จำนวนผู้ป่วยนอก จำแนกตามสิทธิ์, ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปีงบฯ 2565 

02-528-4567

จำนวนผู้ป่วยนอก จำแนกตามสิทธิ์, ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปีงบฯ 2565