ผู้ป่วยจำหน่าย/เตียง/เดือน ปี 2561 

02-528-4567

ผู้ป่วยจำหน่าย/เตียง/เดือน ปีงบประมาณ 2561