จำนวนผู้มารับบริการ คลินิกผู้ป่วยนอกอาคารภูมิจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

02-528-4567

จำนวนผู้มารับบริการ คลินิกผู้ป่วยนอกอาคารภูมิจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข