ห้องตรวจกระดูก 

02-528-4567

ตารางแพทย์ห้องตรวจกระดูก

 วัน
 รายชื่อแพทย์
 วันจันทร์
:แพทย์มนตรี , แพทย์ปรีชา , แพทย์นันทวัฒน์ , แพทย์วิชัย , แพทย์มนตรี , แพทย์นันทวัฒน์
 วันอังคาร
:แพทย์บัญชา , แพทย์ปรเมษฐ์ , แพทย์อรรถพล , แพทย์พัฒนพงษ์
 วันพุธ
:แพทย์วิชัย , แพทย์อรรถพร , แพทย์ธนเนตร์ , แพทย์สถาพร , แพทย์นันทวัฒน์ , แพทย์ธนเนตร์
 วันพฤหัสบดี
:แพทย์พัฒนพงษ์ , แพทย์อรรถพล , แพทย์มนตรี
 วันศุกร์
:แพทย์สถาพร , แพทย์ปรเมษฐ์ , แพทย์กัลย์ , แพทย์ปรีชา , แพทย์ดิเรก