลา 18.00-21.00 น.

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยองค์กรแพทย์ ได้จัดงานเลี้ยงส่งหมอวัชรินทร์ จันทรเสม ในหัวข้อว่า ความผูกผพันเก็บไว้ตลอดไป ความหวังใย มีให้ตลอดกาล ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้ององค์กรแพทย์ ชั้น 7 อาคารเจษฎาบดินทร์

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีคัดกรองมะเร็งเต้านม ปากมดลูก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 8.1 อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 8


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดงานเลี้้ยงส่งหมอวัชรินทร์ จันทร์เสม ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00-21.00 น.ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุนบริการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า การแสดงชุด หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ โดยหมอวัชรินทร์ จันทร์เสม


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดงานเลี้้ยงส่งหมอวัชรินทร์ จันทร์เสม ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00-21.00 น.ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุนบริการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า การแสดง ชุด แว้นบอย สก๊อยเกิลล์ โดยหน่วยงานสนับสนุนบริการ


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดงานเลี้้ยงส่งหมอวัชรินทร์ จันทร์เสม ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00-21.00 น.ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุนบริการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า การแสดงชุด ภูมิแพ้กรุงเทพฯ โดย องค์กรแพทย์


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดงานเลี้้ยงส่งหมอวัชรินทร์ จันทร์เสม ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00-21.00 น.ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุนบริการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า การแสดง ชุด ชาตินี้ที่รัก เราคงฮักกันไม่ได้ โดย กลุ่มการพยาบาล และ PCT กุมารเวชกรรม


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดงานเลี้้ยงส่งหมอวัชรินทร์ จันทร์เสม ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00-21.00 น.ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุนบริการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า การแสดงชุด ข้าราชการที่ดี โดย PCT ศัลยกรรม


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดงานเลี้้ยงส่งหมอวัชรินทร์ จันทร์เสม ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00-21.00 น.ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุนบริการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้จัดส่งประกวด อาคารประหยัดพลังงาน ของโครงการ การไฟฟ้านครหลวง ให้ความสำคัญต่อผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ซึ่งในงานนี้ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้รับวัล อันดับที่ 1 จาก 5 ระดับ


วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ เครือข่ายนักกายภาพบำบัด เขต 4 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

ภาพองค์กรแพทย์สังสรรค์รับขวัญน้องใหม่ องค์กรแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรม องค์กรแพทย์สังสรรค์รับขวัญน้องใหม่ วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าห้องประชุมองค์กรแพทย์ ชั้น 7 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบรุี


ไหว้คูร นักศึกษา ม สยาม 2560 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีไหว้คูร ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 8.1 ชั้น 8 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี


วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารเจ้าสัว โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

การแข่งขันแบดมินตัน 2559 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดแข่งขันกีฬาภายใน กีฬา สามัคคี กลมเกลียว หนึ่งเดียวรวมใจ ขึ้น ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ สนามแบต NP แบดมินตัน ซอยเรวดี นนทบุรี

การแข่งขันฟุตซอล 59 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดแข่งขัน กีฬาสามัคคี กลมเกลียว หนึ่งเดียวรวมใจ เป็นการแข็งกีฬาภายในเพื่อความสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์

การแข่งขันเปตอง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดแข่งขัน กีฬาสามัคคี กลมเกลียว หนึ่งเดียวรวมใจ เป็นการแข็งกีฬาภายในเพื่อความสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์

การแข่งขันปิงปอง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดแข่งขัน กีฬาสามัคคี กลมเกลียว หนึ่งเดียวรวมใจ เป็นการแข็งกีฬาภายในเพื่อความสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม สธ.ห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560 ตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2560 “กระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560” พร้อมมอบนโยบายการตรวจสุขภาพฟรีเป็นของขวัญปีใหม่ ผ่านระบบวีดีโอทางไกลกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกระดับในสังกัดทั่วประเทศ

  

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยการนำผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้กล่าวคำอวยพร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเจษฏาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่าเกล้า จ.นนทบุรี

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัด กีฬาภายใน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 - 16 มกราคม 2560 โดยมีกีแต่ละประเภทดังนี้ ฟุตซอล ปิงปอง เปตอง เบตนิตัน ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดแข่งขันฟุตซอล

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมในวัน คริสมาส ให้กับเด็กๆๆ โดยมี แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ นักศึกษาพยาบาล รวมกันจัดงาน

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดสวดอภิธรรมทีวัดบัวขัวญเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมกีฬา สามัคคี กลมเกลียว หนึ่งเดียวรวมใจ ขึ้น ภายในวันที่ 16 ธันวาคม2559 - 16 มกราคม 2560 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2559 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมโครงการสร้างสรรค์พฤติกรรมบริการที่ดีสู่การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service มาตรฐานดี บริการว่องไว ประทับใจถ้านหน้า โดย นายแพทย์นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมโครงการสร้างสรรค์พฤติกรรมบริการที่ดีสู่การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service มาตรฐานดี บริการว่องไว ประทับใจถ้านหน้า โดย นายแพทย์นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์ รุ่นที่ 4 วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมโครงการสร้างสรรค์พฤติกรรมบริการที่ดีสู่การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service มาตรฐานดี บริการว่องไว ประทับใจถ้านหน้า โดย นายแพทย์นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์ รุ่นที่ 3 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมโครงการสร้างสรรค์พฤติกรรมบริการที่ดีสู่การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service มาตรฐานดี บริการว่องไว ประทับใจถ้านหน้า โดย นายแพทย์นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์ รุ่นที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมโครงการสร้างสรรค์พฤติกรรมบริการที่ดีสู่การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service มาตรฐานดี บริการว่องไว ประทับใจถ้านหน้า โดย นายแพทย์นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม 5ส. ทำความดีถวายพ่อหลวง โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านรวมใจทำความสะอาดตั้งแต่ หน้าโรงพยาบาลถึง หลังโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีให้แก่ข้าราชการทุกท่าน เพื่อกระตุ้นให้ได้มีพลังในการทำงานราชการ และยังถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมสนุกๆ

 

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

 

โรงพบาลาลพระนั่งเกล้าจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาล

เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

ประชุมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

(Serbice plan)  จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ทำบุญถวายในหลวงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 

ตรวจเยี่ยมและประเมินติดตามความพร้อมในการผลิตบัณฑิต

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเข้าร่วม จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี

และพสกนิกร ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมสัปดาห์เบาหวานขึ้นใน

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารมารดาเรียม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

จ.นนทบุรี มีการให้บริการตรวจต่างๆมากมาย เช่น ตรวจหลอดเลือดแดง

วัดความดันลูกตา ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โภชนาการ และอื่นๆอีกมากมาย

 

โรงพบาลาลพระนั่งเกล้าจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาล

เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

โรงพยาบาลจัดทำบุญถวายพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระ

มหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

 

Welcome:temasek Foundation and Nanyang Polytechnic

Interantional,Republic of Singapore.

16 November 2016 at Floor. Department of Nursing.

Jetsabadin Buliding.Prananglkao Hospital,

Nonthaburi Province. 

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดประชุมยุทธการตามล่าหาความสุข

โดยนายแพทย์นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์

รุ่งที่ 1 และ 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องประชุมเจษฏาบดินทร์ ชั้น 9

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับ คณะบริหาร แพทย์ พยาบาล

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำบุญ

และร้องเพลงชาติถวายเพื่อพ่อ