ห้องตรวจศัลยกรรม 

02-528-4567

ตารางแพทย์ห้องตรวจศัลยกรรม

 วัน
 รายชื่อแพทย์
 วันจันทร์
:แพทย์ชัยยศ , แพทย์จเร , แพทย์ภาณุ , แพทย์ทิวา
 วันอังคาร
:แพทย์ปวีณา , แพทย์เจิมวิทย์ , แพทย์ชาคริต , แพทย์จริม
 วันพุธ
:แพทย์พพงศกร , แพทย์สุพนจ์ , แพทย์รัชนี , แพทย์สันติ , แพทย์วิชัย , แพทย์สุทธิเกียรติ
 วันพฤหัสบดี
:แพทย์ชัยยศ , แพทย์ปิติชัย , แพทย์อนุภาพ , แพทย์สุริยะ
 วันศุกร์
:แพทย์พงศกร , แพทย์ธนพร , แพทย์จีระศักดิ์ , แพทย์สกล