ห้องตรวจ หู คอ จมูก 

02-528-4567

ห้องตรวจ หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ห้องตรวจ หู คอ จมูก

 วัน
 รายชื่อแพทย์
 วันจันทร์
:แพทย์ดนัย , แพทย์สมปรารถนา
 วันอังคาร
:แพทย์ภคนันท์ , แพทย์ดนัย
 วันพุธ
:แพทย์สมปรารถนา , แพทย์ภคนันท์ , แพทย์พรรทิพา
 วันพฤหัสบดี
:แพทย์ประเสริฐ , แพทย์วีรยา , แพทย์จุฑารัตน์
 วันศุกร์
:แพทย์พรรทิพา , แพทย์ประเสริฐ